Vestník úradu

V elektronickej podobe sú vestníky na webovej stránke úradu zverejňované od roku 2005.

Rok 2024

Vestník 1 (pdf, 2 MB) Vestník 2 (pdf, 717 kB) Vestník 3 (pdf, 555 kB) Vestník 4 (pdf, 579 kB) Vestník 5 (pdf, 2 MB) Vestník 6 (pdf, 554 kB) Vestník 7 (pdf, 1,27 MB)

Rok 2023

Vestník 1 (pdf, 783 kB) Vestník 2 (pdf, 773 kB) Vestník 3 (pdf, 830 kB) Vestník 4 (pdf, 874 kB) Vestník 5 (pdf, 649 kB) Vestník 6 (pdf, 947 KB) Vestník 7 (pdf, 3 MB) Vestník 8 (pdf, 649 kB) Vestník 9 (pdf, 4 MB) Vestník 10 (pdf, 5 MB) Vestník 11 (pdf, 561 kB) Vestník 12 (pdf, 447 kB) Vestník 13 (pdf, 649 kB) Vestník 14 (pdf, 1 MB) Vestník 15 (pdf, 867 kB) Vestník 16 (pdf, 2 MB) Vestník 17 (pdf, 649 kB)

Rok 2022

Vestník 1 (pdf, 3 MB) Vestník 2 (pdf, 798 kB) Vestník 3 (pdf, 1 MB) Vestník 4  (pdf, 798 kB)  Vestník 5  (pdf, 1 MB) Vestník 6 (pdf, 3 MB) Vestník 7 (pdf,  577 kB) Vestník 8 (pdf, 580 kB) Vestník 9 (pdf, 743 kB)  Vestník 10 (pdf, 3 MB) Vestník 11 (pdf, 4 MB) Vestník 12 (pdf, 805 kB) Vestník 13 (pdf, 1,05 MB) Vestník 14 (pdf, 783 kB) Vestník 15 (pdf, 638 kB)

Rok 2021

Vestník 1 (pdf, 1,43 MB) Vestník 2 (pdf, 1,23 MB) Vestník 3 (pdf, 799 kB) Vestník 4 (pdf, 799 kB) Vestník 5 (pdf, 2,61 MB) Vestník 6 (pdf, 799 kB) Vestník 7 (pdf, 798 kB) Vestník 8 (pdf, 799 kB) Vestník 9 (pdf, 1,32 MB) Vestník 10 (pdf, 5MB) Vestník 11 (pdf, 3 MB) Vestník 12 (pdf, 1 MB) Vestník 13 (pdf, 1 MB), Vestník 14 (pdf, 1 MB) Vestník 15 (pdf, 1 MB)

Rok 2020

Vestník 1 (pdf, 1,39 MB) Vestník 2 (pdf, 798 kB) Vestník 3 (pdf, 2,06 MB) Vestník 4 (pdf, 798 kB) Vestník 5 (pdf, 798 kB) Vestník 6  (pdf, 2,74 MB) Vestník 7 (pdf, 798 kB) Vestník 8 (pdf, 798 kB) Vestník 9 (pdf, 4,14 MB) Vestník 10 (pdf, 799 kB) Vestník 11 (pdf, 798 kB) Vestník 12 (pdf, 1,29 MB) Vestník 13 (pdf, 799 kB) Vestník 14 (pdf, 3,72 MB)

Rok 2019

Vestník 1 (pdf, 2,41 MB) Vestník 2 (pdf, 1,90 MB) Vestník 3 (pdf, 3,20 MB) Vestník 4 (pdf, 2,71 MB) Vestník 5 (pdf, 927 kB) Vestník 6 (pdf, 2,44 MB) Vestník 7 (pdf, 2?80 MB) Vestník 8 (pdf, 2,07 MB) Vestník 9 (pdf, 731 kB) Vestník 10 (pdf, 358 kB) Vestník 11 (pdf, 357 kB) Vestník 12 (pdf, 2,26 MB) Vestník 13 (pdf, 1,26 MB) Vestník 14 (pdf, 2,30 MB) Vestník 15 (pdf, 753 kB)


rok 2018

Vestník 1 (pdf, 1,94 MB) Vestník 2 (pdf, 1,10 MB) Vestník 3 (pdf, 358 kB) Vestník 4 (pdf, 622 kB) Vestník 5 (pdf, 1,52 MB) Vestník 6 (pdf, 604 kB) Vestník 7 (pdf, 1,98 MB) Vestník 8 (pdf, 595 kB) Vestník 9 (pdf, 2,99 MB) Vestník 10 (pdf, 1,12 MB) Vestník 11  (pdf, 2,35 MB) Vestník 12 (pdf, 1,53 MB) Vestník 13 (pdf, 761 kB) Vestník 14 (pdf, 3,62 MB) Vestník 15 (pdf, 813 kB) Vestník 16 (pdf, 754 kB) Vestník 17 (pdf, 1,96 kB)


rok 2017

Vestník 1 (pdf, 418 kB) Vestník 2 (pdf, 626 kB) Vestník 3 (pdf, 357 kB) Vestník 4 (pdf, 357 kB) Vestník 5 (pdf, 357 kB) Vestník 6 (pdf, 1,31 kB) Vestník 7 (pdf, 357 kB) Vestník 8 (pdf, 656 kB) Vestník 9 (pdf, 357 kB) Vestník 10 (pdf, 2,41 MB) Vestník 11 (pdf, 356 kB) Vestník 12 (pdf, 357 kB) Vestník 13 (pdf, 559 kB) Vestník 14 (pdf, 357 kB) Vestník 15 (pdf, 936 kB)


rok 2016

Vestník 1 (pdf, 376 kB) Vestník 2 (pdf, 2,14 MB) Vestník 3 (pdf, 360 kB) Vestník 4 (pdf, 456 kB) Vestník 5 (pdf, 358 kB) Vestník 6 (pdf, 1,12 MB) Vestník 7 (pdf, 534 kB) Vestník 8 (pdf, 1,45 MB) Vestník 9 (pdf, 358 kB) Vestník 10 (pdf, 901 kB) Vestník 11 (pdf, 1,80 MB) Vestník 12 (pdf, 358 kB) Vestník 13 (pdf, 1,24 MB) Vestník 14 (pdf, 358 kB) Vestník 15 (pdf, 358 kB) Vestník 16 (pdf, 1,18 MB) Vestník 17 (pdf, 775 kB)


rok 2015

Vestník 1 (pdf, 3,39 MB) Vestník 2 (pdf,  651 kB) Vestník 3 (pdf, 353 kB) Vestník 4 (pdf, 353 kB) Vestník 5 (pdf, 652 kB) Vestník 6 (pdf, 1,17 kB) Vestník 7 (pdf,  1,21 MB) Vestník 8 (pdf, 672 kB) Vestník 9 (pdf, 352 kB) Vestník 10 (pdf, 1,66 MB) Vestník 11 (pdf, 352 kB) Vestník 12 (pdf, 352 kB) Vestník 13 (pdf, 1,29 kB) Vestník 14 (pdf, 1,41 MB) Vestník 15 (pdf, 352 kB) Vestník 16 (pdf, 1,07 MB) Vestník 17 (pdf, 1,49 MB)


rok 2014

Vestník 1 (pdf, 273 kB) Vestník 2 (pdf, 1,90 MB) Vestník 3 (pdf, 274 kB) Vestník 4 (pdf, 274 kB) Vestník 5 (pdf, 1,64 MB) Vestník 6 (pdf, 871 kB) Vestník 7 (pdf, 1,48 kB) Vestník 8 (pdf, 352 kB) Vestník 9 (pdf, 306 kB) Vestník 10 (pdf, 1,71 MB) Vestník 11 (pdf, 414 kB) Vestník 12 (pdf, 860 kB) Vestník 13 (pdf, 353 kB) Vestník 14 (pdf, 715 kB) Vestník 15 (pdf, 1,13 MB) Vestník 16 (pdf, 1,61 MB) Vestník 17 (pdf, 1,12 MB) Vestník 18 (pdf, 771 kB) Vestník 19 ( pdf, 1,05 MB) Vestník 20 (pdf, 683 kB)


rok 2013

Vestník 1 (pdf, 84 kB) Vestník 2 (pdf, 84 kB) Vestník 3 (pdf, 1,26 MB) Vestník 4 (pdf, 423 kB) Vestník 5 (pdf, 193 kB) Vestník 6 (pdf, 1,07 kB) Vestník 7 (pdf, 627 kB) Vestník 8 (pdf, 448 kB) Vestník 9 (pdf, 2,39 MB) Vestník 10 (pdf, 881 kB) Vestník 11 (pdf, 81 kB) Vestník 12 (pdf, 805 kB) Vestník 13 (pdf, 328 kB) Vestník 14 (pdf, 332 kB) Vestník 15 (pdf, 1,66 MB) Vestník 16 (pdf, 1,31 MB) Vestník 17 (pdf, 332 kB)


rok 2012

Vestník 1 (pdf, 713 kB) Vestník 2 (pdf, 397 kB) Vestník 3 (pdf, 191 kB) Vestník 4 (pdf, 150 kB) Vestník 5 (pdf, 150 kB) Vestník 6 (pdf, 1,08 MB) Vestník 7 (pdf, 550 kB) Vestník 8 (pdf, 925 kB) Vestník 9 (pdf, 314 kB) Vestník 10 (pdf, 161 kB) Vestník 11 (pdf, 1,76 MB) Vestník 12  (pdf, 2,69 MB) Vestník 13 (pdf, 1,22 MB) Vestník 14 (pdf, 459 kB) Vestník 15 (pdf, 130 kB) Vestník 16 (pdf, 3,53 MB)


rok 2011

Vestník 1 (pdf, 624 kB) Vestník 2 (pdf, 609 kB) Vestník 3 (pdf, 1,32 MB) Vestník 4 (pdf, 340 kB) Vestník 5 (pdf, 453 kB) Vestník 6 (pdf, 294 kB) Vestník 7  (pdf, 602 kB) Vestník 8 (pdf, 900 kB) Vestník 9 (pdf, 447 kB) Vestník 10 (pdf, 748 kB) Vestník 11 (pdf, 501 kB) Vestník 12 (pdf, 0,97 MB) Vestník 13 (pdf, 365 kB) Vestník 14 (pdf, 547 kB)


rok 2010

Vestník 1(pdf, 760 kB) Vestník 2 (pdf, 837 kB) Vestník 3 (pdf, 2,51 MB)


rok 2009

Vestník 1 (pdf, 608 kB) Vestník 2 (pdf, 1,11 MB) Vestník 3 (pdf, 661 kB) Vestník 4 (pdf, 475 kB)


rok 2008

Vestník 1 (pdf, 1,13 MB) Vestník 2 (pdf, 1,71 MB) Vestník 3 (pdf, 1,13 MB) Vestník 4 (pdf, 592 kB) Vestník 5 (pdf, 1,13 MB) Vestník 6 (pdf, 455 kB)


rok 2007

Vestník 1 (pdf, 3,70 MB) Vestník 2 (pdf, 369 kB) Vestník 3 (pdf, 1,26 MB) Vestník 4 (pdf, 803 kB) Vestník 5 (pdf, 0,97 MB) Vestník 6 (pdf, 756 kB)


rok 2006

Vestník 1 (pdf, 397 kB) Vestník 2 (pdf, 4,66 MB) Vestník 3 (pdf, 531 kB) Vestník 4 (pdf, 1,81 MB) Vestník 5 (pdf, 1,04 MB) Vestník 6 (pdf, 1,16 MB) Vestník 7 (pdf, 920 kB) Vestník 8 (pdf, 711 kB)


rok 2005

Vestník 1 (pdf, 207 kB)  Vestník 2 (pdf, 346 kB)  Vestník 3 (pdf, 364 kB)  Vestník 4 (pdf, 447 kB)  Vestník 5 (pdf, 297 kB)  Vestník 6 (pdf, 2,45 MB)  Vestník 7 (pdf, 1,85 MB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 10. apríla 2024