Zmluvy úradu

Od 01.01.2011 úrad v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov uverejňuje zmluvy na svojej webovej stránke. 

Zmluvy úradu za rok 2011 nájdete v časti Archív dokumentov.

Zmluvy uzatvorené po 01.01.2012 sú uverejnené v Centrálnom registri zmlúv.


Zmluvy uzatvorené predchádzajúcim vedením úradu:

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020