Režim vstupu cudzích osôb do priestorov SLaPA pracovísk

Smernica úradu č. 4/1/2018 o ďalších činnostiach SLaPA pracovísk (pdf, 385 kB)


Smernica sa vzťahuje na tretie osoby, ktoré nie sú v pracovno-právnom vzťahu s úradom a na SLaPA pracoviská vstupujú za rôznym účelom založeným na zmluvnom základe (študenti, vyučujúci, pracovníci firiem zabezpečujúci prevádzku pracovísk a servis technického vybavenia).

Tretími osobami sa rozumejú aj osoby bez zmluvného vzťahu s úradom, vstupujúce na pracoviská za účelom využitia ich služieb na úseku nekroptickom a toxikologicko-chemickom (príslušníci PZ SR, individuálny objednávatelia služieb). 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 11. apríla 2022