Ekonomika úradu

2024Rozpočet (pdf, 704 kB)
2023Rozpočet (pdf, 438 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 774 kB)
Správa audítora (pdf, 167 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 1 MB)
2022     Rozpočet (pdf, 644 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 1 MB)
Správa audítora (pdf, 304 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 803 kB)
2021Rozpočet (pdf, 628 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 766 kB)
Správa audítora (pdf, 352 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 555 kB)
Správa nezávislého audítora – Správa o preverení ÚDZS (pdf, 5 MB)
2020Rozpočet (pdf, 624 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 759 kB)
Správa audítora (pdf, 1,45 MB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 972 kB)
2019Rozpočet (pdf, 584 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 391 kB)
Správa audítora (pdf, 1,75 MB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 840 kB)
2018Rozpočet (pdf, 307 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 782 kB)
Správa audítora (pdf, 1,59 MB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 426 kB)
2017Rozpočet (pdf, 300 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 2,21 MB)
Správa audítora (pdf, 1, 57 MB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 409 kB)
2016Rozpočet (pdf, 225 kB)
Výročná správa o hospodárení  (pdf, 504 kB)
Správa audítora (pdf, 1,86 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 365 kB)

roky 2005 – 2015

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 22. apríla 2024