Zamestnanie v úrade

Odborný referent správy registratúry – špecialista

Samostatný odborný referent špecialista oddelenia verejného obstarávania

Lekár na odbor dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti – Sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou

Projektový manažér

Samostatný odborný referent

Právnik

Lekár - výkon prehliadky mŕtvych tiel

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou hľadá lekárov na výkon prehliadky mŕtvych tiel v regióne: Nové Zámky, Komárno, Levice.

Práca je vhodná aj pre lekárov na dôchodku, príp. lekárky na MD.

Je možnosť výberu služieb, možné je pracovať len na vybrané hodiny a dni v mesiaci.

V prípade záujmu o výkon prehliadky mŕtvych tiel kontaktujte pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie Nitra:

tel: +421-37-28526 63,
+421-37-28526 64
e-mail: slapanr(zavináč)udzs-sk.sk

Podrobné informácie k prehliadkam mŕtvych tiel nájdete na: https://www.udzs-sk.sk/sudne-lekarstvo-a-patologicka-anatomia/prehliadky-mrtvych-tiel/


Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 25. augusta 2023