Ekonomika úradu

2021 Rozpočet (pdf, 628 kB) Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 555 kB)
Správa nezávislého audítora – Správa o preverení ÚDZS (pdf, 5 MB)
2020 Rozpočet (pdf, 624 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 759 kB)
Správa audítora (pdf, 1,45 MB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 972 kB)
2019 Rozpočet (pdf, 584 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 391 kB)
Správa audítora (pdf, 1,75 MB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 840 kB)
2018 Rozpočet (pdf, 307 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 782 kB)
Správa audítora (pdf, 1,59 MB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 426 kB)
2017 Rozpočet (pdf, 300 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 2,21 MB)
Správa audítora (pdf, 1, 57 MB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 409 kB)
2016 Rozpočet (pdf, 225 kB)
Výročná správa o hospodárení  (pdf, 504 kB)
Správa audítora (pdf, 1,86 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 365 kB)

roky 2005 – 2015

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 8. októbra 2021