Kazuistiky

Vybrané medicínske prípady riešené úradom spracované do kazuistík:

Kauzistiky 2023 (pdf, 1 MB)

Kauzistiky 2022 (pdf, 1 MB)

Kazuistiky 2021 (pdf, 624 kB)

Kazuistiky 2019 – 2020 (pdf, 548 kB)

Kazuistiky 2018 (pdf, 1,12 MB)

Kazuistiky 2017 (pdf, 1,34 MB)

Kazuistiky 2016 (pdf, 1,23 MB)

Kazuistiky 2015 (pdf, 816 kB)

Kazuistiky 2014 (pdf, 924 kB)

Kazuistiky 2013 (pdf, 706 kB)

Kazuistiky 2012 (pdf, 340 kB)

Kazuistiky 2011 (pdf, 1,03 MB)

Kazuistiky 2010 (pdf, 722 kB)

Kazuistiky 2009 (pdf, 521 kB)

Kazuistiky 2008 (pdf, 812 kB)

Kazuistiky 2007 (pdf, 423 kB)

Kazuistiky 2006 (pdf, 402 kB)

Kazuistiky 2005 (pdf, 243 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 22. mája 2024