Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený  zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením.

Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.


S činnosťou začal 01.11.2004. 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 8/2016.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č. 1/2016 Hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov ZP v oblasti nákupu ZS.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 7/2016.


Čítaj ďalej o Vestník »

Kazuistiky


Kazuistiky 2015 - zborník klinicky zaujímavých prípadov z vykonaných dohľadov nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 


Čítaj ďalej o Kazuistiky »

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 6/2016 - obsahuje Správu o činnosti a hospodárení úradu za rok 2015.


Čítaj ďalej o Vestník »