Tlačové správy

Informácia o stave prepoistenia za jednotlivé roky

k 01.01.2007
(pdf, 131 kB)
k 01.01.2008 
(pdf, 161 kB)
k 01.01.2009 
(pdf, 232 kB)
tabuľky a grafy 
(pdf, 416 kB)
k 01.01.2010 
(pdf, 257 kB)
k_01.01.2011 
(pdf, 964 kB)
k 01.01.2012 
(pdf, 1 MB)
k 01.01.2013 
(pdf, 58 kB)
k 01.01.2014 
(pdf, 124 kB)
k 01.01.2015 
(pdf, 257 kB)
k 01.01.2016 
(pdf, 228 kB)
k 01.01.2017 
(pdf, 299 kB)
k 01.01.2018 
(pdf, 299 kB)
k 01.01.2019 
(pdf, 613 kB)
k 01.01.2020 
(pdf, 472 kB)
k 01.01.2021 
(pdf, 482 kB)
k 01.01.2022
(pdf, 430 kB)
k 01.01.2023
(pdf, 813 kB)
k 01.01.2024
(pdf, 399 kB)

Tlačové správy za jednotlivé roky

Rok 2024
Rok 2023

18.12.2023 Výzva nezávislých regulačných úradov na Slovensku (pdf, 221 kB)
                    Appeal of independent regulatory authorities in Slovakia (pdf, 209 kB)

11.12.2023 Zdravotnú poisťovňu od roku 2024 zmení viac ako 146-tisíc poistencov, najviac sa rozhodlo pre ZP Dôvera (pdf, 1,1 MB)

06.12.2023 Na vládnu koalíciu tlačia finančné skupiny (pdf, 602 kB)

01.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva sa v rozpore s programovým vyhlásením vlády pokúša oslabiť nezávislosť úradu a znova ho spolitizovať (pdf, 286 kB) 

22.11.2023 | Úrad víta záväzok vlády stabilizovať financovanie zdravotníctva. Zároveň upozorňuje, že pre akcionárov ZP Dôvera sú pripravené na vyplatenie 176-miliónové dividendy. (pdf, 368 kB) 

10.11.2023 | Všetky tri zdravotné poisťovne majú k 30. 9. 2023 dostatočnú likviditu, úrad vzhľadom na absenciu finančného dohľadu apeluje na zmeny (pdf, 421 kB)

08.11.2023 | ÚDZS: Teší nás, že Michal Palkovič úspešne zavŕšil misiu na ministerstve zdravotníctva (pdf, 247 kB) 

16.10.2023 | Zmena ZP v roku 2023: Benefity i nekalé praktiky aj v tohtoročnej kampani, pribudla novinka späťvzatia do 31. 10. (pdf, 442 kB)

12.10.2023 | Veľký krok vpred: Slovensko od 1. januára 2024 spúšťa DRG ako úhradový mechanizmus (pdf, 295 kB)

28.09.2023 | Všetci tieňoví ministri zdravotníctva chcú vo financovaní zdravotníctva upratať. Či bude upratané, je otázka. (pdf, 645 kB)

19.09.2023 | ÚDZS: Chceme veriť, že tohtoročná prepoisťovacia kampaň bude viac fér (pdf, 427 kB)

22.08.2023 | Prieskum ÚDZS: Po doplnkovom pripoistení by bol dopyt (pdf, 555 kB)

16.08.2023 | Prieskum ÚDZS: Bezplatné zdravotníctvo je mýtus (pdf, 477 kB)

09.08.2023 | Zdravotné poisťovne boli ku koncu júna v strate celkovo 146,5 mil. eur (pdf, 875 kB)

01.08.2023 | Audítori upozorňujú na riziká v zdravotných poisťovniach VšZP a Dôvera, Union nezvládla načas podať účtovnú závierku ani zverejniť výročnú správu (pdf, 375 kB)

27.07.2023 | Úrad preskúma poskytnutie zdravotnej starostlivosti Jánovi M. a bude venovať zvýšenú pozornosť oblasti duševného zdravia (pdf, 283 kB)

25.07.2023 | Na mŕtve duše ide z prerozdelenia poistného neoprávnene v prospech štátnej poisťovne 2,5 mil. eur ročne a úrad zlyháva, tvrdí v skratke zdravotnícky tím SaS. Aké sú fakty? (pdf, 476 kB)

11.07.2023 | Pravidlá poskytovania liekov na výnimku vyžadujú spresnenia a je nevyhnutná ich legislatívna úprava (pdf, 278 kB)

04.07.2023 | Úrad s náhradou škody vo výške 280 miliónov eur nesúhlasí. Podal trestné oznámenie. (pdf, 573 kB)

28.06.2023 | Ak ministerstvo zdravotníctva pri ozdravení VšZP neuspeje, zasiahne úrad (pdf, 382 kB)

15.06.2023 | Strážny pes zdravotníctva posilňuje personálne obsadenie (pdf, 449 kB)

08.06.2023 | Ďalšie zvýšenie ziskov zdravotných poisťovní občanom nijako nepomôže (pdf, 479 kB)

07.06.2023 | Spolupráca úradu a SLK vo vzdelávaní lekárov pokračuje 14. rok (pdf, 286 kB)

09.05.2023 | Straty zdravotných poisťovní nemajú rovnakú príčinu (pdf, 978 kB)
                   Losses of health insurers do not have the same cause (pdf, 841 kB)

27.04.2023 | Reakcia úradu na otvorený list a nesúhlasný postoj súkromných zdravotných poisťovní voči prerozdeľovacej vyhláške (pdf, 353 kB)

31.03.2023 | V oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti bolo vlani 15 % opodstatnených podnetov (pdf, 280 kB)

28.03.2023 | Spoločné vyhlásenie ÚDZS a NIHO k preskripcii liekov na výnimku (pdf, 360 kB)

16.03.2023 | Do tvorby cien zdravotných výkonov treba vniesť transparentné pravidlá (pdf, 303 kB)

03.03.2023 | Ministerstvo zdravotníctva SR získa kvalitného a čestného odborníka (pdf, 291 kB)

21.02.2023 | Vyhlásenie predsedníčky ÚDZS k 5. výročiu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (pdf, 244 kB)

16.02.2023 | Úrad podal trestné oznámenie v súvislosti s činnosťou skupiny iClinic (pdf, 246 kB)

10.02.2023 | Úrad nezaznamenal významné zlepšenie v kľúčových ukazovateľoch likvidity a kapitálovej primeranosti zdravotných poisťovní (pdf, 526 kB)

30.01.2023 | Dohoda zdravotných poisťovní s ambulanciami musí viesť k systémovým zmenám, paušálne navýšenie všetkým o 20 % nie je fér (pdf, 277 kB)

16.01.2023 | Reakcia úradu na dokument „Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022)“ (pdf, 314 kB)

12.01.2023 | Regulácia zisku zdravotných poisťovní je historický krok k efektívnejšiemu zdravotníctvu (pdf, 279 kB)


Rok 2022

20.12.2022 | Úrad zaznamenal alarmujúci stav hromadiacich sa podnetov na spoločnosti s prepojením na očnú kliniku iClinic, aktívne o nich informoval aj ministra zdravotníctva a požiadal ho, aby príslušné útvary ministerstva konali (pdf, 896 kB)

09.12.2022 | Exminister Rudolf Zajac so svojím podaním v parlamente neuspel (pdf, 409 kB)

29.11.2022 | Problém zdravotníctva nie je plazivý socializmus, ale bezohľadný kapitalizmus (pdf, 294 kB)

25.11.2022 | Postavenie Penty v zdravotníctve silnie. Narastá potreba kvalifikovanej ochrany hospodárskej súťaže. (pdf, 666 kB)

22.11.2022 | Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 180-tisíc ľudí (pdf, 813 kB)

21.11.2022 | Útoky na nezávislosť úradu zo strany médií blízkych Pente sa stupňujú (pdf, 281 kB)

09.11.2022 | Úrad konal vo verejnom záujme, zdravotnej poisťovni Dôvera ani jej akcionárom sa neospravedlní (pdf, 282 kB)

04.11.2022 | Úrad nemôže sprístupňovať komunikáciu s novinármi v rámci zákona o slobode informácií (pdf, 265 kB)

31.10.2022 | Úrad zverejňuje dáta o zistených pochybeniach z výkonov dohľadov z roku 2021 (pdf, 277 kB)

26.09.2022 | Zástupcovia úradu, ZP Dôvera a Penty sa dnes stretli na pôde úradu. ZP Dôvera žiada od úradu náhradu nemajetkovej ujmy a ospravedlnenie. (pdf, 514 kB)

14.09.2022 | Prepoisťovacia kampaň vrcholí, poistenci by mali byť obozretní (pdf, 503 kB)

30.08.2022 | Ocenenie výkonov špecialistom nie je adekvátne nastavené (pdf, 690 kB)

17.08.2022 | Stanovisko k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (č. 581/2004 Z. z.) (pdf, 939 kB)

12.08.2022 | Slovensko je v súčasnosti dlhodobo jedinou krajinou EÚ, ktorá pri úhrade ústavnej zdravotnej starostlivosti nepoužíva DRG systém a nereguluje ceny (pdf, 636 kB)

27.06.2022 | Občania môžu podávať podnety na úrad rýchlejšie a jednoduchšie (pdf, 456 kB)

23.05.2022| Reakcia na politizovanie odborného názoru ÚDZS na účtovnú závierku regulovaného subjektu (pdf, 782 kB)

10.05.2022| Reakcia úradu na tlačovú konferenciu ZP Dôvera (pdf, 572 kB)

06.05.2022| Etická komisia ÚDZS zasadala po druhý raz (pdf, 702 kB)

08.04.2022| Aktivity ÚDZS na reguláciu hospodárenia zdravotných poisťovní vnímajú Slováci pozitívne (pdf, 555 kB)

28.02.2022 | Predbežné výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní ku koncu roka 2021 (pdf, 550 kB)

18.02.2022 | Informácia o počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 za január 2022 (pdf, 348 kB)

19.01.2022 | Informácia o počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 za december 2021 (pdf, 344 kB)


Rok 2021

20.12.2021 | Úrad začal preverovať lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 alebo očkovaní šíria dezinformácie a ohrozujú tak zdravie  pacientov (pdf, 553 kB)

16.12.2021 | Informácia o počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 za november 2021 (pdf, 251 kB)

25.11.2021 | Informácia o počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 za október 2021 (pdf, 265 kB)

22.11.2021 | Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí (pdf, 430 kB)

25.10.2021 | Systém prehliadok mŕtvych tiel v réžii úradu funguje, záujem lekárov niekedy prevyšuje možnosti rozpisov (pdf, 470 kB)

05.10.2021 | Zastropovanie ziskov ZP je nevyhnutné aj pre udržatelnosť verejných financií (pdf, 524 kB)

27.09.2021 | Regulácia zisku ZP je riešením na zabezpečenie stability a predvídateľnosti trhu (pdf, 544 kB)
Príloha: Spôsob výpočtu zisku zdravotných poisťovní (pdf, 1 MB)

16.09.2021 | Zmena zdravotnej poisťovne (pdf, 505 kB)

03.08.2021 | Regulácia zisku ZP (pdf, 421 kB)

27.07.2021 | Závery pracovnej komisie k regulácii zisku ZP (pdf, 424 kB)
Príloha: Regulácia zisku ZP (pdf, 1,31 MB) (dokument bol aktualizovaný dňa 5.8.2021 na str. č. 4, z dôvodu, že v pôvodnom dokumente nebola zverejnená celá tabuľka, ale iba údaje po rok 2018)

19.07.2021 |  Stanovisko k medializovanému prípadu úmrtia pacientky spájajúceho s očkovaním proti ochoreniu CoViD-19 (pdf, 369 kB)

21.06.2021 | Prezidentka ZAP je pri komentovaní legislatívnych zmien týkajúcich sa prehliadok mŕtvych tiel v konflikte záujmov (pdf, 470 kB)

18.06.2021 | Reakcia úradu na argumenty odporcov zmeny prehliadok mŕtvych tiel (pdf, 498 kB)

15.06.2021 | Úrad navrhuje zmenu zákona k prehliadkam mŕtvych tiel (pdf, 506 kB)

12.06.2021 | Nový riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotným poistením (pdf, 371 kB)

11.05.2021 | Úrad má novú predsedníčku (pdf, 380 kB)

18.03.2021 | Stanovisko k medializovanému prípadu úmrtia pacientky spájajúceho s očkovaním proti ochoreniu CoViD-19 (pdf, 372 kB)


Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013

17.10.2013 Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2014 (pdf, 265 kB)

09.10.2013 Úrad reaguje na reportáž TV Markíza (pdf, 169 kB)

30.09.2013 | Reakcia úradu na vyjadrenia SLK (pdf, 210 kB)

15.08.2013 Úrad reaguje na článok denníka Plus 1 Deň (pdf, 167 kB)

10.05.2013 Úrad vykoná dohľad z vlastnej iniciatívy (pdf, 111 kB)

29.04.2013 Vzdelávanie národných metodikov (pdf, 334 kB)

11.04.2013 Reakcia úradu na uverejnené články (pdf, 161 kB)

26.03.2013 Úrad reaguje na vyjadrenia prezidenta SLK (pdf, 210 kB)

20.02.2013 Konferencia “Vzdelávanie užívateľov systému DRG” (pdf, 566 kB)


Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010

22.12.2010 Preukazy novým poistencom

09.12.2010 Výsledky dohľadu v ZP Union 
                    Plnenie opatrení vo VšZP
                        Audit o likvidácii EZP, a. s.  
/tlačová konferencia/

09.12.2010 Hospodárske výsledky ZP k 31. októbru 2010

23.11.2010 Príjmy ZP k 30. septembru 2010

12.11.2010 Ocenenie úradu – ITAPA

04.11.2010 Zmena zdravotnej poisťovne pre rok 2011 
                    Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009
Dohľad v ZP Dôvera
 
/tlačová konferencia/

19.10.2010 | Dohľady v zdravotných poisťovniach

07.10.2010 Dohľad vo VšZP /tlačová konferencia/

16.09.2010 Stratégia a poslanie úradu
                    Dohľad vo VšZP
Sťahovanie úradu – nájom budovy, nájomná zmluva 
/tlačová konferencia/

28.08.2010 Predsedom opäť Ján Gajdoš

13.08.2010 Odmietnutie pitvy

01.06.2010 | Poznatky z Paríža /tlačová konferencia/

10.05.2010 SLaPA /tlačová konferencia/

22.03.2010 Spolupráca s VÚC /tlačová konferencia/

23.02.2010 Trestné oznámenie úradu

15.02.2010 Príjmy zdravotných poisťovní v roku 2009

05.02.2010 K banskému nešťastiu v Handlovej

19.01.2010 | Memorandum so SLK /tlačová konferencia/


Rok 2009

15.12.2009 | Spojenie Dôvery a Apolla

02.12.2009 5. rokov úradu /prezentácia/

07.09.2009 Príjmy poisťovní /tlačová konferencia/

14.08.2009 | Nový akcionár ZP Apollo

03.08.2009 Správne konanie voči ZP Union zastavené

26.05.2009 | Festival kazuistík

05.05.2009 Maďarskí hostia na úrade

08.04.2009 Minister Raši na úrade

08.04.2009 Expertíza ostatkov Ž. Bosniakovej

01.04.2009 Sankcie úradu Dôvere

26.03.2009 Príjmy ZP za január 2009

23.03.2009 Aj zmena platiteľa poistného elektronicky

13.03.2009 | Všeobecní lekári, dohľady v ZP /tlačová konferencia/

12.02.2009 Gynekológia a pôrodníctvo /tlačová konferencia/

01.02.2009 Elektronizácia mesačných výkazov

28.01.2009 Informácie úradu zdravotným poisťovniam

15.01.2009 | Platobná disciplína poistencov /tlačová konferencia/


Rok 2008

19.12.2008 Zástupcovia úradu v Budapešti

02.12.2008 Upozornenie veriteľom EZP, a. s.

27.11.2008 Zástupcovia zdravotných poisťovní na úrade

30.10.2008 Úrad a ANS o problémových témach

21.10.2008 Poistenci EZP, a. s. do Spoločnej ZP, a. s.

14.10.2008 Zmena zdravotnej poisťovne

14.10.2008 Správne konanie voči Unionu ZP, a. s.

19.09.2008 Odporúčanie poistencom EZP, a. s.

18.09.2008 Poslanecký prieskum v úrade

12.09.2008 Tragédia v Chorvátsku – ukončenie pitiev

05.09.2008 Hodnotenie vybraných ukazovateľov zdravotných poisťovní

04.09.2008 Zmena zdravotnej poisťovne

03.09.2008 Rozhodnutie úradu vo veci EZP, a. s.

03.07.2008 Záujem o poistencov EZP, a. s. /tlačová konferencia/

13.06.2008 Aktuálne usmernenia

04.06.2008 Aktuálne k likvidácii EZP, a. s.

30.05.2008 Poslanci Parlamentu ČR hosťami úradu

06.05.2008 Poistenci EZP, a. s. do Spoločnej ZP, a. s.

05.05.2008 Európska ZP, a. s. zrušená

16.04.2008 | Ročné zúčtovanie za rok 2006

31.03.2008 Vznik sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie

31.03.2008 Pokuty uložené NsP Levice a FN Nitra

27.03.2008 Prínos zúčtovania za rok 2006

10.03.2008 Stretnutie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

21.01.2008 Stretnutie s predstaviteľmi zdravotných poisťovní

15.01.2008 Význam činnosti SLaPA pracovísk /tlačová konferencia/

15.01.2008 Slávnostné odovzdanie SLaPA v Nitre

15.01.2008 Stanovisko k podnetom na nezákonné prepoistenie


Rok 2007

11.12.2007 Nemocnica Topoľčany uhradila pokutu

10.12.2007 | Postup pri vykazovaní výkonov

10.12.2007 | Domáca ošetrovateľská starostlivosť

29.11.2007 | Zistenia úradu v NsP Levice

22.11.2007 | Stretnutie s lekármi samosprávnych krajov

16.11.2007 | Návrh rozpočtu úradu

02.11.2007 | Stretnutie úradu a ŠÚKL

30.10.2007 | Dohľad v NsP Levice – bakteriálna nákaza

15.10.2007 | Zmena zdravotnej poisťovne k 1. januáru 2008

02.10.2007 | Ruskí odborníci na úrade

02.10.2007 | Zástupcovia ZP na úrade

26.09.2007 | Kontrolná činnosť úradu /tlačová konferencia/

25.07.2007 Kampaň k prepoisteniu poistencov /tlačová konferencia/

10.07.2007 Predseda úradu u prezidenta

06.07.2007 | Správa o stave vykonávania VZP za rok 2006

03.07.2007 |  Zmluvný vztah medzi VsZP a stomatológmi

29.06.2007 | Správa na vláde

29.06.2007 | Informácie o činnosti úradu január – máj/jún 2007

29.06.2007 | Zo správy o stave verejného zdravotného poistenia za rok 2006

28.06.2007 | Zdravotná starostlivosť pre poistencov SR v krajinách EÚ

22.06.2007 | Kód lekára len k dokladu o vzdelaní

20.06.2007 | Dohľad nad kvalitou poskytovanej ÚZS pacientom 65 a viac ročným

20.06.2007 | Oznam poistencom

19.06.2007 | Úrad ukončil dohľad v NSP A. Leňa, Humenné

19.06.2007 | Stanovisko k ukončenému dohľadu v NsP sv. Jakuba, n. o., Bardejov

19.06.2007 | Pracovné stretnutie predstaviteľov zdravotných poisťovní

27.04.2007 | Informácie o činnosti úradu za prvý štvrťrok 2007

15.01.2007 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezmluvným lekárom

15.01.2007 Kódy pre onkológov

15.01.2007 | Podania na zdravotné poisťovne

15.01.2007 | Povinnosti pri zmene zdravotnej poisťovne (.pdf, 645 kB)

15.01.2007 Závery úradu v prípade Jakuba D. (.pdf, 82,5 kB)

08.01.2007 | Portál na overenie poistných vzťahov a kódov (.pdf, 52,4 kB)

04.01.2007 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezmluvným lekárom (.pdf, 90,2 kB)  


Rok 2006

13.12.2006 | Stanovisko k schválenej novele (.pdf, 68,5 kB)

11.12.2006 | Nové rozhodnutie o pokute Union zdravotnej poisťovni, a. s. (.pdf, 88,1 kB)

24.11.2006 Nové kódy lekárov a poskytovateľov (.pdf, 100 kB)

24.11.2006 | Psychiatri vs. Apollo, a. s. (.pdf, 60,6 kB)

20.11.2006 | Analýza mamografických vyšetrení (.pdf, 169 kB)

09.11.2006 | Úrad vydal pedchádzajúci súhlas na zlúčenie zdravotných poisťovní (.pdf, 71,9 kB)

02.11.2006 | Úrad reaguje na vyhlásenie Union zdravotnej poisťovne, a. s. (.pdf, 59 kB)

25.10.2006 | Dva roky činnosti úradu (.pdf, 89,2 kB)prezentácia (.pdf, 645 kB)

25.10.2006 | Trestné oznámenia podané úradom (.pdf, 365 kB)

25.10.2006 | Stanovisko k novele zákona č. 581/2004 Z. z. (.pdf, 74,9 kB)
 
25.10.2006  | Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2007 (.pdf, 461 kB)

05.10.2006 | Zmena zdravotnej poisťovne – stav k 28. septembru 2006 (.pdf, 100 kB)

20.09.2006 | Zmena zdravotnej poisťovne – stav k 8. septembru 2006 (.pdf, 85,8 kB)

30.08.2006 | Stanovisko k vyhláseniu SLÚŠ (.pdf, 65,2 kB)

22.08.2006 | Úrad ako styčný orgán (.pdf, 107 kB)

11.08.2006 | Niektorí lekári bez licencie (.pdf, 126 kB)

11.08.2006 | Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (.pdf, 96,1 kB)

11.08.2006 | List ministrovi zdravotníctva (.pdf, 118 kB)

21.07.2006 | Sankcia pre Union, a. s. (.pdf, 111 kB)

13.07.2006 | Stanovisko k reklamnej kampani zdravotných poisťovní (.pdf, 61,7 kB)

13.07.2006 | Počet prihlášok o zmenu zdravotnej poisťovne k 25. júnu 2006 (.pdf, 65 kB)

07.06.2006 | Prihláška do zdravotnej poisťovne (.pdf, 66,2 kB)
 
29.05.2006 | Nové kódy od 1. januára 2007 (.pdf, 242 kB)

09.05.2006 | Dohľad počas štrajku (.pdf, 106 kB)

09.05.2006 | Konkurenčný boj zdravotných poisťovní (.pdf, 203 kB)Prihlášky do zdravotných poisťovní (.pdf, 67,3 kB), Výzva zdravotným poisťovniam (.pdf, 60,3 kB)

03.04.2006 Prevozy mŕtvych tiel a prevozy lekárov na prehliadky mŕtvych (.pdf, 96,6 kB)

03.04.2006 | Stanovisko úradu k štrajku lekárov (.pdf, 99,9 kB)

27.03.2006 | Pokuta Siderii zdravotnej poisťovni, a. s. (.pdf, 104 kB)

07.03.2006 | Úrad podal ďalšie trestné oznámenia (.pdf, 117 kB)

28.02.2006 | Dohľad v prípade advokáta Daniela M. (.pdf, 106 kB)

28.02.2006 | Možnosť odmietnutia pitvy (.pdf, 101 kB)

15.02.2006 | Nová zdravotná poisťovňa Medicare, a. s. (.pdf, 94 kB)

08.02.2006 | Trestné oznámenia pre nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti (.pdf, 113 kB) 

07.02.2006 | Zvýšenie základného imania Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. (.pdf, 100 kB)

30.01.2006 | Udeľovanie pokút poistencom a platiteľom poistného (.pdf, 142 kB)


Rok 2005

 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 14. februára 2024