Základné informácie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len “úrad”) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Úrad víta záväzok vlády stabilizovať financovanie zdravotníctva. Zároveň upozorňuje, že pre akcionárov ZP Dôvera sú pripravené na vyplatenie 176-miliónové dividendy

22. novembra 2023 11:05

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) sa plne stotožňuje s deklaráciu zo schváleného programového vyhlásenia vlády, že „jedine silný štát ako regulátor dokáže zabezpečiť, že zdravotná starostlivosť bude služba ľuďom a nie luxusom pre vyvolených“. Úrad súčasne víta aktivity Ministerstva zdravotníctva SR nadväzujúce na programové vyhlásenie vlády v oblasti zdravotnej politiky. Zároveň úrad deklaroval záujem zapojiť […]

Vestník

16. novembra 2023 11:24

Úrad vydal Vestník č. 16. Obsahuje metodické usmernenie č. 5/8/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov a lekárenských poukazov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou a metodické usmernenie č. 4/1/2016  k elektronickým chybovým protokolom zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Účinnosť nadobudnú k 1.1.2024.

Všetky tri zdravotné poisťovne majú k 30. 9. 2023 dostatočnú likviditu, úrad vzhľadom na absenciu finančného dohľadu apeluje na zmeny

10. novembra 2023 12:09

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne v rámci svojich zákonných oznamovacích povinností poskytli úradu priebežné neauditované účtovné závierky k 30. 9. 2023. Tabuľky nižšie sumarizujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP), DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. […]

Vestník

10. novembra 2023 8:17

Vestník č. 15 bol zverejnený na webe úradu. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac september 2023 a predbežné neauditované výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní k 30. septembru 2023.

ÚDZS: Teší nás, že Michal Palkovič úspešne zavŕšil misiu na ministerstve zdravotníctva

8. novembra 2023 10:53

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) víta opätovnú spoluprácu s Michalom Palkovičom, ktorý sa po náročnej misii na Ministerstve zdravotníctva SR vracia do funkcie zástupcu predsedníčky úradu Renáty Bláhovej. Osobitne nás potešilo, že pán Michal Palkovič obstál vo funkcii ministra a jeho výkon v tejto funkcii a v týchto zložitých časoch ocenila aj mimovládna organizácia INEKO. Pripísala mu […]

Vestník

27. októbra 2023 15:06

Vestník č. 14 bol zverejnený na webe úradu. Obsahuje správu o hospodárení úradu za 1. polrok 2023.

Zmena zdravotnej poisťovne v roku 2023: Benefity i nekalé praktiky aj v tohtoročnej kampani, pribudla novinka späťvzatia do 31. 10.

16. októbra 2023 10:22

Poistenci, ktorí sa rozhodli zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu, mali možnosť podať prihlášky do 30. 9. 2023, pričom zmena bude účinná k 1. 1. 2024. Možnosť späťvzatia týchto prihlášok majú prvýkrát do  31. 10. 2023. Z predbežných údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vyplýva, že zdravotnú poisťovňu chcelo v tomto roku zmeniť viac ako  170-tisíc poistencov, pričom […]

Veľký krok vpred: Slovensko od 1. januára 2024 spúšťa DRG ako úhradový mechanizmus

12. októbra 2023 13:31

Zverejnenie odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) na vykonávanie úhrad podľa klasifikačného systému SK-DRG (číslo: S24447-2023-OKCÚS-1) prináša od 1. januára 2024 do ústavnej zdravotnej starostlivosti transparentnosť a rovnaké platby od zdravotných poisťovní poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti pri vybraných skupinách diagnóz. Týmto krokom sa z DRG systému stáva nielen systém pre vykazovanie, ale spúšťa […]

Všetci tieňoví ministri zdravotníctva chcú vo financovaní zdravotníctva upratať. Či bude upratané, je otázka.

28. septembra 2023 13:21

Predvolebná diskusia s expertkami a expertmi politických strán pod názvom „Hľadanie zhody v zdravotníctve – Ako má vyzerať reforma financovania sektora?“ šla nad očakávanie do hĺbky. Politické strany sa zhodujú, že slovenské zdravotníctvo sa ocitlo v mimoriadne vážnych problémoch a ich zdrojom je v prvom rade slabá regulácia zo strany štátu, a to vrátane finančného zdravia zdravotných poisťovní. Nad očakávanie konštruktívne […]

ÚDZS: Chceme veriť, že tohtoročná prepoisťovacia kampaň bude viac fér

19. septembra 2023 15:01

Na zmenu zdravotnej poisťovne majú poistenci posledné dni. Prihlášku je možné podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Prepoisťovacia kampaň je preto na svojom tohtoročnom vrchole. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) opakovane apeluje na obozretnosť poistencov. Úrad upozorňuje poistencov, aby k otázke zmeny zdravotnej poisťovne pristúpili zodpovedne, nenechali sa zmiasť zavádzajúcou alebo […]

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 29. decembra 2022