Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Mapa stránok  English version  
 
 
  Odporučiť stránku  
     
 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením. Bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z., s činnosťou začal 1. 11. 2004.

Tlačová správa

15.07.2014
Stretnutie 1. podpredsedníčky Senátu Parlamentu Českej republiky pani Aleny Gajdůškovej s predsedníčkou úradu MUDr. Monikou Pažinkovou, MPH, MBA.

Vestník úradu

11.07.2014
Úrad vydal Vestník č. 11 /platobná schopnosť ZP za máj 2014, MU 1/2014 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela/.

Metodické usmernenia

03.07.2014
K 1.7.2014 nadobudlo účinnosť Metodické usmernenie č. 6/2013 - Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 
 
Správca obsahu (ÚDZS) | Technický prevádzkovateľ | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2014 ÚDZS web@udzs-sk.sk