Základné informácie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Tlačová správa – Prezidentka ZAP je pri komentovaní legislatívnych zmien týkajúcich sa prehliadok mŕtvych tiel v konflikte záujmov

21. júna 2021 15:14

Od ukončenia zmluvy v roku 2019 sa spol. Morat, s. r. o., aj po vstupe prezidentky ZAP do tejto spoločnosti, aktívne zúčastňuje v súťažiach na zabezpečenie organizátorov prehliadok mŕtvych tiel, z čoho je nepochybne zrejmý obchodný záujem prezidentky ZAP na dosahovaní zisku spoločnosti Morat, s. r. o., pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel. Vo svojej komunikácii […]

Tlačová správa – Reakcia ÚDZS na argumenty odporcov zmeny prehliadok mŕtvych tiel

18. júna 2021 15:48

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) reaguje na zavádzajúcu mediálnu kampaň k zmenám prehliadok mŕtvych tiel: „Zástupcovia SLK a ZAP dezinformujú“ Od roku 2017 narástli výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel až o 321 %, náklady na tento rok by mali presiahnuť 3 mil. eur, pričom zisky idú najmä súkromným organizátorom. Reálne si medzi sebou […]

Tlačová správa – Úrad navrhuje zmenu zákona o prehliadkach mŕtvych tiel

15. júna 2021 9:11

Od roku 2017 narástli výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel až o 321 % Úrad navrhuje spôsob ako prehliadky naďalej vykonávať odborne a včas, no s výraznými úsporami pre slovenských daňových poplatníkov Lekári by v novom systéme dostali o 60 % viac v porovnaní s úhradami za prehliadku mŕtveho tela do roku 2018 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odborne, […]

Výberové konanie

11. júna 2021 16:59

Úrad vyhlasuje spoločné výberové konanie na nasledovné pracovné miesta:

1. Riaditeľka/riaditeľ pobočiek v Bratislave, Trnave a Trenčíne
2. Riaditeľka/riaditeľ pobočiek v Banskej Bystrici, Martine a Nitre
3. Riaditeľka/riaditeľ pobočiek v Košiciach a Prešove
4. Riaditeľka/riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou na ústredí úradu

Viac informácií je k dispozícii v časti Zamestnanie v úrade.

Vestník č. 7

10. júna 2021 16:18

Úrad vydal Vestník č. 7. Obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac apríl 2021.

Aktuálne platný britský Európsky preukaz zdravotného poistenia – aktualizácia k 8. 6. 2021

8. júna 2021 11:14

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upozorňuje, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpilo k zmene vizuálu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (ďalej len „EHIC“), ktorý je vydávaný pre osoby, zúčastnené na systéme verejného zdravotného v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, na ktoré sa podľa Dohody o vystúpení (BREXIT), ako aj na […]

Tlačová správa – Nový riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotným poistením.

2. júna 2021 6:57

Od 1.6.2021 je novým riaditeľom sekcie dohľadu nad zdravotným poistením Mgr. Peter Pavlovič, ktorý bol do funkcie menovaný novou predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ing. Renátou Bláhovou, MBA, FCCA, LL.M. Mgr. Peter Pavlovič dokončil magisterské štúdium Finančného manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. Minulý rok sa dostal medzi troch najlepších kandidátov vo výberovom […]

Vestník

11. mája 2021 11:46

Úrad vydal Vestník č. 6. Obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac marec 2021.

Tlačová správa – Úrad má novú predsedníčku.

11. mája 2021 7:34

Od 29. apríla 2021 je novou predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., ktorú do funkcie vymenovala vláda SR na zasadnutí dňa 28. apríla 2021.    Životopis predsedníčky úradu: Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., vyštudovala Slovenskú Technickú univerzitu v Bratislave. V roku 1994 získala titul MBA na Southeastern Louisiana University […]

Vestník

4. mája 2021 12:57

Úrad vydal Vestník č. 5, obsahuje Správu o činnosti a hospodárení úradu za rok 2020.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 2. júna 2021