Základné informácie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Postavenie Penty v zdravotníctve silnie. Narastá preto potreba kvalifikovanej ochrany hospodárskej súťaže.

26. novembra 2022 9:28

Slovenské zdravotníctvo predstavuje systém, v ktorom kooperujú verejné i privátne subjekty. Pre jeho správne fungovanie je preto dôležitá aj férová hospodárska súťaž. Podľa Ústavy SR má každý právo na ochranu zdravia a na základe zdravotného poistenia aj právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky. Napĺňanie a ochrana takto definovaného verejného záujmu vyžaduje tiež účinnú ochranu hospodárskej […]

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 180-tisíc ľudí

22. novembra 2022 18:38

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v tomto roku eviduje 213 395 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Akceptovaných bolo predbežne 180 399 prihlášok, neakceptovaných bolo 32 996, počet neakceptovaných prihlášok oproti minulému roku klesol. Zdravotná poisťovňa oznamuje úradu potvrdenie prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne podľa zákona č. 580/2004 Z. z. do 5. decembra príslušného […]

Útoky na nezávislosť úradu zo strany médií blízkych Pente sa stupňujú

21. novembra 2022 12:34

Predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) Renáta Bláhová registruje zvýšený záujem médií blízkych finančnej skupine Penta o podnet bývalého ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, ktorým sa bude v krátkom čase zaoberať parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. V predmetných článkoch sa verejnosti pripomína aj daňové poradenstvo, ktoré Renáta Bláhová ako daňová poradkyňa poskytovala bývalému  prezidentovi Andrejovi Kiskovi […]

Vestník

10. novembra 2022 11:11

Úrad vydal Vestník č. 13. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac september 2022, výsledky hospodárenia ZP k 30. septembru 2022 a správu o hospodárení ÚDZS za 1. polrok 2022.

Úrad konal vo verejnom záujme, zdravotnej poisťovni Dôvera ani jej akcionárom sa neospravedlní

9. novembra 2022 12:05

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) sa neospravedlní spoločnosti Zdravotná poisťovňa Dôvera, a. s., (ďalej len „ZP Dôvera alebo poisťovňa“) za tvrdenia uvedené v Správe o činnosti úradu za rok 2021 a následne v tlačovej správe z 23. mája 2022. Nevyhovie ani žiadosti ZP Dôvera o odstránenie 13 namietaných tvrdení z predmetných dokumentov a nevyplatí poisťovni […]

Úrad nemôže sprístupňovať komunikáciu s novinármi v rámci zákona o slobode informácií

4. novembra 2022 10:49

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) je súčasťou inštitúcií demokratického štátu. Jeho imanentnou súčasťou je slobodná práca novinárov pod ochranou Ústavy Slovenskej republiky a v medziach ďalších medzinárodných zmlúv a zákonov, ako je napríklad zákon o mediálnych službách, zákon o publikáciách či zákon o slobode informácií. Žiaľ, aj Slovensko patrí ku krajinám, v ktorých sa vyskytli prípady […]

Úrad zverejňuje dáta o zistených nedostatkoch a opatreniach z dohľadov z roku 2021

31. októbra 2022 13:21

Úrad zverejňuje dáta o zistených nedostatkoch a opatreniach, ktoré môžu prispieť k edukácii širokej verejnosti ohľadne kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Úrad v roku 2021 prijal 895 podnetov, ktoré boli riešené výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Z roku 2020 zostalo nedoriešených a prenieslo sa do roku 2021 spolu 574 podnetov riešených výkonom dohľadu. Z podnetov podaných […]

Výberové konanie na 3 pozície sekcie dohľadu nad zdravotným poistením

14. októbra 2022 14:10

Úrad vyhlasuje výberové konanie na 3 pozície sekcie dohľadu nad zdravotným poistením. “Hľadáme posilu pre energického watch doga!” Riaditeľ(ka) sekcie dohľadu nad zdravotným poistením Riaditeľ(ka) odboru dohľadu nad zdravotnými poisťovňami Právnik(čka) špecialista sekcie dohľadu nad zdravotným poistením Ak máte záujem pomôcť zlepšiť kvalitu slovenského zdravotníctva a udržať jeho finančnú stabilitu, chuť pridať sa do nášho […]

Vestník

10. októbra 2022 14:22

Úrad vydal Vestník 12. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac august 2022.

Kazuistiky

4. októbra 2022 11:58

Úrad vydal Kazuistiky 2021, ide o súbor klinicky zaujímavých prípadov z vykonaných dohľadov na pobočkách úradu.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 2. júna 2021