Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnenj správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Oznam


Dňa 19. 6. 2017 v čase od 11:30 približne do 14:30 bude na pobočke úradu v Trnave prerušená dodávka elektrickej energie. Nedostupné budú telefonické linky, internet a všetky portály úradu.


Čítaj ďalej o Oznam »

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č. 1/1/2015 o odbere tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu. Metodické usmernenie spolu s prílohou nájdete v časti 
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 7/2017.


Čítaj ďalej o Vestník »

Kódy PZS a ZP


Aktuálny stav k 31.05.2017.


Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »

Školenie prehliadajúcich lekárov


Dňa 01.06.2017 sa uskutoční školenie prehliadajúcich lekárov v Kežmarku.


Čítaj ďalej o Školenie prehliadajúcich lekárov »