Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený  zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením.

Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.


S činnosťou začal 01.11.2004. 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Školenie prehliadajúcich lekárov

Dňa 10. 08. 2016 o 14.00 hod. sa uskutoční Školenie...
Čítaj ďalej o Školenie prehliadajúcich lekárov »

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 10/2016.


Čítaj ďalej o Vestník »

Kódy PZS a ZP


Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov platné k 30.06.2016.


Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »

Zmena sídla pobočky


Od 01.07.2016 sídli pobočka Trnava na novej adrese.


Čítaj ďalej o Zmena sídla pobočky »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č. 2/2016 Definícia štruktúry údajov zoznamu poistencov zaradených do jednotlivých FNS pre potreby mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné.  


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »