Zamestnanie v úrade

Pozícia: LEKÁR na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou (pobočka Trnava)

Miesto práce: Trojičné námestie 10, Trnava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky (brutto): 1 600 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vykonáva dohľad na diaľku a na mieste nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
 • posudzuje charakter prijatých podaní
 • kontroluje postup riešenia podnetov a sťažností, sleduje dodržiavanie zákonných lehôt pri vybavovaní podnetov a sťažností
 • vybavuje pridelené podnety a sťažnosti
 • spolupracuje s právnikom
 • ukladá povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich prijatie a plnenie

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu
 • práca v príjemnom prostredí

Informácie o výberovom konaní:
Vašu žiadosť a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu:
michaela.barkociova@udzs-sk.sk

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.05.2022

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore: medicínske

Ostatné znalosti:
MS Word – pokročilý, MS Excel – pokročilý, MS PowerPoint – pokročilý, Kolaboračný nástroj (TEAMS) – pokročilý

Počet rokov praxe: 5 poskytovania zdravotnej starostlivosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Riadiace a organizačné schopnosti, znalosť zdravotníckej problematiky vrátane legislatívy, schopnosť učiť sa nové veci, rozvinuté komunikačné zručnosti, schopnosť tvoriť príjemnú a nekonfliktnú atmosféru v tíme, zmysel pre detail a vysoké pracovné nasadenie.

Výhodou je:
– registrácia v SLK
– splnenie predpokladov zamestnanca úradu v zmysle § 20a zákona č. 581/2004 Z. z.
– vodičský preukaz „B“ vítaný

Kontakt:
Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: poslať životopis


Pozícia: ZDRAVOTNÍCKY LABORANT so špecializáciou

Miesto práce: Kuzmányho 27/B, Martin

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky (brutto): 900 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností uchádzača)

Náplň práce:

 • vykonávať odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach, spracovávať bioptický a nekroptický materiál
 • vykonávať laboratórne vyšetrenia podľa štandardných analytických metód
 • zodpovednosť za vedenie agendy
 • spolupracovať s lekárom pri excidovaní materiálu
 • vykonávať evidenciu
 • samostatne spracovávať odobratý materiál

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu

Informácie o výberovom konaní:
Vašu žiadosť a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu:
michaela.barkociova@udzs-sk.sk

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.05.2022

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: SZŠ, ÚSV, Vysokoškolské I., II. stupňa
Vzdelanie v odbore: zdravotníctvo
Ostatné znalosti:
MS Word – pokročilý, MS Excel – pokročilý, MS PowerPoint – pokročilý,  Kolaboračný nástroj (TEAMS) – začiatočník

Počet rokov praxe: 5

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Znalosť zdravotníckej problematiky vrátane legislatívy, schopnosť učiť sa nové veci, rozvinuté komunikačné zručnosti, schopnosť tvoriť príjemnú a nekonfliktnú atmosféru v tíme, zmysel pre detail a vysoké pracovné nasadenie.

Kontakt:
Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: poslať životopis


Pozícia: LEKÁR na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou (pobočka Košice)

Miesto práce: Ipeľská 1, Košice

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky (brutto): 1 600 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vykonáva dohľad na diaľku a na mieste nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
 • posudzuje charakter prijatých podaní
 • kontroluje postup riešenia podnetov a sťažností, sleduje dodržiavanie zákonných lehôt pri vybavovaní podnetov a sťažností
 • vybavuje pridelené podnety a sťažnosti
 • spolupracuje s právnikom
 • ukladá povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich prijatie a plnenie

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu
 • práca v príjemnom prostredí

Informácie o výberovom konaní:
Vašu žiadosť a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu:
michaela.barkociova@udzs-sk.sk

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27.05.2022

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore: medicínske

Ostatné znalosti:
MS Word – pokročilý, MS Excel – pokročilý, MS PowerPoint – pokročilý, Kolaboračný nástroj (TEAMS) – pokročilý

Počet rokov praxe: 5 poskytovania zdravotnej starostlivosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Riadiace a organizačné schopnosti, znalosť zdravotníckej problematiky vrátane legislatívy, schopnosť učiť sa nové veci, rozvinuté komunikačné zručnosti, schopnosť tvoriť príjemnú a nekonfliktnú atmosféru v tíme, zmysel pre detail a vysoké pracovné nasadenie.

Výhodou je:
– registrácia v SLK
– splnenie predpokladov zamestnanca úradu v zmysle § 20a zákona č. 581/2004 Z. z.
– vodičský preukaz „B“ vítaný

Kontakt:
Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: poslať životopis


Pozícia: Právnik

Miesto práce: Žellova 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, zástup počas MD, RD

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky (brutto): 1 500 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností a seniority uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) hľadá vhodného kandidáta/kandidátku na pozíciu ʺPrávnik”

 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv a dodatkov k zmluvám podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka
 • Pripomienkovanie dokumentácie verejného obstarávania tovarov a služieb
 • Spracúvanie legislatívnych návrhov v oblasti pôsobnosti ÚDZS a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov v oblasti zdravotníctva
 • Sledovanie zmien v právnych predpisoch v oblasti pôsobnosti ÚDZS a ich aplikácia v praxi
 • Vedenie sporovej agendy v oblasti občianskoprávnych sporov, pracovnoprávnych sporov, preskúmavania zákonnosti rozhodnutí ÚDZS vydaných v správnom konaní, právne zastupovanie pred súdmi SR a inými orgánmi verejnej moci, príprava žalôb, opravných prostriedkov, vyjadrení pre tieto orgány a zabezpečenie súvisiacich činností
 • Príprava rozhodnutí v správnom konaní v oblasti verejného zdravotného poistenia a slobodného prístupu k informáciám
 • Príprava vnútorných predpisov v rámci svojho organizačného útvaru, pripomienkovanie vnútorných predpisov ÚDZS
 • Príprava trestných oznámení
 • Zabezpečovanie vymáhania pohľadávok ÚDZS
 • Príprava právnych analýz a stanovísk pre potreby ÚDZS a externé subjekty

Poskytovanie poradenstva a informácií pre potreby iných organizačných útvarov ÚDZS.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • práca v príjemnom kolektíve
 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu
 • možnosť práce home office v určenom rozsahu po dohode s nadriadeným

Informácie o výberovom konaní:
Vašu žiadosť a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu:
michaela.barkociova@udzs-sk.sk
Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 16.06.2022

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
vysokoškolské  II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore: právo

Ostatné znalosti:
MS Word – pokročilý
MS Excel – pokročilý
MS PowerPoint – začiatočník
MS Outlook – pokročilý
MS Teams – začiatočník

Počet rokov praxe: minimálne 5

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • skúsenosti v oblasti záväzkového práva, najmä spracúvania zmlúv na dodávku tovarov a služieb
 • skúsenosti s realizáciou elektronického výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
 • skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov, aplikácia nariadenia GDPR
 • skúsenosti s realizáciou procesu správneho konania, príprava rozhodnutí v oblasti ukladania sankcií za spáchanie správneho deliktu
 • skúsenosti s vedením súdnych sporov v oblasti preskúmavania zákonnosti rozhodnutí o uložení sankcie orgánom verejnej moci na základe správnej žaloby
 • skúsenosti v oblasti verejného zdravotného poistenia a v oblasti zdravotníckeho/medicínskeho práva sú vítané
 • samostatnosť, flexibilita a aktívny prístup k riešeniu zadaní
 • schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
 • tímová spolupráca

Výhodou je:
Orientácia v právnej úprave vzťahujúcej sa na činnosť ÚDZS, analytické, koncepčné a strategické myslenie, výborné komunikačné zručnosti, vysoké etické vnímanie.

Kontakt:
Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: poslať životopis


Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 18. mája 2022