Zásady ochrany osobných údajov

Úrad ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám nasledujúce dokumenty:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 (pdf, 1,14 MB) a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Doplnenie informačnej povinnosti v zmysle článku 13 – zvukové záznamy pri výbere poskytovateľa PP (pdf, 199 kB)

Odvolanie súhlasu (pdf, 359 kB)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 14 (pdf, 135 kB) a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


OZNÁMENIE:

Dňa 02.08.2021 bol oznámený zo strany CSIRT.SK  kybernetický bezpečnostný incident na informačný systém úradu – ePortal ÚDZS, kde mohli byť zneužité osobné údaje osôb.

Nakoľko počet dotknutých osôb, ktorých osobné údaje mohli byť kybernetickým útokom zneužité, nie je určitý, v súčasnosti prebieha analýza celého incidentu.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 22. októbra 2021