Zamestnanie v úrade

 

Pozícia: VNÚTORNÝ KONTROLÓR so zameraním na IT oblasť


Miesto práce:
Žellova 2, Bratislava 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: 01.01.2023

Mzdové podmienky (brutto): od 1700 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Komplexná kontrolná činnosť systémov, projektov, procesov a činností v rámci úradu, so zameraním na IT oblasť. Hodnotenie rizík jednotlivých systémov a procesov v rámci realizácie kontroly a návrhy opatrení a riešení.

 • Realizuje komplexné kontroly v rámci úradu, so zameraním na IT oblasť, digitalizáciu procesov a projektov. V rámci nich identifikuje a hodnotí riziká súvisiace s IT z hľadiska integrity, dôvernosti, dostupnosti a autenticity údajov, posudzuje procesy IT governance, hodnotí a testuje účinnosť a efektívnosť špecifických kontrolných mechanizmov spojených s IT, vykonáva kontroly projektov, hodnotí potenciálny výskyt podvodu, spracováva zistenia z kontrol vo forme správ, navrhuje odporúčania a monitoruje plnenie prijatých opatrení
 • Vypracováva metodiku kontroly vrátane navrhovania spôsobu identifikácie a hodnotenia rizík
 • Na základe identifikácie a hodnotenia rizík jednotlivých procesov navrhuje zamerania kontrol a spolupracuje pri zostavovaní plánu vnútornej kontrolnej činnosti  úradu
 • Poskytuje konzultácie útvarom úradu v oblasti rizík systémov a procesov IT
 • Navrhuje riešenia v oblasti využitia IT na podporu a zefektívnenie činnosti úradu

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu
 • práca v príjemnom prostredí

Informácie o výberovom konaní: Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.12.2022

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: informatické/technické/matematické/ekonomické

Jazykové znalosti: anglický jazyk – mierne pokročilý/stredne pokročilý

Ostatné znalosti:
MS Word – pokročilý
MS Excel – pokročilý
MS PowerPoint – pokročilý
MS Teams – pokročilý

Počet rokov praxe: 5 rokov

Prax na pozícii/v oblasti: vnútornej kontroly/auditu: minimálne 5 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • znalosti v oblasti bezpečnosti a rizík IT, porozumenie funkcionality a rizík komplexných informačných systémov, schopnosť identifikovať v nich kľúčové riziká a formulovať odporúčania na zmiernenie rizík
 • znalosti procesov a najlepších praktík v oblasti riadenia, prevádzky, bezpečnosti, riadenia rizík a projektovania IT
 • orientácia v aktuálnych informačných technológiách a ich rizikách
 • znalosti štandardov v oblasti bezpečnosti a riadenia IT, vítané sú aj v iných oblastiach kontrol
 • všeobecný prehľad v legislatívnom prostredí, schopnosť porozumieť a aplikovať zákony a vnútorné predpisy
 • porozumenie procesom , analytické schopnosti, vnímať ich nastavenie vo väzbe na legislatívu, ako i správnosť a efektívnosť ich vykonávania, so zameraním na identifikáciu nesúladov rizík a návrhy riešení

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:

 • analytické schopnosti
 • schopnosť jasne, stručne a zrozumiteľne argumentovať a ústne aj písomne formulovať závery z realizovanej kontrolnej činnosti
 • schopnosť rýchlej orientácie v množstve dokumentácie, informácií a údajov
 • ústne aj písomné komunikačné zručnosti
 • tímová spolupráca
 • zodpovednosť, otvorenosť, precíznosť, lojálnosť

Informácie pre uchádzača:
Kontakt:

Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: michaela.barkociova@udzs-sk.sk

Poslať životopis : Poslať životopis


Pozícia: BIZNIS ANALYTIK

Miesto práce: Žellova 2, Bratislava – podľa miesta výkonu práce

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky (brutto): od 2200 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • navrhovanie, výber, testovanie a zavádzanie progresívnych systémových riešení a produktov z oblasti zvereného produktového segmentu
 • analýza a integrácia IT systémov
 • prispievanie k racionalizácii a harmonizácii pracovných procesov
 • zaistenie súdržnosti navrhovaných riešení s podnikovou architektúrou
 • kooperácia v pracovných skupinách EÚ pre zaistenie súladu softvérových riešení v zmysle EÚ nariadení
 • poskytovanie odbornej prípravy a podpory pre používateľov
 • usmerňovanie dodávateľov a sledovanie plnenia zadaných dopytov
 • revízia výstupov a dohliadanie na obsahové plnenie zmlúv
 • zadávanie chybových dopytov na aplikácie, zmenových požiadaviek pre aplikačnú prax
 • obnova využívaných systémov, funkčné skúšky a kontrola aplikovaných riešení na pridelených zákazkách
 • podieľanie sa na príprave a realizácii zákaziek, technická podpora projektového tímu
 • udržiavanie úzkej spolupráce s operačnými a podpornými útvarmi s cieľom vystihnúť a pochopiť ich pracovné potreby a procesy, a identifikovanie príležitostí na zlepšenie činností prostredníctvom využívania informačných technológií
 • prispievanie k vymedzeniu, poskytovaniu a riadeniu vysoko kvalitných, nákladovo efektívnych a účinných riešení v oblasti informačných technológií v záujme riešenia pracovných potrieb

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu
 • práca v príjemnom prostredí

Informácie o výberovom konaní:

Vašu žiadosť a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu:
michaela.barkociova@udzs-sk.sk

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.11.2022

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: technické, ekonomické

Jazykové znalosti: anglický jazyk – pokročilý

Ostatné znalosti:
MS Office – pokročilý
MS PowerPoint – pokročilý
VISIO – pokročilý
Java development – výhodou

Počet rokov praxe: minimálne 5 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • aspoň 3 roky odbornej praxe (po udelení diplomu) nadobudnutej vo funkciách súvisiacich s úlohami opísanými v náplni práce
 • vzdelanie v príslušnom odbore (napr. počítačové vedy, počítačové inžinierstvo alebo ekvivalentné akademické kvalifikácie v oblasti riadenia, inžinierstva a/alebo informačných technológií) na úrovni zodpovedajúcej už uvedeným formálnym požiadavkám
 • dobrá znalosť metód a osvedčených postupov v oblasti biznis analýzy preukázaná praktickými skúsenosťami v oblasti projektov IT, pokiaľ možno doložené aj osvedčeniami  medzinárodne uznanej metodike pre biznis analýzu (ako sú IIBA CCBA/CBAP, IREB, CPRE alebo rovnocenné)
 • skúsenosti s vývojom a riadením požiadaviek pri projektoch v oblasti vývoja softvéru počas celého životného cyklu vývoja softvéru
 • skúsenosti so štúdiami uskutočniteľnosti, štúdiami trhu (softvér) a/alebo s prípravou obchodných prípadov a pracovných plánov v oblasti IT
 • prax v oblasti štátnej/verejnej správy: 2 roky – výhodou
 • certifikát z projektového riadenia
 • znalosť XSD (XML) dátových zápisov
 • znalosť EESSI (Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia) princípov – výhodou
 • znalosť SQL, Business process management BPM (ARIS) – výhodou

Kontakt:

Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: michaela.barkociova@udzs-sk.sk


Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 22. novembra 2022