Základné informácie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len “úrad”) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Ministerstvo zdravotníctva sa v rozpore s programovým vyhlásením vlády pokúša oslabiť nezávislosť úradu a znova ho spolitizovať

1. decembra 2023 11:28

Návrh novely kompetenčného zákona, ktorý tento týždeň schválila vláda SR, a ktorým sa zásadne mení aj vymenúvanie a odvolávanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“), je krokom k oslabeniu nezávislosti tejto dôležitej verejnej inštitúcie. Úrad má teraz obdobnú nezávislosť ako Najvyšší kontrolný úrad SR alebo Protimonopolný úrad SR. Ak doteraz predsedu úradu vymenúval a odvolával prezident […]

Úrad víta záväzok vlády stabilizovať financovanie zdravotníctva. Zároveň upozorňuje, že pre akcionárov ZP Dôvera sú pripravené na vyplatenie 176-miliónové dividendy

22. novembra 2023 11:05

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) sa plne stotožňuje s deklaráciu zo schváleného programového vyhlásenia vlády, že „jedine silný štát ako regulátor dokáže zabezpečiť, že zdravotná starostlivosť bude služba ľuďom a nie luxusom pre vyvolených“. Úrad súčasne víta aktivity Ministerstva zdravotníctva SR nadväzujúce na programové vyhlásenie vlády v oblasti zdravotnej politiky. Zároveň úrad deklaroval záujem zapojiť […]

Vestník

16. novembra 2023 11:24

Úrad vydal Vestník č. 16. Obsahuje metodické usmernenie č. 5/8/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov a lekárenských poukazov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou a metodické usmernenie č. 4/1/2016  k elektronickým chybovým protokolom zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Účinnosť nadobudnú k 1.1.2024.

Všetky tri zdravotné poisťovne majú k 30. 9. 2023 dostatočnú likviditu, úrad vzhľadom na absenciu finančného dohľadu apeluje na zmeny

10. novembra 2023 12:09

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne v rámci svojich zákonných oznamovacích povinností poskytli úradu priebežné neauditované účtovné závierky k 30. 9. 2023. Tabuľky nižšie sumarizujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP), DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. […]

Vestník

10. novembra 2023 8:17

Vestník č. 15 bol zverejnený na webe úradu. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac september 2023 a predbežné neauditované výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní k 30. septembru 2023.

ÚDZS: Teší nás, že Michal Palkovič úspešne zavŕšil misiu na ministerstve zdravotníctva

8. novembra 2023 10:53

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) víta opätovnú spoluprácu s Michalom Palkovičom, ktorý sa po náročnej misii na Ministerstve zdravotníctva SR vracia do funkcie zástupcu predsedníčky úradu Renáty Bláhovej. Osobitne nás potešilo, že pán Michal Palkovič obstál vo funkcii ministra a jeho výkon v tejto funkcii a v týchto zložitých časoch ocenila aj mimovládna organizácia INEKO. Pripísala mu […]

Vestník

27. októbra 2023 15:06

Vestník č. 14 bol zverejnený na webe úradu. Obsahuje správu o hospodárení úradu za 1. polrok 2023.

Zmena zdravotnej poisťovne v roku 2023: Benefity i nekalé praktiky aj v tohtoročnej kampani, pribudla novinka späťvzatia do 31. 10.

16. októbra 2023 10:22

Poistenci, ktorí sa rozhodli zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu, mali možnosť podať prihlášky do 30. 9. 2023, pričom zmena bude účinná k 1. 1. 2024. Možnosť späťvzatia týchto prihlášok majú prvýkrát do  31. 10. 2023. Z predbežných údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vyplýva, že zdravotnú poisťovňu chcelo v tomto roku zmeniť viac ako  170-tisíc poistencov, pričom […]

Veľký krok vpred: Slovensko od 1. januára 2024 spúšťa DRG ako úhradový mechanizmus

12. októbra 2023 13:31

Zverejnenie odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) na vykonávanie úhrad podľa klasifikačného systému SK-DRG (číslo: S24447-2023-OKCÚS-1) prináša od 1. januára 2024 do ústavnej zdravotnej starostlivosti transparentnosť a rovnaké platby od zdravotných poisťovní poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti pri vybraných skupinách diagnóz. Týmto krokom sa z DRG systému stáva nielen systém pre vykazovanie, ale spúšťa […]

Všetci tieňoví ministri zdravotníctva chcú vo financovaní zdravotníctva upratať. Či bude upratané, je otázka.

28. septembra 2023 13:21

Predvolebná diskusia s expertkami a expertmi politických strán pod názvom „Hľadanie zhody v zdravotníctve – Ako má vyzerať reforma financovania sektora?“ šla nad očakávanie do hĺbky. Politické strany sa zhodujú, že slovenské zdravotníctvo sa ocitlo v mimoriadne vážnych problémoch a ich zdrojom je v prvom rade slabá regulácia zo strany štátu, a to vrátane finančného zdravia zdravotných poisťovní. Nad očakávanie konštruktívne […]

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 29. decembra 2022