Užitočné linky

Zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. www.vszp.sk
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.                         www.dovera.sk     
Union zdravotná poisťovňa, a. s.                                                                    www.union.sk

Inštitúcie v zdravotníctve

Úrad verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií www.nczisk.sk

www.npz.sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv    www.sukl.sk
Zoznam zdravotníckych zariadení www.zzz.sk
Slovenská lekárska komora www.lekom.sk
Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek
www.sksapa.sk
Slovenská komora zubných lekárov www.skzl.sk
Asociácia súkromných lekárov  www.aslsr.sk
Slovenská lekárska únia špecialistov www.slus.sk
Slovenská lekárnická komora  www.slek.sk
Sieť Európskej únie pre bezpečnosť pacientov
a kvalitnú starostlivosť                                                                                    
www.pasq.eu
Európske pacientské fórum www.eu-patient.eu

Orgány štátnej správy

Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk
Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR www.mzv.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR www.mhsr.sk
Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
Ministerstvo dopravy a výstavby SR www.mindop.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk
Ministerstvo životného prostredia SR www.minzp.sk
Ministerstvo obrany SR www.mosr.sk
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky www.mirri.gov.sk

Iné

Centrálny register pohľadávok štátu                                                                www.pohladavkystatu.sk
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 23. júna 2021