Predstavitelia úradu

predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.
predsedníčka ÚDZS

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka úradu

Vymenovaná vládou SR 29. apríla 2021. 

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., vyštudovala Slovenskú Technickú univerzitu v Bratislave. V roku 1994 získala titul MBA na Southeastern Louisiana University v USA, v roku 1997 titul FCCA z Veľkej Británie (medzinárodne certifikovaný účtovník)  a v roku  2003 titul LL.M. na Wirtschaftsuniversität vo Viedni. Má licenciu audítora a daňového poradcu.

Je zakladajúcou spoločníčkou BMB Partners, prezidentkou slovenskej pobočky International Fiscal Association a od roku 2004 do roku 2018 bola riadiacou partnerkou LeitnerLeitner na Slovensku.

Pracovala ako poradkyňa ministra financií SR, je manažérkou so skúsenosťami v oblasti medzinárodného daňového práva, riadenia financií a audítorstva.

Venuje sa aj publikačnej činnosti, ako pre odbornú verejnosť, tak aj písaniu blogov a článkov pre laickú verejnosť.

Pro bono pôsobila ako členka Správnej rady RED NOSES Clowndoctors International na Slovensku a členka Dozornej rady Nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku.


Predchádzajúci predsedovia úradu:
MUDr. Tomáš Haško, MPH 01.05.2016 – 22.10.2019
MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 01.08.2012 – 30.04.2016
MUDr. Ján Gajdoš 28.08.2010 – 31.07.2012
MUDr. Richard Demovič, PhD. 25.01.2007 – 27.08.2010
MUDr. Ján Gajdoš 01.04.2005 – 24.01.2007
MUDr. Alexandra Novotná, PhD. 01.11.2004 – 31.03.2005
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 8. júna 2021