Vestník úradu

V elektronickej podobe sú vestníky na webovej stránke úradu zverejňované od roku 2005.

 

rok 2020

Vestník 1  Vestník 2  Vestník 3  Vestník 4  Vestník 5  
Vestník 6 
(Správa o činnosti a hospodárení úradu - 2019)
Vestník 7  Vestník 8  Vestník 9


rok 2019

Vestník 1 Vestník 2 Vestník 3 Vestník 4 Vestník 5 
Vestník 6 
(Správa o činnosti a hospodárení úradu - 2018)
Vestník 7 
Vestník 8 
(Správa o stave vykonávania VZP - 2018)
Vestník 9 Vestník 10 Vestník 11 Vestník 12 Vestník 13 Vestník 14  Vestník 15


rok 2018

Vestník 1 Vestník 2 Vestník 3 Vestník 4 Vestník 5 Vestník 6 
Vestník 7 
(Správa o činnosti a hospodárení úradu - 2017)
Vestník 8 Vestník 9 Vestník 10 
Vestník 11 (Správa o stave vykonávania VZP - 2017)
Vestník 12 Vestník 13 Vestník 14 Vestník 15 Vestník 16 Vestník 17


rok 2017

Vestník 1 Vestník 2 Vestník 3 Vestník 4 Vestník 5 
Vestník 6 
(Správa o činnosti a hospodárení úradu - 2016)
Vestník 7 Vestník 8 Vestník 9
 
Vestník 10 (Správa o stave vykonávania VZP - 2016)
Vestník 11 Vestník 12 Vestník 13 Vestník 14 Vestník 15


rok 2016

Vestník 1 Vestník 2 Vestník 3 Vestník 4 (obsahuje aj zmenu povolenia pre VšZP)
Vestník 5 
Vestník 6 (Správa o činnosti a hospodárení úradu - 2015)
Vestník 7 Vestník 8 Vestník 9 Vestník 10
Vestník 11 
(Správa o stave vykonávania VZP - 2015)
Vestník 12 Vestník 13 Vestník 14 Vestník 15 Vestník 16 Vestník 17


rok 2015

Vestník 1 Vestník 2 Vestník 3 Vestník 4 Vestník 5
Vestník 6 (Správa o činnosti a hospodárení úradu - 2014)
Vestník 7 Vestník 8 Vestník 9
Vestník 10 (Správa o stave vykonávania VZP - 2014)
Vestník 11 Vestník 12 Vestník 13 Vestník 14 Vestník 15 Vestník 16 Vestník 17


rok 2014


rok 2013

Vestník 1 Vestník 2 Vestník 3 Vestník 4 Vestník 5 Vestník 6 Vestník 7 Vestník 8
Vestník 9 (Správa o stave vykonávania VZP - 2012)
Vestník 10 Vestník 11 Vestník 12 Vestník 13 Vestník 14
Vestník 15 (Správa o činnosti a hospodárení úradu - 2012)
Vestník 16 Vestník 17


rok 2012

Vestník 1 Vestník 2 Vestník 3 Vestník 4 Vestník 5
Vestník 6 (Správa o činnosti a hospodárení úradu - 2011)
Vestník 7
Vestník 8 (Správa o stave vykonávania VZP - 2011)
Vestník 9 Vestník 10 Vestník 11 Vestník 12 Vestník 13 Vestník 14
Vestník 15 Vestník 16


rok 2011

Vestník 1 Vestník 2 Vestník 3 Vestník 4 Vestník 5 Vestník 6
Vestník 7 (Správa o činnosti úradu - 2010)
Vestník 8 (Správa o stave vykonávania VZP - 2010)
Vestník 9 Vestník 10 Vestník 11 Vestník 12 Vestník 13 Vestník 14


rok 2010

Vestník 1 (Správa o stave vykonávania VZP - 2009)
Vestník 2 (Správa o činnosti úradu - 2009)
Vestník 3


rok 2009

Vestník 1 Vestník 2
Vestník 3 (Správa o stave vykonávania VZP - 2008)
Vestník 4 (Správa o činnosti úradu - 2008)


rok 2008

Vestník 1 Vestník 2
Vestník 3 (Správa o stave vykonávania VZP - 2007)
Vestník 4 (Správa o činnosti úradu - 2007)
Vestník 5 Vestník 6


rok 2007

Vestník 1
Vestník 2 (Správa o činnosti úradu - 2006)
Vestník 3 (Správa o stave vykonávania VZP - 2006)
Vestník 4 Vestník 5 Vestník 6


rok 2006

Vestník 1 Vestník 2
Vestník 3 (Správa o činnosti úradu - 2005)
Vestník 4 (Správa o stave vykonávania VZP - 2005)
Vestník 5 Vestník 6 Vestník 7 Vestník 8


rok 2005