Základné informácie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Október 2021: 429 úmrtí na COVID-19, z toho 86 % nezaočkovaných

25. novembra 2021 12:15

Informácia o počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 za október 2021 Za október evidujeme na Slovensku 429 úmrtí na COVID-19. Išlo o 218 žien, z nich najmladšia bola vo veku 29 rokov a najstaršia mala 102 rokov, a 211 mužov, z nich najmladší mal 32 rokov a najstarší 96 rokov. Zaočkovaných oboma dávkami bolo 54 ľudí. Priemerný čas od očkovania v […]

Tlačová správa – ZP zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

22. novembra 2021 11:55

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí, výsledky prepoistenia indikujú vyostrenie konkurenčného boja Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v tomto roku eviduje 189 014 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Akceptovaných bolo predbežne 151 879 prihlášok, neakceptovaných bolo 37 135. V porovnaní s minulým rokom ide o viac než 500 %-ný nárast neakceptovaných prihlášok, ktoré zahŕňajú duplicitné […]

Vestník

9. novembra 2021 15:22

Úrad vydal Vestník 13. Obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac september 2021 a metodické usmernenie č. 1/7/2018 k prehliadkam mŕtveho tela.

Tlačová správa – Systém prehliadok mŕtvych tiel v réžii úradu funguje

25. októbra 2021 14:10

Systém prehliadok mŕtvych tiel v réžii úradu funguje, záujem lekárov niekedy prevyšuje možnosti rozpisov Od 1. 10. zabezpečuje prehliadky mŕtvych tiel Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Nový systém v réžii úradu funguje, pričom lekári dostávajú o 60 % viac v porovnaní s úhradami za prehliadku mŕtveho tela do roku 2018 Úrad pre dohľad nad zdravotnou […]

Vestník

11. októbra 2021 10:55

Úrad vydal Vestník č. 12 (pdf, 1 MB), obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac august 2021 a správu o hospodárení úradu za prvý pol rok 2021.

Tlačová správa – Zastropovanie ziskov zdravotných poisťovní je nevyhnutné aj pre udržateľnosť verejných financií

5. októbra 2021 9:06

Regulácia zisku zdravotných poisťovní je riešením na zabezpečenie stability a predvídateľnosti trhu. Má potenciál prilákať nové investície v sektore a priniesť pridanú hodnotu pre poistencov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je pripravený na vecnú diskusiu s Richardom Sulíkom Slovensko nikdy nebolo tak blízko k nastaveniu kvalitnej a transparentnej regulácie zisku zdravotných poisťovní ako na minulotýždňovom […]

Tlačová správa – Regulácia zisku ZP je riešením na zabezpečenie stability a predvídateľnosti trhu

27. septembra 2021 16:02

Úrad ukončil proces MPK, ako aj rozporové konania k zákonu o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého súčasťou je aj systémové nastavenie regulácie ziskov zdravotných poisťovní Na základe odborných diskusií a transparentného benchmarku bol pôvodný návrh primeranej ziskovosti zdravotných poisťovní upravený na 10 % z kapitálu spoločnosti Návrh má zabezpečiť […]

Zmena zdravotnej poisťovne

16. septembra 2021 8:10

V súčasnom období vrcholí boj zdravotných poisťovní o nových klientov/poistencov. Posledný termín na podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022 je 30. september 2021. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v tejto súvislosti a na základe poznatkov z riešenia podnetov na zmenu zdravotnej poisťovne v predchádzajúcom období apeluje na poistencov, aby pristupovali k zmene zdravotnej […]

Vestník

10. septembra 2021 13:29

Úrad vydal Vestník č. 11 (pdf, 5 MB), obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac júl 2021, metodické usmernenie č. 12/9/2014 – Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni a metodické usmernenie č. 1/2021 – Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009.

Metodické usmernenie

2. septembra 2021 9:32

Úrad vydal novelu č. 9 metodického usmernenia č. 12/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného a o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni. Spolu s prílohami ho nájdete v časti dokumenty – metodické usmernenia.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 2. júna 2021