Oznamy úradu

Výška podielu poistencov ZP na celkovom počte poistencov pre rok 2024

OZNÁMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe definitívnych počtov poistencov k 01.01.2024 (pdf, 425 kB)

OZNÁMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe odhadovaných počtov poistencov k 01.01.2024  (pdf, 422 kB)

Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS

OPRAVA podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (pdf, 624 kB)

Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby(pdf, 502 kB)
Príloha podmienok výberového konania (pdf, 530 kB) – zoznam sídel a typov staníc záchrannej zdravotnej služby s uvedením začiatku platnosti povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (pdf, 40 kB) – zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 14.06.2019

Otázky a odpovede k výberovému konaniu na vydanie povolenia na prevadzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby


Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 19. februára 2024