Oznamy úradu

Výška podielu poistencov ZP na celkovom počte poistencov pre rok 2022

OZNAMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe definitívnych počtov poistencov k 01.01.2022 (pdf, 687 kB)

OZNÁMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe odhadovaných počtov poistencov k 01.01.2022(pdf, 822 kB)
OZNÁMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe odhadovaných počtov poistencov k 01.01.2022 (pdf, 829 kB)

Výška podielu poistencov ZP na celkovom počte poistencov pre rok 2021

OZNÁMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe počtov poistencov k 1.1.2021 a informatívnej výšky úhrad od 1. apríla 2021 (pdf, 828 kB)

Oznámenie výšky podielu zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov podľa počtu poistencov v centrálnom registri poistencov k 1. 1. 2021(pdf, 623 kB)

Oznámenie výšky podielu zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov pre rok 2021_podiel počtu poistencov_oprava_web (odhadovaný prepočet) (pdf, 620 kB)


Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS

OPRAVA podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (pdf, 624 kB)

Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby(pdf, 502 kB)
Príloha podmienok výberového konania (pdf, 530 kB) – zoznam sídel a typov staníc záchrannej zdravotnej služby s uvedením začiatku platnosti povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (pdf, 40 kB) – zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 14.06.2019

Otázky a odpovede k výberovému konaniu na vydanie povolenia na prevadzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby


Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 4. februára 2022