Zamestnanie v úrade

Uzávierka na podanie žiadostí sa predlžuje do 28. 6. 2021 do 12:00 (dopoludnia).

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou stojí pred veľkými zmenami v oblasti dohľadu nad verejným zdravotným poistením a zdravotnými poisťovňami, o pripravovaných zmenách sa dočítate v rozhovore s novou predsedníčkou uverejnenom v Zdravotníckych novinách č. 23.

Jednou z prvých je reštrukturalizácia riadenia pobočiek úradu, pri ktorej sa zníži počet riaditeľov z ôsmych na troch s tým, že každý bude riadiť dve, resp. tri pobočky.

Úrad preto vyhlasuje spoločné výberové konanie na nasledovné pracovné miesta:
1. Riaditeľka/riaditeľ pobočiek v Bratislave, Trnave a Trenčíne
2. Riaditeľka/riaditeľ pobočiek v Banskej Bystrici, Martine a Nitre
3. Riaditeľka/riaditeľ pobočiek v Košiciach a Prešove
4. Riaditeľka/riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou na  ústredí úradu

Záujemcovia sa môžu uchádzať súčasne o viacero pracovných miest.

Termíny výberového konania:
Vyhlásenie: 11. 6. 2021
Uzávierka žiadostí: 28. 6. 2021 do 12:00 (dopoludnia)

Prvé kolo: 29. 6. 2021
Miesta konania prvého kola: Bratislava, Banská Bystrica

Termín konania druhého kola: 12. 7. 2021
Miesto konania druhého kola: Bratislava.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. 8. 2021

Úrad si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Pozvaní uchádzači budú vopred upovedomení.

Informácie k vyhláseným výberovým konaniam:
VK – Riaditeľ pobočiek úradu (pdf, 436 kB)
VK – Riaditeľ sekcie dohľadu nad ZS (pdf, 173 kB)
Príloha č. 1 – čestné vyhlásenie (docx, 20 kB)
Príloha č. 2 – súhlas GDPR (docx, 21 kB)

Smerovanie úradu od 1. 5. 2021

Predsedníčkou ÚDZS je od 29. apríla Renáta Bláhová. ktorá po deviatich týždňoch od menovania plánuje meniť štruktúru úradu, nevykonateľnú legislatívu a vybudovať nezávislý dohľad nad zdravotným poistením po vzore Národnej banky Slovenska.

Renáta Bláhová o svojej misii:

Ako som sa dostala na Úrad

Napriek tomu, že Úrad zodpovedá za dohľad nad viac ako 5 miliardami eur vybraného zdravotného poistného ročne, jeden a pol roka nemal predsedu. Na ministerstve zdravotníctva padol návrh, že by to mal byť ekonóm, kvôli tomu, že úrad sa predtým dostatočne nevenoval hospodáreniu zdravotných poisťovní, čo je jedna z hlavných úloh úradu. Myšlienka, že by to nemusel byť lekár, sa mi celkom páčila. Pre akútny stav na úrade ma začali prehovárať, aby som ako odborník na dane, financie, analýzu a kontrolu hospodárenia prebrala krízové riadenie úradu. Nakoniec som súhlasila, že to ako krízový manažér zoberiem, nakoľko Slovensko sa tretíkrát za môjho života nachádza na dôležitej križovatke.

Motivácia

Toto volebné obdobie ukáže, či našu krajinu budú naďalej ovládať oligarchovia blízki vládnucim stranám, alebo sa posunieme bližšie k západnému typu demokracie, kde o smerovaní rozhoduje verejný, nie súkromný záujem.

Mojou jedinou motiváciou je smerovaním k verejnému záujmu pomôcť krajine, aj keď sa mi veľa známych čuduje, ako môžem súčasnej vláde veriť. U mňa to je o prístupe. Buď sa môžem pridať k mase ľudí, ktorá sa v lepšom prípade na kotrmelcoch vlády zabáva, v horšom ňu škaredo nadáva, alebo skúsiť vlastnými schopnosťami pomôcť.  Vybrala som si tú druhú možnosť. Nie som a nikdy som nebola členkou žiadnej politickej strany, nikomu nič nedlžím a v sektore zdravotníctva som nemala, nemám a ani mať nebudem žiadne biznisové záujmy. Aj preto sa považujem za nezávislú a apoliticky menovanú predsedníčku.

Vízia

Úrad má dohliadať nad kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva, s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému. To je vízia od jeho založenia, s ňou sa plne stotožňujem. Na jej presadenie treba predovšetkým nezávislé vedenie úradu, preto začíname s personálnym auditom. Som presvedčená, že sa nám takéto nezávislé vedenie úradu podarí vyskladať, to je moja základná úloha, tam pevne verím pôjdem vzorom. Určite do žiadnej pozície nebudeme obsadzovať ľudí podľa politickej príslušnosti, zároveň ani nikoho diskriminovať len preto, že riadil sekciu alebo pobočku úradu ako politický nominant. Šancu dostane každý, rozhodovať budú odborné i osobnostné predpoklady, ale najmä ochota konať kompetentne vo verejnom záujme.

Skúsenosti v zdravotníctve

Za tých 25 rokov, čo som založila firmu a venujem sa daniam a auditu ako odborník, ale aj ako poradca a podnikateľ, zaoberala som sa stovkami klientov a organizácií. Myslím si, že prvky riadenia v tejto oblasti nie sú iné ako v zdravotníctve. Rozdiel je v tom, že pri riadení súkromnej firmy je zdôraznený súkromný záujem a dosahovanie zisku, zatiaľ čo v sektore ako zdravotníctvo je veľmi silný verejný záujem, zdravie poistencov a tam treba hľadať väčšiu rovnováhu. Mám prax aj z neziskového sektora, kde som pôsobila v správnych radách, takže z tohto pohľadu sa vôbec necítim hendikepovaná. Za veľmi užitočnú považujem napríklad skúsenosť v správnej rade jednej veľmi známej a úspešnej dobročinnej organizácie, kde som pôsobila takmer od založenia na Slovensku a ktorá má práve u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti veľmi dobrú povesť. To, že mi chýba skúsenosť s odbornou časťou zdravotnej starostlivosti, kompenzujem aj prostredníctvom tímu poradcov, medzi ktorými je napríklad Ján Králik, ktorý vykonáva takmer 20 rokov analytické a strategické činnosti v zdravotníctve, Peter Stachura, ktorý bol štátnym tajomníkom na ministerstve, Eva Vivodová a ďalší kvalitní ľudia, z ktorých niektorí v minulosti už pracovali na úrade. S nimi sa radím a s nimi budeme robiť aj personálny audit.

Prvým novým riaditeľom je pán Pavlovič

Sekciu pre dohľad nad zdravotným poistením od 1. 6. riadi Peter Pavlovič, ktorý má bohaté skúsenosti ako audítor zdravotných poisťovní, s riadením financií, účtovníctva a súvisiacich procesov nadnárodných spoločností. Pracuje na úprave správy o hospodárení zdravotných poisťovní za rok 2020, ktorú úrad predloží ešte tento mesiac do vlády. Jeho hlavnou úlohou bude vniesť do dohľadu nad zdravotnými poisťovňami viac transparentnosti i rovnováhy a venovať sa práci audítorov zdravotných poisťovní, ktorá ostala dlhé roky bez povšimnutia. Spolu s tímom poradcov pod vedením Jána Králika sa tiež bude podieľať na inovácii prístupu k práci s údajmi a k analytickej činnosti úradu. Plánujeme vybudovať útvar, ktorý by mal systematicky spracovávať a postupne zverejňovať užitočne spracované dáta, aj s ohľadom na dostupnosť, kvalitu a efektívnosť nakupovanej zdravotnej starostlivosti.

Nie som za unitár

Jedna z podmienok, ktoré som mala, kým so prijala menovanie do funkcie, bola základná zhoda vo vízii, ako by mal fungovať systém zdravotného poistenia. Vláda vie, že nie som zástanca unitárneho systému, ale podporujem možnosť výberu a súťaž, teda aby ďalej fungovali aj súkromné poisťovne, avšak pod transparentným a kvalitným dohľadom nezávislého kompetentného úradu. Práve ten by mal analyzovať dáta a zverejňovať informácie užitočné pre rozhodovanie pri výbere poisťovne, čím môže v konečnom dôsledku priniesť aj kvalitnejšie poskytovanie samotnej zdravotnej starostlivosti.

Na návrh riaditeľov pobočiek sme stihli iniciovať legislatívne zmeny

Od 1. mája platia mnohé zmeny vo výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, od prizývania znalca ku každému úmrtiu, cez zmeny územnej pôsobnosti pobočiek či skrátenie lehoty na ukončenie dohľadu na 9 mesiacov.

V niektorých prípadoch sú ťažko vykonateľné. Od prvého týždňa po mojom nástupe to bola jedna z najhorúcejších tém, ktorá mi bola prezentovaná.

Pracujeme na zmenách legislatívy, niektoré sú pre ďalší plynulý chod úradu nevyhnutné, pevne verím, že všetky urgentne potrebné budú schválené ešte pred  výberovým konaním na riaditeľov pobočiek dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Budeme rozširovať ich pôsobnosť (Západ, Stred a Východ), čím sa zároveň umožní ľahšie zjednotiť metodiku a zabezpečí pružnejšie i kvalitnejšie riadenie dohľadov. Taktiež navrhneme a podporíme vybudovanie systému mediácie ako základného článku v procese sťažností na poskytovateľov. Vzťah medzi pacientom a lekárom nie je ideálny, pacienti sa nevedia sťažovať, potom zahlcujú iné úrady. Preto treba viac mediovať, kým sa začne proces sťažnosti. To by mohlo prispieť k optimalizácii počtu dohľadov. Taktiež chceme, aby poskytovatelia, ale najmä zdravotnícki pracovníci, nepovažovali dohľad ako niečo zbytočné, obťažujúce a nespravodlivé. Pre to chceme zaviesť do výkonu dohľadu nové prvky, ktoré im absolvovanie dohľadu uľahčia. Na tom tiež začíname pracovať.

 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 25. júna 2021