Zásady ochrany osobných údajov

Úrad ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám nasledujúce dokumenty:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 (aktualizácia k 24.1.2024) (pdf, 1 MB) a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 (aktualizácia k 12.4.2023) (pdf, 1,23 MB)
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 (aktualizácia k 2.1.2023) (pdf, 1 MB)
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 (aktualizácia k 8.11.2022) (pdf, 1,20 MB) 
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 (aktualizácia k 30.6.2022) (pdf, 1,16 MB) 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 14 (pdf, 135 kB) a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


OZNÁMENIE:

Dňa 02.08.2021 bol oznámený zo strany CSIRT.SK  kybernetický bezpečnostný incident na informačný systém úradu – ePortal ÚDZS, kde mohli byť zneužité osobné údaje osôb.

Počet dotknutých osôb, ktorých osobné údaje mohli byť kybernetickým útokom zneužité, nebol zistený.

Prevádzkovateľ ÚDZS prijal všetky technické opatrenia na elimináciu rizík a na zamedzenie opakovaných kybernetických bezpečnostných incidentov.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 21. februára 2024