Semináre – vzdelávanie

Školenie prehliadajúcich lekárov do terénu

Dňa 15.12.2022 o 14.00 hod. sa uskutoční školenie prehliadajúcich lekárov (prehliadky v teréne) v Košiciach na Ipeľskej č. 1 (2. poschodie – zasadačka ÚDZS, SLaPA pracovisko Košice).

Kontaktná osoba:

Ing. Otília TRNÍKOVÁ
tel.:    +421 55 28 52 646
e-mail: otilia.trnikova@udzs-sk.skŠkolenia pre prehliadajúcich lekárov

Školenie na výkon prehliadky mŕtveho zabezpečuje po dohode sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu.

Tel. kontakt: 02/208 56 801

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 8. novembra 2022