Zásady ochrany osobných údajov

Úrad ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám nasledujúce dokumenty:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 (pdf, 1,04 MB) a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Doplnenie informačnej povinnosti v zmysle článku 13 – zvukové záznamy pri výbere poskytovateľa PP (pdf, 199 kB)

Odvolanie súhlasu (pdf, 359 kB)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 14 (pdf, 135 kB) a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 16. apríla 2021