Mesačné prírastky a úbytky počtu lekárskych miest

Zákonné požiadavky na zverejňovanie mesačnej aktualizácie neobsadených lekárskych miest

Úrad od 1. januára 2024 v zmysle § 5c ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje na svojom webovom sídle na mesačnej báze počet neobsadených lekárskych miest v jednotlivých okresoch, aktualizovaný o novo obsadzované a uvoľnené lekárske miesta.

Túto zákonnú povinnosť v zmysle prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022 § 102ao ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávalo do 1. januára 2024 ministerstvo zdravotníctva.

Pohyby lekárskych miest (xlsx, 41 kB)

Publikované: 10. januára 2024
Naposledy upravené: 9. februára 2024