Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Sankcie voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Konzultanti úradu

Vzor informovaného súhlasu


Metodické usmernenie, ktorým sa určuje vzor tlačív na oznamovanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu, alebo inej návykovej látky a na oznamovanie úrazov alebo iného poškodenia zdravia zdravotným poisťovniam – MU 6/2018 (pdf, 343 kB)

Tlačivá:

Oznámenie zdravotnej poisťovni o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky (pdf, 365 kB)

Oznámenie zdravotnej poisťovni o úraze alebo inom poškodení zdravia (pdf, 279 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 22. februára 2022