Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený  zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením.

Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.


S činnosťou začal 01.11.2004. 

Oznamy úradu - AKTUALITY Oznamy úradu - AKTUALITY

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 3/2016.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č. 10/2015 o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Nová verzia eDRG portálu


Sekcia Centrum pre klasifikačný systém (SCKS) od 04.01.2016 sprístupnila novú verziu eDRG portálu https://edrg.portaludzs.sk. Umožňuje získať prístup k dávkovému grouperu...
Čítaj ďalej o Nová verzia eDRG portálu »

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 2/2016.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č. 5/2015. 


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »