Tlačové správy

Informácie o stave prepoistenia za jednotlivé roky

k 01.01.2007 (pdf, 131 kB) k 01.01.2008 (pdf, 161 kB) k 01.01.2009 (pdf, 232 kB)
tabuľky a grafy (pdf, 416 kB)
k 01.01.2010 (pdf, 257 kB)
k_01.01.2011 (pdf, 964 kB) k 01.01.2012 (pdf, 1 MB) k 01.01.2013 (pdf, 58 kB) k 01.01.2014 (pdf, 124 kB)
k 01.01.2015 (pdf, 257 kB) k 01.01.2016 (pdf, 228 kB) k 01.01.2017 (pdf, 299 kB) k 01.01.2018 (pdf, 299 kB)
k 01.01.2019 (pdf, 613 kB) k 01.01.2020 (pdf, 472 kB) k 01.01.2021 (pdf, 482 kB)

Tlačové správy za jednotlivé roky

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013

17.10.2013 Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2014 (pdf, 265 kB)

09.10.2013 Úrad reaguje na reportáž TV Markíza (pdf, 169 kB)

30.09.2013 | Reakcia úradu na vyjadrenia SLK (pdf, 210 kB)

15.08.2013 Úrad reaguje na článok denníka Plus 1 Deň (pdf, 167 kB)

10.05.2013 Úrad vykoná dohľad z vlastnej iniciatívy (pdf, 111 kB)

29.04.2013 Vzdelávanie národných metodikov (pdf, 334 kB)

11.04.2013 Reakcia úradu na uverejnené články (pdf, 161 kB)

26.03.2013 Úrad reaguje na vyjadrenia prezidenta SLK (pdf, 210 kB)

20.02.2013 Konferencia „Vzdelávanie užívateľov systému DRG“ (pdf, 566 kB)


Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010

22.12.2010 Preukazy novým poistencom

09.12.2010 Výsledky dohľadu v ZP Union 
                    Plnenie opatrení vo VšZP
                        Audit o likvidácii EZP, a. s.  
/tlačová konferencia/

09.12.2010 Hospodárske výsledky ZP k 31. októbru 2010

23.11.2010 Príjmy ZP k 30. septembru 2010

12.11.2010 Ocenenie úradu – ITAPA

04.11.2010 Zmena zdravotnej poisťovne pre rok 2011 
                    Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009
Dohľad v ZP Dôvera
 
/tlačová konferencia/

19.10.2010 | Dohľady v zdravotných poisťovniach

07.10.2010 Dohľad vo VšZP /tlačová konferencia/

16.09.2010 Stratégia a poslanie úradu
                    Dohľad vo VšZP
Sťahovanie úradu – nájom budovy, nájomná zmluva 
/tlačová konferencia/

28.08.2010 Predsedom opäť Ján Gajdoš

13.08.2010 Odmietnutie pitvy

01.06.2010 | Poznatky z Paríža /tlačová konferencia/

10.05.2010 SLaPA /tlačová konferencia/

22.03.2010 Spolupráca s VÚC /tlačová konferencia/

23.02.2010 Trestné oznámenie úradu

15.02.2010 Príjmy zdravotných poisťovní v roku 2009

05.02.2010 K banskému nešťastiu v Handlovej

19.01.2010 | Memorandum so SLK /tlačová konferencia/


Rok 2009

15.12.2009 | Spojenie Dôvery a Apolla

02.12.2009 5. rokov úradu /prezentácia/

07.09.2009 Príjmy poisťovní /tlačová konferencia/

14.08.2009 | Nový akcionár ZP Apollo

03.08.2009 Správne konanie voči ZP Union zastavené

26.05.2009 | Festival kazuistík

05.05.2009 Maďarskí hostia na úrade

08.04.2009 Minister Raši na úrade

08.04.2009 Expertíza ostatkov Ž. Bosniakovej

01.04.2009 Sankcie úradu Dôvere

26.03.2009 Príjmy ZP za január 2009

23.03.2009 Aj zmena platiteľa poistného elektronicky

13.03.2009 | Všeobecní lekári, dohľady v ZP /tlačová konferencia/

12.02.2009 Gynekológia a pôrodníctvo /tlačová konferencia/

01.02.2009 Elektronizácia mesačných výkazov

28.01.2009 Informácie úradu zdravotným poisťovniam

15.01.2009 | Platobná disciplína poistencov /tlačová konferencia/


Rok 2008

19.12.2008 Zástupcovia úradu v Budapešti

02.12.2008 Upozornenie veriteľom EZP, a. s.

27.11.2008 Zástupcovia zdravotných poisťovní na úrade

30.10.2008 Úrad a ANS o problémových témach

21.10.2008 Poistenci EZP, a. s. do Spoločnej ZP, a. s.

14.10.2008 Zmena zdravotnej poisťovne

14.10.2008 Správne konanie voči Unionu ZP, a. s.

19.09.2008 Odporúčanie poistencom EZP, a. s.

18.09.2008 Poslanecký prieskum v úrade

12.09.2008 Tragédia v Chorvátsku – ukončenie pitiev

05.09.2008 Hodnotenie vybraných ukazovateľov zdravotných poisťovní

04.09.2008 Zmena zdravotnej poisťovne

03.09.2008 Rozhodnutie úradu vo veci EZP, a. s.

03.07.2008 Záujem o poistencov EZP, a. s. /tlačová konferencia/

13.06.2008 Aktuálne usmernenia

04.06.2008 Aktuálne k likvidácii EZP, a. s.

30.05.2008 Poslanci Parlamentu ČR hosťami úradu

06.05.2008 Poistenci EZP, a. s. do Spoločnej ZP, a. s.

05.05.2008 Európska ZP, a. s. zrušená

16.04.2008 | Ročné zúčtovanie za rok 2006

31.03.2008 Vznik sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie

31.03.2008 Pokuty uložené NsP Levice a FN Nitra

27.03.2008 Prínos zúčtovania za rok 2006

10.03.2008 Stretnutie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

21.01.2008 Stretnutie s predstaviteľmi zdravotných poisťovní

15.01.2008 Význam činnosti SLaPA pracovísk /tlačová konferencia/

15.01.2008 Slávnostné odovzdanie SLaPA v Nitre

15.01.2008 Stanovisko k podnetom na nezákonné prepoistenie


Rok 2007

11.12.2007 Nemocnica Topoľčany uhradila pokutu

10.12.2007 | Postup pri vykazovaní výkonov

10.12.2007 | Domáca ošetrovateľská starostlivosť

29.11.2007 | Zistenia úradu v NsP Levice

22.11.2007 | Stretnutie s lekármi samosprávnych krajov

16.11.2007 | Návrh rozpočtu úradu

02.11.2007 | Stretnutie úradu a ŠÚKL

30.10.2007 | Dohľad v NsP Levice – bakteriálna nákaza

15.10.2007 | Zmena zdravotnej poisťovne k 1. januáru 2008

02.10.2007 | Ruskí odborníci na úrade

02.10.2007 | Zástupcovia ZP na úrade

26.09.2007 | Kontrolná činnosť úradu /tlačová konferencia/

25.07.2007 Kampaň k prepoisteniu poistencov /tlačová konferencia/

10.07.2007 Predseda úradu u prezidenta

06.07.2007 | Správa o stave vykonávania VZP za rok 2006

03.07.2007 |  Zmluvný vztah medzi VsZP a stomatológmi

29.06.2007 | Správa na vláde

29.06.2007 | Informácie o činnosti úradu január – máj/jún 2007

29.06.2007 | Zo správy o stave verejného zdravotného poistenia za rok 2006

28.06.2007 | Zdravotná starostlivosť pre poistencov SR v krajinách EÚ

22.06.2007 | Kód lekára len k dokladu o vzdelaní

20.06.2007 | Dohľad nad kvalitou poskytovanej ÚZS pacientom 65 a viac ročným

20.06.2007 | Oznam poistencom

19.06.2007 | Úrad ukončil dohľad v NSP A. Leňa, Humenné

19.06.2007 | Stanovisko k ukončenému dohľadu v NsP sv. Jakuba, n. o., Bardejov

19.06.2007 | Pracovné stretnutie predstaviteľov zdravotných poisťovní

27.04.2007 | Informácie o činnosti úradu za prvý štvrťrok 2007

15.01.2007 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezmluvným lekárom

15.01.2007 Kódy pre onkológov

15.01.2007 | Podania na zdravotné poisťovne

15.01.2007 | Povinnosti pri zmene zdravotnej poisťovne (.pdf, 645 kB)

15.01.2007 Závery úradu v prípade Jakuba D. (.pdf, 82,5 kB)

08.01.2007 | Portál na overenie poistných vzťahov a kódov (.pdf, 52,4 kB)

04.01.2007 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezmluvným lekárom (.pdf, 90,2 kB)  


Rok 2006

13.12.2006 | Stanovisko k schválenej novele (.pdf, 68,5 kB)

11.12.2006 | Nové rozhodnutie o pokute Union zdravotnej poisťovni, a. s. (.pdf, 88,1 kB)

24.11.2006 Nové kódy lekárov a poskytovateľov (.pdf, 100 kB)

24.11.2006 | Psychiatri vs. Apollo, a. s. (.pdf, 60,6 kB)

20.11.2006 | Analýza mamografických vyšetrení (.pdf, 169 kB)

09.11.2006 | Úrad vydal pedchádzajúci súhlas na zlúčenie zdravotných poisťovní (.pdf, 71,9 kB)

02.11.2006 | Úrad reaguje na vyhlásenie Union zdravotnej poisťovne, a. s. (.pdf, 59 kB)

25.10.2006 | Dva roky činnosti úradu (.pdf, 89,2 kB)prezentácia (.pdf, 645 kB)

25.10.2006 | Trestné oznámenia podané úradom (.pdf, 365 kB)

25.10.2006 | Stanovisko k novele zákona č. 581/2004 Z. z. (.pdf, 74,9 kB)
 
25.10.2006  | Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2007 (.pdf, 461 kB)

05.10.2006 | Zmena zdravotnej poisťovne – stav k 28. septembru 2006 (.pdf, 100 kB)

20.09.2006 | Zmena zdravotnej poisťovne – stav k 8. septembru 2006 (.pdf, 85,8 kB)

30.08.2006 | Stanovisko k vyhláseniu SLÚŠ (.pdf, 65,2 kB)

22.08.2006 | Úrad ako styčný orgán (.pdf, 107 kB)

11.08.2006 | Niektorí lekári bez licencie (.pdf, 126 kB)

11.08.2006 | Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (.pdf, 96,1 kB)

11.08.2006 | List ministrovi zdravotníctva (.pdf, 118 kB)

21.07.2006 | Sankcia pre Union, a. s. (.pdf, 111 kB)

13.07.2006 | Stanovisko k reklamnej kampani zdravotných poisťovní (.pdf, 61,7 kB)

13.07.2006 | Počet prihlášok o zmenu zdravotnej poisťovne k 25. júnu 2006 (.pdf, 65 kB)

07.06.2006 | Prihláška do zdravotnej poisťovne (.pdf, 66,2 kB)
 
29.05.2006 | Nové kódy od 1. januára 2007 (.pdf, 242 kB)

09.05.2006 | Dohľad počas štrajku (.pdf, 106 kB)

09.05.2006 | Konkurenčný boj zdravotných poisťovní (.pdf, 203 kB)Prihlášky do zdravotných poisťovní (.pdf, 67,3 kB), Výzva zdravotným poisťovniam (.pdf, 60,3 kB)

03.04.2006 Prevozy mŕtvych tiel a prevozy lekárov na prehliadky mŕtvych (.pdf, 96,6 kB)

03.04.2006 | Stanovisko úradu k štrajku lekárov (.pdf, 99,9 kB)

27.03.2006 | Pokuta Siderii zdravotnej poisťovni, a. s. (.pdf, 104 kB)

07.03.2006 | Úrad podal ďalšie trestné oznámenia (.pdf, 117 kB)

28.02.2006 | Dohľad v prípade advokáta Daniela M. (.pdf, 106 kB)

28.02.2006 | Možnosť odmietnutia pitvy (.pdf, 101 kB)

15.02.2006 | Nová zdravotná poisťovňa Medicare, a. s. (.pdf, 94 kB)

08.02.2006 | Trestné oznámenia pre nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti (.pdf, 113 kB) 

07.02.2006 | Zvýšenie základného imania Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. (.pdf, 100 kB)

30.01.2006 | Udeľovanie pokút poistencom a platiteľom poistného (.pdf, 142 kB)


Rok 2005
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2021