Metodické usmernenia

vydané a novelizované v roku 2020

Zúčtovanie a vykazovanie extramurálnej a intramurálnej zdravotnej starostlivosti elektronickou formou - MU 1/2020 (pdf, 291 kB) účinné od 01.07.2020
Príloha k MU 1/2020: č. 1 (F-485, pdf, 398 kB)

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG - MU 10/5/2014 (pdf, 337 kB)
Prílohy k MU 10/5/2014: č. 1 (F-199/8, pdf, 1,86 MB), č. 2 (F-200/8, pdf, 807 kB)


vydané a novelizované v rokoch 2005 - 2019

Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG - MU 2/1/2019 (pdf, 496 kB)

Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - MU 3/2019 (pdf, 633 kB)
Prílohy k MU 3/2019:

č. 1  (F-264/2, pdf, 643 kB), č. 2 (F-285, pdf, 570 kB), č. 3 (F-301, pdf, 2,2 MB), č. 4 (F-263/2, pdf, 418 kB), č. 5 (F-273/2, pdf, 419 kB), č. 6 (F-274/2, pdf, 416 kB), č. 7 (F-276/4, pdf, 2,16 MB), č. 8 (F-277/2, pdf, 418 kB), č. 9 (F-278/2, pdf, 415 kB), č. 10 (F-279/2, pdf, 420 kB), č. 11 (F-280/2, pdf, 413 kB), č. 12 (F-281/1, pdf, 328 kB), č. 13 (F-282/1, pdf, 441 kB), č. 14 (F-283/1, xlsx, 48,8 kB), č. 15 (F-284/2, pdf, 599 kB), č. 16 (F-287/1, xlsx, 115 kB), č. 17 (F-302, pdf, 1,09 MB), č. 18 (F-304/2, pdf, 416 kB), č. 19 (F-305/2, pdf, 418 kB), č. 20 (F-306/2, pdf, 723 kB), č. 21 (F-307/2, pdf, 390 kB), č. 22 (F-346/1, pdf, 389 kB), č. 23 (F-347/1, pdf, 390 kB), č. 24 (F-348/1, pdf, 389 kB/, č. 25 (F-349/1, pdf, 390 kB), č. 26 (F-350/1, pdf, 388 kB), č. 27 (F-351/1, pdf, 385 kB), č. 28 (F-453, pdf, 600 kB), č. 29 (F-454, pdf, 570 kB/, č. 30 (F-473, pdf, 2,0 MB), č. 31 (F-474, pdf, 522 kB)

Predkladanie námietok voči výkazu nedoplatkov zdravotnou poisťovňou - MU 1/2019 (pdf, 478 kB)
Prílohy k MU 1/2019: č. 1 (F-377/2, pdf, 459 kB)/, č. 2 (F-378/2, pdf, 1,71 MB)


Metodické usmernenie, ktorým sa určuje vzor tlačív na oznamovanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu, alebo inej návykovej látky a na oznamovanie úrazov alebo iného poškodenia zdravia zdravotným poisťovniam - MU 6/2018 (pdf, 343 kB)
Prílohy k MU 6/2018: č. 1 (F-453, pdf, 365 kB)č. 2 (F-454, pdf, 279 kB)

Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 v produkčnej výmene EESSI - MU 4/2018 (pdf, 417 kB)
Prílohy k MU 4/2018: č. 1-15 (pdf, 1,78 MB), č. 16-23 (pdf, 998 kB)č. 24-36 (pdf, 1,20 MB)

Vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení - MU 3/2018 (pdf, 444 kB)
Prílohy k MU 3/2018: č. 1 (pdf, 558 kB)č. 2 (pdf, 595 kB)č. 3 (pdf, 446 kB)č. 4 (pdf, 536 kB)č. 5 (pdf, 676 kB)č. 6 (pdf, 194 kB)č. 7 (pdf, 605 kB)č. 8 (pdf, 493 kB)č. 9 (pdf, 474 kB)č. 10 (pdf, 565 kB)č. 11 (pdf, 440 kB)č. 12 (pdf, 405 kB)č. 13 (pdf, 568 kB)č. 14 (pdf, 279 kB)č. 15 (pdf, 673 kB)

Vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení - MU 2/2018 (pdf, 241 kB)
Prílohy k MU 2/2018: č. 1 (pdf, 387 kB)č. 2 (pdf, 207 kB)č. 3 (pdf, 246 kB)č. 4 (pdf, 229 kB)č. 5 (pdf, 383 kB)č. 6 (pdf, 213 kB)č. 7 (pdf, 108 kB)č. 8 (pdf, 191 kB)č. 9 (pdf, 293 kB)č. 10 (pdf, 257 kB)č. 11 (pdf, 207 kB)č. 12 (pdf, 200 kB)č. 13 (pdf, 180 kB)č. 14 (pdf, 243 kB)č. 15 (pdf, 264 kB), č. 16 (pdf, 227 kB), č. 17 (pdf, 149 kB), č. 18 (pdf, 281 kB)

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela - MU 1/4/2018 (pdf, 482 kB)
Prílohy k MU 1/4/2018: č. 1 (F-033, pdf, 1,99 MB), č. 2 (F-072, pdf, 1,94 MB), č. 3 (F-443, pdf, 3,55 MB), č. 4 (F-266, pdf, 3,54 MB), č. 5 (F-484, pdf, 1,89 MB), č. 6 (pdf, 281 kB)


Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - MU 4/2016 (pdf, 200 kB)

O pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - MU 3/1/2016 (pdf, 444 kB)

Definícia štruktúry údajov zoznamu poistencov zaradených do jednotlivých FNS pre potreby mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné - MU 2/2016 (pdf, 150 kB)

Hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov zdravotných poisťovní v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti - MU 1/2016 (pdf, 323 kB)
Prílohy k MU 1/2016 (xlsx, 147 kB)

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou - MU 10/1/2015 
Prílohy k MU 10/1/2015: č. 1 /F-405-2/, č. 2 /F-406-2/, č. 3 /F-407-2/

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie - MU 8/1/2015
Prílohy k MU 8/1/2015: č. 1 /F-390-1/, č. 2 /F-391-1/, č. 3 /F-392-1/, č. 4 /F-393-1/, č. 5 /F-394-1/, č. 6 /F-395-1/

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov - MU 7/1/2015 
Prílohy k MU 7/1/2015: č. 1 /F-382-2/, č. 2 /F-383-1/, č. 3 /F-384-1/, č. 4 /F-385/, č. 5 /F-386/, č. 6 /F-387/, č. 7 /F-388-1/, č. 8 /F-389/, č. 9 /F-439/, č. 10 /F-445-1/, č. 11 /F-446-1/

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou - MU 5/5/2015  
Prílohy k MU 5/5/2015: č. 1 /F-369-1/, č. 2 /F-370-3/, č. 3 /F-371-3/, č. 4 /F-372-3/, č. 5 /F-373-2/, č. 6 /F-374-2/, č. 7 /F-375-6/, č. 8 /F-396-2/

Poskytovanie údajov od externých subjektov - MU 2/1/2015
Prílohy k MU 2/1/2015:
č. 1 /F-339-1/, č. 2 /F-340-1/, č. 3 /F-341-3/, č. 4 /F-342-1/, č. 5 /F-343-3/, č. 6 /F-344/, č. 7 /F-345-5/

Odber tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu - MU 1/1/2015 (pdf, 53,6 kB)
Príloha k MU 1/1/2015: Protokol o odbere tkanív/buniek z tela mŕtveho darcu (F-336, pdf, 216 kB)

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou - MU 16/3/2014 
Prílohy k MU 16/3/2014: č. 1 /F-432/, č. 2 /F-433/, č. 3 /F-434/, č. 4 /F-435/, č. 5 /F-436/, č. 6 /F-437-1/, č. 7 /F-438/

Postup zdravotných poisťovní SR pri prechode na el. výmenu dát - MU 15/2014
Prílohy k MU 15/2014:
č. 1 - vzory prenosných dokumentov: S1 SKS2 SKS3 SKDA1 SK
č. 2

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 - MU 14/1/2014
Prílohy k MU 14/2014: č. 1-3, č. 5-8č. 4

Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - MU 13/2014
Prílohy k MU 13/2014:
č. 1 /F-275/, č. 2 /F-281/, č. 3 /F-282/, č. 4 /F-277-1/, č. 5 /F-307-1/, č. 6 /F-278-1/, č. 7 /F-279-1/, č. 8 /F-304-1/, č. 9 /F-263-1/, č. 10 /F-280-1/, č. 11 /F-283/, č. 12 /F-287/, č. 13 /F-273-1/, č. 14 /F-305-1/, č. 15 /F-274-1/, č. 16 /F-301-1/, č. 17 /F-300-1/, č. 18 /F-276-1/, č. 19 /F-306-1/, č. 20 /F-264-1/, č. 21 /F-284-1/, č. 22 /F-302-1/, č. 23 /F-303-1/, č. 24 /F-285-1/

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni - MU 12/7/2014

Spätné vymáhanie poistných príspevkov podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 - MU 11/1/2014

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG - MU 10/4/2014 (pdf, 338 kB)
Prílohy k MU 10/4/2014: č. 1 (F-199/7, pdf, 1,79 MB), č. 2 (F-200/8, pdf, 807 kB)

Plnenie záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv - MU 8/1/2014

Vykonávanie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení - MU 7/2014
Prílohy k MU 7/2014: č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13č. 14, č. 15

Náležitosti harmonogramu prevodu poistného kmeňa - MU 5/2014

Spätný prevod poistného kmeňa - MU 4/2014

Zavádzanie systémov hlásení chýb, omylov a nežiaducich udalostí v ústavnej zdravotnej starostlivosti - MU 3/2014
Prílohy k MU 3/2014: č. 1 /F-159/, č. 2 /F-160/, č. 3 /F-161/

Refundácia podľa nariadení EHS č. 1408/71 a č. 574/72 - MU 2/2014


Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 - MU 5/4/2013
Prílohy k MU 5/4/2013: č. 1-19

Dátové rozhrania vybraných oznamovacích povinností zdravotných poisťovní voči úradu - MU 1/1/2013


Preukazovanie platobnej schopnosti zdravotnou poisťovňou - MU 3/2/2011
Prílohy k MU 3/2/2011: č. 1, č. 2


Poskytovanie informácií prostredníctvom portálu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - MU 4/1/2007 (pdf, 368 kB)
Príloha k MU 4/1/2007 - F-465 (pdf, 317 kB)

Výmena údajov z účtu poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne - MU 3/3/2007


Bezvýznamové identifikačné čísla v procese verejného zdravotného poistenia - MU 5/2/2006

Štandardný postup pri výkone pitvy - MU 25/1/2005

 

Metodické usmernenia úradu - ARCHÍV