Zamestnanie v úrade

Pozícia: ANALYTIK/ANALYTIČKA

Miesto práce: Košice

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky (brutto): od 1300 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Do nového tímu v Košiciach hľadáme skúseného analytika/analytičku, ktorý/á s nami bude spolupracovať na príprave analýz v oblasti zdravotníctva. Pracovať budete v mladom, dynamickom kolektíve, ktorý sa zaoberá rôznymi novými výzvami a zaujímavými úlohami v oblasti zdravotníctva.

Pracovná náplň:

 • spracovávanie a analýza dát, príprava prezentácií
 • vyhodnocovanie podkladov k monitoringu verejnej minimálnej siete
 • príprava podkladov pre rôzne reporty, štatistiky a správy úradu
 • výkon dohľadovej činnosti v zdravotných poisťovniach
 • spolupráca pri príprave podkladov k legislatívnym návrhom

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu
 • práca v príjemnom prostredí

Informácie o výberovom konaní:

Vašu žiadosť a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu:
michaela.barkociova@udzs-sk.sk

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2022

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: prednostne ekonomické vzdelanie

Jazykové znalosti: anglický jazyk – základy

Ostatné znalosti:
MS Excel – pokročilý
MS Word – základy
MS PowerPoint – základy
MS Teams – základy
Power BI, SQL – výhodou

Počet rokov praxe: minimálne 5 rokov

Prax na pozícii/v oblasti: financií, skúsenosť v zdravotníctve výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • základná znalosť účtovníctva a účtovných výkazov je podmienkou
 • uvítame skúsenosť s prípravou analýz v oblasti financií
 • analytické myslenie, iniciatívnosť a rozhodnosť
 • dobré komunikačné schopnosti
 • zmysel pre detail a inovatívnosť
 • proaktívny prístup v práci
 • schopnosť pracovať samostatne, ako aj v tíme

Kontakt:

Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: poslať životopis


Pozícia: BIZNIS ANALYTIK

Miesto práce: Žellova 2, Bratislava – podľa miesta výkonu práce

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky (brutto): od 2000 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • navrhovanie, výber, testovanie a zavádzanie progresívnych systémových riešení a produktov z oblasti zvereného produktového segmentu
 • analýza a integrácia IT systémov
 • prispievanie k racionalizácii a harmonizácii pracovných procesov
 • zaistenie súdržnosti navrhovaných riešení s podnikovou architektúrou
 • kooperácia v pracovných skupinách EÚ pre zaistenie súladu softvérových riešení v zmysle EÚ nariadení
 • poskytovanie odbornej prípravy a podpory pre používateľov
 • usmerňovanie dodávateľov a sledovanie plnenia zadaných dopytov
 • revízia výstupov a dohliadanie na obsahové plnenie zmlúv
 • zadávanie chybových dopytov na aplikácie, zmenových požiadaviek pre aplikačnú prax
 • obnova využívaných systémov, funkčné skúšky a kontrola aplikovaných riešení na pridelených zákazkách
 • podieľanie sa na príprave a realizácii zákaziek, technická podpora projektového tímu
 • udržiavanie úzkej spolupráce s operačnými a podpornými útvarmi s cieľom vystihnúť a pochopiť ich pracovné potreby a procesy, a identifikovanie príležitostí na zlepšenie činností prostredníctvom využívania informačných technológií
 • prispievanie k vymedzeniu, poskytovaniu a riadeniu vysoko kvalitných, nákladovo efektívnych a účinných riešení v oblasti informačných technológií v záujme riešenia pracovných potrieb

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu
 • práca v príjemnom prostredí

Informácie o výberovom konaní:

Vašu žiadosť a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu:
michaela.barkociova@udzs-sk.sk

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10.09.2022

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: technické, ekonomické

Jazykové znalosti: anglický jazyk – pokročilý

Ostatné znalosti:
MS Office – pokročilý
MS PowerPoint – pokročilý
VISIO – pokročilý
Java development – výhodou

Počet rokov praxe: minimálne 5 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • aspoň 3 roky odbornej praxe (po udelení diplomu) nadobudnutej vo funkciách súvisiacich s úlohami opísanými v náplni práce
 • vzdelanie v príslušnom odbore (napr. počítačové vedy, počítačové inžinierstvo alebo ekvivalentné akademické kvalifikácie v oblasti riadenia, inžinierstva a/alebo informačných technológií) na úrovni zodpovedajúcej už uvedeným formálnym požiadavkám
 • dobrá znalosť metód a osvedčených postupov v oblasti biznis analýzy preukázaná praktickými skúsenosťami v oblasti projektov IT, pokiaľ možno doložené aj osvedčeniami  medzinárodne uznanej metodike pre biznis analýzu (ako sú IIBA CCBA/CBAP, IREB, CPRE alebo rovnocenné)
 • skúsenosti s vývojom a riadením požiadaviek pri projektoch v oblasti vývoja softvéru počas celého životného cyklu vývoja softvéru
 • skúsenosti so štúdiami uskutočniteľnosti, štúdiami trhu (softvér) a/alebo s prípravou obchodných prípadov a pracovných plánov v oblasti IT
 • prax v oblasti štátnej/verejnej správy: 2 roky – výhodou
 • certifikát z projektového riadenia
 • znalosť XSD (XML) dátových zápisov
 • znalosť EESSI (Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia) princípov – výhodou
 • znalosť SQL, Business process management BPM (ARIS) – výhodou

Kontakt:

Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: poslať životopis


Pozícia: ŠPECIALISTA DOHĽADU - odbor dohľadu nad zdravotnými poisťovňami

Miesto práce: Žellova 2, Bratislava 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Mzdové podmienky (brutto): od 1500 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • výkon dohľadu nad verejným zdravotným poistením a zdravotnými poisťovňami 
 • vypracovávanie predbežných a záverečných protokolov z dohľadu
 • vypracovávanie vyjadrení k námietkam voči zisteniam uvedeným v protokole predložených dohliadaným subjektom, preverenie ich opodstatnenosti a ich prerokovávanie
 • vypracovávanie a predkladanie návrhov na uloženie sankcie dohliadaným subjektom
 • predkladanie návrhov na legislatívne zmeny v oblasti verejného zdravotného poistenia
 • riešenie podaní poistencov, platiteľov poistného a iných subjektov v oblasti verejného zdravotného poistenia
 • sledovanie plnenia oznamovacích a informačných povinností zdravotných poisťovní v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti odboru
 • spolupráca pri tvorbe interných predpisov odboru, pripomienkovanie interných predpisov úradu
 • poskytovanie poradenstva a informácií v oblasti verejného zdravotného poistenia poistencom, platiteľom poistného a pre potreby iných organizačných útvarov úradu
 • sledovanie zmien v právnych predpisoch v oblasti verejného zdravotného poistenia, finančnej a daňovej a ich aplikácia v praxi
 • spolupráca pri vypracovaní podkladov pre správu o vykonávaní verejného zdravotného poistenia, správy o činnosti úradu a správy o dohľadovej činnosti odboru

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu
 • práca v príjemnom prostredí
 • možnosť práce home office v určenom rozsahu po dohode s nadriadeným

Informácie o výberovom konaní:
Vašu žiadosť a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu:
michaela.barkociova@udzs-sk.sk

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 12.09.2022

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: ekonomické, právnické, zdravotnícke, medicínske

Ostatné znalosti:
MS Outlook – pokročilý
MS Word – pokročilý
MS Excel – pokročilý
MS PowerPoint – začiatočník
MS Teams – začiatočník

Počet rokov praxe: minimálne 5 rokov

Prax na pozícii/v oblasti: prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, v oblasti práva alebo finančného trhu

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • dobré komunikačné a argumentačné schopnosti, asertívnosť, zodpovednosť
 • samostatnosť, flexibilita a aktívny prístup k riešeniu zadaní
 • schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
 • tímová spolupráca
 • znalosť právnych predpisov v oblasti verejného zdravotného poistenia, obchodného zákonníka, zákona o účtovníctve, daňových predpisov sú výhodou

Kontakt:
Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: poslať životopis


Pozícia: PRÁVNIK odboru dohľadu nad zdravotnými poisťovňami

Miesto práce: Žellova 2, Bratislava 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Mzdové podmienky (brutto): od 1500 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Máš chuť pomôcť zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku? Si proaktívny, komplexné problémy ti nerobia problém a rád pracuješ aj s analýzami?

Ak áno, pošli nám svoj životopis a radi ťa privítame na osobnom pohovore.

Na pohovore nám povieš viac o sebe a tvojich skúsenostiach, a my ti priblížime prácu, ktorá tu na teba čaká.

 • kontrola plnenia podmienok žiadostí na predchádzajúci súhlas
 • samostatný výkon pridelených úkonov prvostupňového správneho orgánu sekcie dohľadu nad zdravotným poistením (SDZP), príprava návrhov, rozhodnutí vo veciach, o ktorých rozhoduje SDZP
 • príprava podkladov a realizácia úkonov pre druhostupňové správne konanie
 • sledovanie zmien v právnych predpisoch v oblasti pôsobnosti úradu a ich aplikácia v praxi
 • zodpovednosť za spracovanie pridelených podnetov a žiadostí
 • evidencia pridelených podnetov, žiadostí a súvisiacich dokumentov v informačnom systéme
 • archivácia pridelených písomností podľa platného registratúrneho poriadku
 • vypracovanie vecne príslušných častí ročnej správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia
 • poskytovanie poradenstva a informácií pre potreby iných organizačných útvarov úradu
 • organizačné zabezpečenie a metodická pomoc

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu
 • práca v príjemnom prostredí
 • možnosť práce home office v určenom rozsahu po dohode s nadriadeným

Informácie o výberovom konaní:
Vašu žiadosť a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu:
michaela.barkociova@udzs-sk.sk

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.09.2022

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: právo

Ostatné znalosti:
MS Word – pokročilý
MS Excel – pokročilý
MS PowerPoint – pokročilý

Počet rokov praxe: minimálne 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti: analytické myslenie, zmysel pre detail, precíznosť, zodpovednosť, proaktívny prístup, schopnosť vidieť veci v širších súvislostiach

Výhodou je: znalosť legislatívy v oblasti zdravotníctva

Kontakt:
Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: poslať životopis


Pozícia: PRÁVNIK

Miesto práce: Žellova 2, Bratislava 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Mzdové podmienky (brutto): od 1700 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) hľadá vhodného kandidáta/kandidátku na pozíciu ʺPrávnik” s hlavnou náplňou práce:

 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv a dodatkov k zmluvám podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka
 • Pripomienkovanie dokumentácie verejného obstarávania tovarov a služieb
 • Spracúvanie legislatívnych návrhov v oblasti pôsobnosti ÚDZS a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov v oblasti zdravotníctva
 • Sledovanie zmien v právnych predpisoch v oblasti pôsobnosti ÚDZS a ich aplikácia v praxi
 • Vedenie sporovej agendy v oblasti občianskoprávnych sporov, pracovnoprávnych sporov, preskúmavania zákonnosti rozhodnutí ÚDZS vydaných v správnom konaní, právne zastupovanie pred súdmi SR a inými orgánmi verejnej moci, príprava žalôb, opravných prostriedkov, vyjadrení pre tieto orgány a zabezpečenie súvisiacich činností
 • Príprava rozhodnutí v správnom konaní v oblasti verejného zdravotného poistenia a slobodného prístupu k informáciám
 • Príprava vnútorných predpisov v rámci svojho organizačného útvaru, pripomienkovanie vnútorných predpisov ÚDZS
 • Príprava trestných oznámení
 • Zabezpečovanie vymáhania pohľadávok ÚDZS
 • Príprava právnych analýz a stanovísk pre potreby ÚDZS a externé subjekty
 • Poskytovanie poradenstva a informácií pre potreby iných organizačných útvarov ÚDZS

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu
 • práca v príjemnom prostredí

Informácie o výberovom konaní:
Vašu žiadosť a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu:
michaela.barkociova@udzs-sk.sk

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 19.09.2022

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: právo

Ostatné znalosti:
MS Word – pokročilý
MS Excel – pokročilý
MS PowerPoint – začiatočník
MS teams – začiatočník

Počet rokov praxe: minimálne 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Skúsenosti v oblasti záväzkového práva, najmä spracúvania zmlúv na dodávku tovarov a služieb
 • Skúsenosti s realizáciou elektronického výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
 • Skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov, aplikácia Nariadenia GDPR
 • Skúsenosti s realizáciou procesu správneho konania, príprava rozhodnutí v oblasti ukladania sankcií za spáchanie správneho deliktu
 • Skúsenosti s vedením občianskoprávnych sporov, pracovnoprávnych sporov a sporov v oblasti preskúmavania zákonnosti rozhodnutí o uložení sankcie orgánom verejnej moci na základe správnej žaloby,
 • Skúsenosti v oblasti verejného zdravotného poistenia a v oblasti zdravotníckeho/medicínskeho práva sú vítané
 • Orientácia v právnej úprave vzťahujúcej sa na činnosť ÚDZS
 • IT zručnosti: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook, Internet
 • Analytické, koncepčné a strategické myslenie
 • Samostatnosť, flexibilita a aktívny prístup k riešeniu zadaní
 • Schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
 • Výborné komunikačné zručnosti
 • Tímová spolupráca
 • Vysoké etické vnímanie

Výhodou je: znalosť legislatívy v oblasti zdravotníctva

Kontakt:
Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: poslať životopis


Pozícia: SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT na oddelení komunikácie

Miesto práce: Žellova 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Mzdové podmienky (brutto): 1150 eur/mesiac (výška základnej mzdy je závislá od odborných skúseností uchádzača)
Je komunikácia tvojou silnou stránkou? Si vytrvalý, dôsledný a máš rád výzvy?
Ak áno, pošli nám svoj životopis a radi ťa privítame na osobnom pohovore.
Na pohovore nám povieš viac o tebe a tvojich skúsenostiach a my ti priblížime prácu, ktorá tu na teba čaká.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Správa webového sídla úradu a portálu podnetov
 • Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky a príslušných emailových adries
 • Zabezpečovanie jazykových korektúr materiálov úradu
 • Zodpovednosť za výber, zostavu a jazykovú správnosť Vestníka úradu v elektronickej podobe.
 • Spracovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
 • Asistencia pri organizovaní tlačových konferencií, besied a tematických seminárov so zástupcami médií

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný týždeň
 • pružný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
 • vzdelávacie programy
 • Karta MultiSport
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • odmena pri životnom jubileu
 • práca v príjemnom prostredí

Informácie o výberovom konaní:
Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, oslovení budú len vybraní uchádzači.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
24.9.2022

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa 

Pozícia vhodná pre absolventa:
Áno

Vzdelanie v odbore:
žurnalistika alebo marketing, základy práva – výhodou

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – mierne pokročilý

Ostatné znalosti:
Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý
Microsoft Outlook – Pokročilý
Microsoft PowerPoint – Pokročilý
MS Teams – Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
dobré komunikačné a argumentačné schopnosti, asertívnosť, zodpovednosť, schopnosť štylizovať stanoviská a písomnosti na vysokej úrovni, proaktívny prístup, schopnosť pracovať samostatne a tiež ako člen tímu.

Výhodou je:
Osobná integrita, organizačné schopnosti, dobré komunikačné schopnosti a príjemné vystupovanie, pohotovosť, samostatnosť, zmysel pre detail, precíznosť, proaktívnosť, odolnosť voči stresu a najmä prax v administratíve.

Kontakt:
Kontaktná osoba: Bc. Michaela Barkóciová
Tel.: 02/20 856 123
E-mail: poslať životopis


Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 25. augusta 2022