Metodické usmernenia

Metodické usmernenia úradu po skončení ich platnosti:

rok 2021

Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 1/1/2021 (pdf, 1,24 MB)
Prílohy k MU 1/1/2021: č. 1 – 19 (pdf, 1,78 MB);
formuláre:
S-BUC-19: F-516-549_685-688 (xlsx, 531 kB),
AW-BUC-05: F-550-583_689-692 (xlsx, 510 kB),
S-BUC-21: F-598-621_668-669 (xlsx, 280 kB),
S-BUC-22, AW-BUC-15, S-BUC-23, AW-BUC-23 (F622 – F667):
S026 – F-622 (pdf, 605 kB); S027 – F-626 (pdf, 409 kB); S028 – F-623 (pdf, 426 kB); S030 – F-628 (pdf, 431 KB); S031 – F-625 (pdf, 448 kB); S032 – F-629 (pdf, 440 kB); S033 – F-627 (pdf, 437 kB); S034 – F-624 (pdf, 446 kB);
S026 – F-630 (pdf, 613 kB); S028 – F-631 (pdf, 430 kB); S030 – F-633 (pdf, 436 kB); S031 – F-632 (pdf, 453 kB); S032 – F-634 (pdf, 453 kB);
DA020 – F-635 (pdf, 438 kB); DA021 – F-639 (pdf, 411 kB); DA022 – F-636 (pdf, 432 kB); DA022C – F-640 (pdf, 444 kB); DA022R – F-637 (pdf, 450 kB); DA024 – F-641 (pdf, 445 kB); DA025 – F-638 (pdf, 448 kB); DA026 – F-642 (pdf, 434 kB);
DA020 – F-643 (pdf, 443 kB); DA022 – F-644 (pdf, 435 kB); DA024 – F-646 (pdf, 448 kB); DA025 – F-645 (pdf, 454 kB); DA026 – F-647 (pdf, 441 kB);
S051 – F-648 (pdf, 443 kB); S053A – F-650 (pdf, 428 kB); S053C – F-651 (pdf, 440 kB); S053R – F-649 (pdf, 448 kB); S054 – F-652 (pdf, 435 kB);
S051 – F-653 (pdf, 435 kB); S053A – F-655 (pdf, 425 kB); S053C – F-656 (pdf, 436 kB); S053R – F-654 (pdf, 444 kB); S054 – F-657 (pdf, 431 kB);
DA071 – F-658 (pdf, 447 kB); DA073A – F-660 (pdf, 438 kB); DA073C – F-661 (pdf, 444 kB); DA073R – F-659 (pdf, 455 kB); DA074 – F-662 (pdf, 441 kB);
DA071 – F-663 (pdf, 442 kB); DA073A – F-665 (pdf, 433 kB); DA073C – F-666 (pdf, 439 kB); DA073R – F-664 (pdf, 450 kB); DA074 – F-667 (pdf, 438 kB)

Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 1/2021 (pdf, 883 kB)
Prílohy k MU 1/2021: č. 1 – 19 (pdf, 2 MB);
formuláre:
S-BUC-19: F516 – 549, F685 – 688 (xlsx, 553 kB),
AW-BUC-05: F550 – 583, 689 – 692 (xlsx, 542 kB),
S-BUC-21: F598 – 621_668 – 669 (xlsx, 301 kB),
S-BUC-22, AW-BUC-15, S-BUC-23, AW-BUC-23 (F622 – F667):
S026 – F-622 (pdf, 605 kB); S027 – F-626 (pdf, 409 kB); S028 – F-623 (pdf, 426 kB); S030 – F-628 (pdf, 431 KB); S031 – F-625 (pdf, 448 kB); S032 – F-629 (pdf, 440 kB); S033 – F-627 (pdf, 437 kB); S034 – F-624 (pdf, 446 kB);
S026 – F-630 (pdf, 613 kB); S028 – F-631 (pdf, 430 kB); S030 – F-633 (pdf, 436 kB); S031 – F-632 (pdf, 453 kB); S032 – F-634 (pdf, 453 kB);
DA020 – F-635 (pdf, 438 kB); DA021 – F-639 (pdf, 411 kB); DA022 – F-636 (pdf, 432 kB); DA022C – F-640 (pdf, 444 kB); DA022R – F-637 (pdf, 450 kB); DA024 – F-641 (pdf, 445 kB); DA025 – F-638 (pdf, 448 kB); DA026 – F-642 (pdf, 434 kB);
DA020 – F-643 (pdf, 443 kB); DA022 – F-644 (pdf, 435 kB);DA024 – F-646 (pdf, 448 kB); DA025 – F-645 (pdf, 454 kB); DA026 – F-647 (pdf, 441 kB);
S051 – F-648 (pdf, 443 kB); S053A – F-650 (pdf, 428 kB); S053C – F-651 (pdf, 440 kB); S053R – F-649 (pdf, 448 kB); S054 – F-652 (pdf, 435 kB);
S051 – F-653 (pdf, 435 kB); S053A – F-655 (pdf, 425 kB); S053C – F-656 (pdf, 436 kB); S053R – F-654 (pdf, 444 kB); S054 – F-657 (pdf, 431 kB);
DA071 – F-658 (pdf, 447 kB); DA073A – F-660 (pdf, 438 kB); DA073C – F-661 (pdf, 444 kB); DA073R – F-659 (pdf, 455 kB); DA074 – F-662 (pdf, 441 kB);
DA071 – F-663 (pdf, 442 kB); DA073A – F-665 (pdf, 433 kB); DA073C – F-666 (pdf, 439 kB); DA073R – F-664 (pdf, 450 kB); DA074 – F-667 (pdf, 438 kB)

rok 2020

Zúčtovanie a vykazovanie extramurálnej a intramurálnej zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 1/2020 (pdf, 291 kB)
Príloha k MU 1/2020: č. 1 (F-485, pdf, 398 kB)

rok 2019

Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – MU 3/2019 (pdf, 683 kB)
Prílohy k MU 3/2019:
č. 1  (F-264/3, pdf, 670 kB), č. 2 (F-285/3, pdf, 585 kB), č. 3 (F-301/3, pdf, 2,2 MB), č. 4 (F-263/2, pdf, 418 kB), č. 5 (F-273/2, pdf, 419 kB), č. 6 (F-274/2, pdf, 416 kB), č. 7 (F-276/5, pdf, 2,08 MB), č. 8 (F-277/2, pdf, 418 kB), č. 9 (F-278/2, pdf, 415 kB), č. 10 (F-279/2, pdf, 420 kB), č. 11 (F-280/2, pdf, 413 kB), č.12 (F-281/2, pdf, 321 kB), č. 13 (F-282/1, pdf, 441 kB), č. 14 (F-283/4, xlsx, 51 kB), č. 15 (F-284/3, pdf, 602 kB), č. 16 (F-287/5, xlsx, 118 kB), č. 17 (F-302/3, pdf, 1,11 MB), č. 18 (F-304/2, pdf, 416 kB), č. 19 (F-305/2, pdf, 418 kB), č. 20 (F-306/3, pdf, 754 kB), č. 21 (F-307/2, pdf, 390 kB), č. 22 (F-346/1, pdf, 389 kB), č. 23 (F-347/1, pdf, 390 kB), č. 24 (F-348/1, pdf, 389 kB/, č. 25 (F-349/1, pdf, 390 kB), č. 26 (F-350/1, pdf, 388 kB), č. 27 (F-351/1, pdf, 385 kB), č. 28 (F-453/1, pdf, 600 kB), č. 29 (F-454/1, pdf, 619 kB), č. 30 (F-473/1, pdf, 2,1 MB), č. 31 (F-474/1, pdf, 548 kB)

Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa DRG – MU 2/2/2019 (pdf, 513 kB)
Príloha k MU 2/2/2019: č. 1 (F-509, pdf, 667 kB)

Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG – MU 2/1/2019 (pdf, 496 kB)

Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG –MU 2/2019 (pdf, 516 kB)

rok 2018

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/7/2018 (pdf, 406 kB)
Prílohy k MU 1/7/2018: č. 1 (F-033/1, pdf, 2 MB), č. 2 (F-072/3, pdf, 1,94 MB), č. 3 (F-443/1, pdf, 319 kB), č. 5 (F-484/2, pdf, 281 kB), č. 6 (pdf, 281 kB)

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/6/2018 (pdf, 480 kB)
Prílohy k MU 1/6/2018: č. 1 (F-033, pdf, 1,99 MB), č. 2 (F-072/3, pdf, 1,94 MB), č. 3 (F-443/1, pdf, 318 kB), č. 5 (F-484/2, pdf, 767 kB), č. 6 (pdf, 281 kB)

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/5/2018 (pdf, 413 kB)
Prílohy k MU 1/5/2018: č. 1 (F-033, pdf, 1,99 MB), č. 2 (F-072, pdf, 1,94 MB), č. 3 (F-443/1, pdf, 733 kB), č. 5 (F-484/2, pdf, 767 kB), č. 6 (pdf, 281 kB)

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/4/2018 (pdf, 482 kB)
Prílohy k MU 1/4/2018: č. 1 (F-033, pdf, 1,99 MB), č. 2 (F-072, pdf, 1,94 MB), č. 3 (F-443, pdf, 3,55 MB), č. 4 (F-266, pdf, 3,54 MB), č. 5 (F-484/1, pdf, 1,89 MB), č. 6 (pdf, 281 kB)

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/3/2018 (pdf, 263 kB)
Prílohy k MU 1/3/2018: č. 1 (F-033, pdf, 197 kB), č. 2 (F-072, pdf, 272 kB), č. 3 (F-443, pdf, 328 kB), č. 4 (F-266, pdf, 337 kB), č. 5 (F-056-3, pdf, 142 kB),  č. 6 – Rajonizácia pre vykonávanie pitiev (pdf, 282 kB)

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/2/2018 (pdf, 482 kB)
Prílohy k MU 1/2/2018: č. 1 (F-033, pdf, 197 kB), č. 2 (F-072, pdf, 272 kB), č. 3 (F-443, pdf, 328 kB), č. 4 (F-266, pdf, 337 kB), č. 5 (F-056-3, pdf, 291 kB),  č. 6 – Rajonizácia pre vykonávanie pitiev (pdf, 282 kB)

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/1/2018 (pdf, 318 kB)
Prílohy k MU 1/1/2018: č. 1 (F-033, pdf, 197 kB), č. 2 (F-072, pdf, 272 kB), č. 3 (F-443, pdf, 230 kB), č. 4 (F-266, pdf, 234 kB), č. 5 (F-056-3, pdf, 234 kB),  č. 6 – Rajonizácia pre vykonávanie pitiev (pdf, 197 kB)

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/2018 (pdf, 376 kB)
Prílohy k MU 1/2018: č. 1 (F-033, pdf, 197 kB), č. 2 (F-072, pdf, 272 kB), č. 3 (F-443, pdf, 230 kB), č. 4 (F-267, pdf, 239 kB), č. 5 (F-266, pdf, 235 kB), č. 6 (F-056-3, pdf, 234 kB),  č. 7 – Rajonizácia pre vykonávanie pitiev (pdf, 197 kB)

rok 2016

O pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – MU 3/2016 (pdf, 286 kB)

rok 2015

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou – MU 10/1/2015 (pdf, 227 kB)
Prílohy k MU 10/1/2015: č. 1 (F-405-2, pdf, 501 kB), č. 2 (F-406-2, pdf, 397 kB), č. 3 (F-407-2, pdf, 368 kB)

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou – MU 10/2015 (pdf, 146 kB)
Prílohy k MU 10/2015:
č. 1 (F-405-1, pdf, 221 kB), č. 2 (F-406-1, 197 kB), č. 3 (F-407-1, pdf, 186 kB)

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie – MU 8/2015 (pdf, 152 kB)
Prílohy k MU 8/2015: č. 1 (F-390-1, pdf, 158 kB), č. 2 (F-391-1, pdf, 168 kB), č. 3 (F-392, pdf, 158 kB), č. 4 (F-393, pdf, 167 kB), č. 5 (F-394, pdf, 163 kB), č. 6 (F-395, pdf, 123 kB)

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov – MU 7/2015 (pdf, 169 kB)
Prílohy k MU 7/2015: č. 1 (F-382-1, pdf, 257 kB), č. 2 (F-383, pdf, 462 kB), č. 3 (F-384, pdf, 369 kB), č. 4 (F-385, pdf, 137 kB), č. 5 (F-386, pdf, 169 kB), č. 6 (F-387, pdf, 245 kB), č. 7 (F-388, pdf, 231 kB), č. 8 (F-389, pdf, 162 kB)

Podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného – MU 6/1/2015
Prílohy k MU 6/1/2015: č. 1 (F-376, pdf, 358 kB), č. 2 (F-377-1, pdf, 205 kB), č. 3 (F-378-1, pdf, 1,03) č. 4 (F-379, pdf, 310 kB), č. 5 (F-380, pdf, 364 kB)

Podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného – MU 6/2015 (pdf, 167 kB)
Prílohy k MU 6/2015: č. 1 (F-376, pdf, 358 kB), č. 2 (F-377-1, pdf, 205 kB), č. 3 (F-378-1, pdf, 1,03) č. 4 (F-379, pdf, 310 kB), č. 5 (F-380, pdf, 364 kB)

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/6/2015 (pdf, 297 kB)
Prílohy k MU 5/6/2015: č. 1 (F-369-1, pdf, 279 kB), č. 2 (F-370-3, pdf, 410 kB), č. 3 (F-371-3, pdf, 527 kB), č. 4 (F-372-4, pdf, 557 kB), č. 5 (F-373-2, pdf, 273 kB), č. 6 (F-374-2, pdf, 355 kB), č. 7 (F-375-7, pdf, 804 kB), č. 8 (F-396-2, pdf, 296 kB)

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/5/2015 (pdf, 297 kB)
Prílohy k MU 5/5/2015: č. 1 (F-369-1, pdf, 279 kB), č. 2 (F-370-3, pdf, 410 kB), č. 3 (F-371-3, pdf, 527 kB), č. 4 (F-372-4, pdf, 557 kB), č. 5 (F-373-2, pdf, 273 kB), č. 6 (F-374-2, pdf, 355 kB), č. 7 (F-375-6, pdf, 803 kB), č. 8 (F-396-2, pdf, 296 kB)

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/4/2015 (pdf, 376 kB)
Prílohy k MU 5/4/2015: č. 1 (F-369-1, pdf, 279 kB), č. 2 (F-370-3, pdf, 410 kB), č. 3 (F-371-3, pdf, 527 kB), č. 4 (F-372-3, pdf, 351 kB), č. 5 (F-373-2, pdf, 273 kB), č. 6 (F-374-2, pdf, 355 kB), č. 7 (F-375-5, pdf, 805 kB), č. 8 (F-396-2, pdf, 296 kB)

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/3/2015 (pdf, 242 kB)
Prílohy k MU 5/3/2015: č. 1 (F-369-1, pdf, 279 kB), č. 2 (F-370-3, pdf, 410 kB), č. 3 (F-371-3, pdf, 527 kB), č. 4 (F-372-3, pdf, 351 kB), č. 5 (F-373-2, pdf, 273 kB), č. 6 (F-374-2, pdf, 355 kB), č. 7 (F-375-4, pdf, 493 kB), č. 8 (F-396-2, pdf, 296 kB)

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/2/2015 (pdf, 156 kB)
Prílohy k MU 5/2/2015: č. 1 (F-369-1, pdf, 272 kB), č. 2 (F-370-2, pdf, 405 kB), č. 3 (F-371-2, pdf, 526 kB), č. 4 (F-372-2, 347 kB), č. 5 (F-373-1, pdf, 280 kB), č. 6 (F-374-1, pdf, 361 kB), č. 7 (F-375-3, pdf, 402 kB), č. 8 (F-396-1, pdf, 298 kB)

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/1/2015 (pdf, 376 kB)
Prílohy k MU 5/1/2015: č. 1 (F-369-1, pdf, 371 kB), č. 2 (F-370-2, pdf, 595 kB), č. 3 (F-371-1, pdf, 714 kB), č. 4 (F-372-1, pdf, 601 kB), č. 5 (F-373-1, pdf, 381 kB), č. 6 (F-374-1, pdf, 471 kB), č. 7 (F-375-2, pdf, 736 kB), č. 8 (F-396-1, pdf, 298 kB)

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/2015 (pdf, 146 kB)
Prílohy k MU 5/2015: č. 1 (F-369, pdf, 265 kB), č. 2 (F-370-1, pdf, 282 kB), č. 3 (F-371-1, pdf, 292 kB), č. 4 (F-372-1, pdf, 264 kB), č. 5 (F-373-1, pdf, 189 kB), č. 6 (F-374-1, pdf, 246 kB), č. 7 (F-375-1, pdf, 389 kB), č. 8 (F-396, pdf, 344 kB)

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 2/2015 (pdf, 188 kB)
Prílohy k MU 2/2015:
č. 1 (F-339, pdf, 324 kB), č. 2 (F-340, pdf, 270 kB), č. 3 (F-341, pdf, 205 kB), č. 4 (F-342, pdf, 298 kB), č. 5 (F-343, 276 kB), č. 6 (F-344, pdf, 221 kB), č. 7 (F-345, pdf, 342 kB)

Odber tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu – MU 1/2015 (pdf, 176 kB)
Príloha k MU 1/2015: Protokol o odbere tkanív/buniek z tela mŕtveho darcu (F-336, pdf, 140 kB)

rok 2014

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 16/3/2014 (pdf, 174 kB)
Prílohy k MU 16/3/2014: č. 1 (F-432, pdf, 172 kB), č. 2 (F-433, pdf, 165 kB), č. 3 (F-434, pdf, 174 kB), č. 4 (F-435, 175 kB), č. 5 (F-436, pdf, 147 kB), č. 6 (F-437-1, pdf, 148 kB), č. 7 (F-438, pdf, 120 kB)

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 16/2/2014
Prílohy k MU 16/2/2014: č. 1 /F-432/, č. 2 /F-433/, č. 3 /F-434/, č. 4 /F-435/, č. 5 /F-436/, č. 6 /F-437/, č. 7 /F-438/

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 16/1/2014

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 16/2014

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 14/2014
Prílohy k MU 14/2014: č. 1-3, č. 5-8č. 4

Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – MU 13/2014 (pdf, 314 kB)
Prílohy k MU 13/2014:
č. 1 /F-275/, č. 2 /F-281/, č. 3 /F-282/, č. 4 /F-277-1/, č. 5 /F-307-1/, č. 6 /F-278-1/, č. 7 /F-279-1/, č. 8 /F-304-1/, č. 9 /F-263-1/, č. 10 /F-280-1/, č. 11 /F-283/, č. 12 /F-287/, č. 13 /F-273-1/, č. 14 /F-305-1/, č. 15 /F-274-1/, č. 16 /F-301-1/, č. 17 /F-300-1/, č. 18 /F-276-1/, č. 19 /F-306-1/, č. 20 /F-264-1/, č. 21 /F-284-1/, č. 22 /F-302-1/, č. 23 /F-303-1/, č. 24 /F-285-1/

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/11/2014 (pdf, 354 kB)
Prílohy k MU 12/11/2014: č. 1 (F-510/2, pdf, 381 kB), č. 2 (F-511, pdf, 385 kB), č. 3 (F-512, pdf, 410 kB), č. 4 (F-513, pdf, 665 kB), č. 5 (F-514/2, pdf, 306 kB)

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/10/2014 (pdf, 364 kB)
Prílohy k MU 12/10/2014: č. 1 (F-510/1, pdf, 442 kB), č. 2 (F-511, pdf, 393 kB), č. 3 (F-512, pdf, 418 kB), č. 4 (F-513, pdf, 679 kB), č. 5 (F-514/1, pdf, 323 kB)

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/9/2014 (pdf, 356 kB)
Prílohy k MU 12/9/2014: č. 1 (F-510, pdf, 390 kB) Univerzálne oznámenie poistenca/platiteľa poistného (pdf, 2,48 MB), č. 2 (F-511, pdf, 386 kB), č. 3 (F-512, pdf, 411 kB), č. 4 (F-513, pdf, 665 kB), č. 5 (F-514, pdf, 316 kB)

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/8/2014 (pdf, 424 kB)
Prílohy k MU 12/8/2014: č. 1 (F-510, pdf, 390 kB) Univerzálne oznámenie poistenca/platiteľa poistného (pdf, 2,48 MB), č. 2 (F-511, pdf, 386 kB), č. 3 (F-512, pdf, 411 kB), č. 4 (F-513, pdf, 665 kB), č. 5 (F-514, pdf, 316 kB)

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/7/2014 (pdf, 1,28 MB)

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/6/2014

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/5/2014

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/4/2014

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/3/2014
XSD schéma dávky 601

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 12/2/2014 

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 12/1/2014

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 12/2014

Spätné vymáhanie poistných príspevkov podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 – MU 11/2014

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/5/2014 (pdf, 337 kB)
Prílohy k MU 10/5/2014: č. 1 (F-199/8, pdf, 1,86 MB), č. 2 (F-200/8, pdf, 807 kB)

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/4/2014 (pdf, 338 kB)
Prílohy k MU 10/4/2014: č. 1 (F-199/7, pdf, 1,79 MB), č. 2 (F-200/8, pdf, 807 kB)

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/3/2014
Prílohy k MU 10/3/2014: č. 1 /F-199-6/, č. 2 /F-200-7/

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/2/2014 – OPRAVA
Prílohy k MU 10/2/2014: č. 1 /F-199-5/, č. 2 /F-200-6/

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/2/2014 
Prílohy k MU 10/2/2014: č. 1 /F-199-5/, č. 2 /F-200-6/

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/1/2014
Prílohy k MU 10/1/2014: č. 1 /F-197-1/, č. 2 /F-198-4/, č. 3 /F-199-4/, č. 4 /F-200-5/, č. 5 /309-1/

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/2014
Prílohy k MU 10/2014: č. 1 /F-197/, č. 2 /F-198-1/, č. 3 /F-199-2/, č. 4 /F-200-2/

Plnenie záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv – MU 8/2014

Forma a náležitosti preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie – MU 6/2014

Zavádzanie systémov hlásení chýb, omylov a nežiaducich udalostí v ústavnej zdravotnej starostlivosti – MU 3/2014 (pdf, 175 kB)
Prílohy k MU 3/2014: č. 1 (F-159, pdf, 214 kB), č. 2 (F-160, pdf, 252 kB), č. 3 (F-161, pdf, 192 kB)

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/1/2014
Prílohy k MU 1/1/2014: č. 1 Rajonizácia pre vykonávanie pitiev na súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracoviskáchč. 2 /F-033/, č. 3 /F-072/

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/2014
Príloha č. 1 k MU 1/2014 – rajonizácia pre vykonávanie pitiev
Správa o prehliadke mŕtveho /F-033/
Potvrdenie o preprave mŕtveho /F-072/

rok 2013

Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – MU 6/2013

Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 5/4/2013 (pdf, 573 kB)
Prílohy k MU 5/4/2013: č. 1-19 (pdf, 1,53 MB)

Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 5/3/2013
Prílohy k MU 5/3/2013: č. 1-19

Refundácia nákladov na vecné dávky podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 5/2/2013
Prílohy k MU 5/2/2013: č. 1-17

Refundácia nákladov na vecné dávky podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 5/1/2013
Prílohy k MU 5/1/2013: č. 1-17

Refundácia nákladov na vecné dávky podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 5/2013
Prílohy č. 1-16

Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov – MU 4/2013

Odber tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov na pracoviskách úradu – MU 3/2013

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov – MU 2/1/2013

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov – MU 2/2013

Dátové rozhrania vybraných oznamovacích povinností zdravotných poisťovní voči úradu – MU 1/2013

rok 2012

Vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení – MU 4/2/2012
Príloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14

Vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení – MU 4/1/2012
Príloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11

Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – MU 3/2/2012

Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – MU 3/1/2012

Odber tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu – MU 2/2012

Definícia štruktúry údajov zoznamu poistencov zaradených do jednotlivých FNS pre potreby mesačného prerozdeľovania – MU 1/1/2012

Definícia štruktúry údajov zoznamu poistencov zaradených do jednotlivých FNS pre potreby mesačného prerozdeľovania – MU 1/2012

rok 2011

Spätné vymáhanie poistných príspevkov podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 – MU 11/2014

Náležitosti harmonogramu prevodu poistného kmeňa – MU 7/2011

Spätný prevod poistného kmeňa – MU 6/2011

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 5/5/2011

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 5/4/2011

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 5/3/2011

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 5/2/2011

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 5/1/2011

Forma a náležitosti preukazu poistenca – MU 4/2011

Preukazovanie platobnej schopnosti zdravotnou poisťovňou – MU 3/1/2011

Hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov ZP v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti – MU 2/1/2011
Prílohy k MU 2/1/2011

Spätné vymáhanie poistných príspevkov podľa nariadení EP č. 987/2009 – MU 1/2011

rok 2010

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 2/7/2010
Prílohy č. 1-3, č. 5-9, č. 4

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č.883/2004 a č.987/2009 – MU 2/6/2010
Prílohy č. 1-3, č. 5-9
Príloha č. 4

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č.883/2004 a č.987/2009 – MU 2/5/2010
Prílohy č. 1-3, č. 5-9
Príloha č. 4

Manuál koordinácie vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) – MU 2/4/2010
Príloha č. 4

Postup zdravotných poisťovní v SR počas prechodného obdobia na elektronickú výmenu dát – MU 1/4/2010

Postup zdravotných poisťovní SR pri prechode na el. výmenu dát – MU 1/3/2010
Príloha č. 1 – Vzory prenosných dokumentov: A1, S1, S2, S3, DA1
Príloha č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7

rok 2009

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 3/7/2009

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 3/6/2009

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 3/5/2009

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa na VZP – MU 3/4/2009

Plnenie záväzkov štátu v zdravotníctve z medzinárodných zmlúv – MU 2/2009

Evidencia a hlásenie uložených a prijatých opatrení – MU 1/2009

rok 2008

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 4/9/2008

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 4/8/2008

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 4/7/2008

Oznamovanie nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi – MU 4/6/2008

Spôsob a forma vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – MU 3/7/2008

Pečiatky lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – MU 2/2008

Podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného – MU 1/4/2008

Podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru – MU 1/3/2008

rok 2007

Poskytovanie informácií prostredníctvom portálu úradu – MU 4/2007

Výmena údajov z účtu poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne – MU 3/2/2007

Výmena údajov z účtu poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne – MU 3/1/2007

Manuál pre koordináciu dávok podľa nariadení Rady EHS – MU 2/3/2007

rok 2006

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou – MU 10/7/2006

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou – MU 10/6/2006

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov – MU 10/5/2006

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 9/8/2006

Elektronické spracovanie a vykazovanie výkonov – MU 9/7/2006

Elektronické spracovanie a vykazovanie výkonov – MU 9/6/2006

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov – MU 8/2006

Systém hlásení v ústavnej ZS – bezpečnosť pacienta – MU 7/2006
Slovník pojmov k MU 7/2006

Bezvýznamové identifikačné čísla v procese verejného zdravotného poistenia – MU 5/1/2006

Identifikačné čísla osôb vo VZP – MU 5/2006

Poskytovanie údajov zo Sociálnej poisťovne – MU 4/2006

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie – MU 2/6/2006

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie – MU 2/5/2006

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie – MU 2/4/2006

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie – MU 2/3/2006

Prihláška na verejné zdravotné poistenie – MU 2/2/2006

rok 2005

Štandardný postup pri výkone pitvy – MU 25/1/2005 (pdf, 186 kB)

Dátové rozhrania oznamovacích povinností ZP voči úradu – MU 24/3/2005

Dátové rozhrania oznamovacích povinností ZP voči úradu – MU 24/2/2005

Dátové rozhrania oznamovacích povinností ZP voči úradu – MU 24/1/2005

Oznámenie zdravotnej poisťovni o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu, užitia návykovej látky, úrazu, choroby z povolania alebo iného poškodenia zdravia – MU 20/2005

Podávanie návrhov na rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom – MU 17/2005

Refundácia formulárov E 125 a E 127- MU 16/7/2005

Refundácia formulárov E 125 a E 127- MU 16/6/2005

Refundácia formulárov E 125 a E 127- MU 16/5/2005

Vykonávanie obhliadky mŕtveho tela a vykonávanie pitvy – MU 9/15/2005

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela a vykonávanie pitvy – MU 9/14/2005
Rajonizácia na pitvy k 23.11.2009

Zaraďovanie poistencov do dispenzárnej starostlivosti – MU 8/1/2005

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. marca 2023