Informácie o zdravotnom poistení

Problematiku zdravotného poistenia a právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Overenie poistného vzťahu v Centrálnom registri poistencov

Povinnosti zdravotných poisťovní voči úradu

Zdravotné poisťovne – kódy od 01.01.2010

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 18. januára 2021