Predstavitelia úradu

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH,  predseda úradu

Vymenovaný vládou SR s účinnosťou od 7. februára 2024. 

Vzdelanie

 • 1999 – ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie dosiahnuté vzdelanie

 • 2018 – získal titul MPH v oblasti riadenia verejného zdravotníctva na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave
 • 2015 – získal titul MHA z odboru verejné zdravotníctvo na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave
 • 2015 – získal titul Magister verejného zdravotníctva na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave
 • 2010 – dosiahol špecializáciu II. stupňa z patologickej anatómie
 • 2006 – získal titul PhD. z odboru patologická anatómia a súdne lekárstvo
 • 2002 – dosiahol špecializáciu I. stupňa z patologickej anatómie

Pracovné skúsenosti

 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou:
  predseda úradu (7.2.2024 doteraz)
  zástupca predsedníčky úradu (11/2023 – 6.2.2024)
 • Ministerstvo zdravotníctva SR:
  – štátny tajomník (3/2023 – 5/2023)
  – minister zdravotníctva (5/2023 – 10/2023)
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou:
  – zástupca predsedníčky úradu (1/2022 – 3/2023)
  – riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie (1/2012 – 15.5.2015, 5.9.2017 – 12/202)
  – vedúci lekár patologickoanatomických pracovísk v Bratislave (4/2020 – 3/2023, 11/2023 – 2/2024)
  – zástupca vedúceho lekára (2006 – 2020)
  – lekár vykonávajúci pitvy (2005 – 3/2023, 11/2023 doteraz)
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied – vysokoškolský učiteľ (2010 doteraz)
 • Univerzitná nemocnica v Bratislave, Nemocnica Staré mesto – bioptický histopatológ (6/2006 – 3/2023; od 11/2023 – 2/2024)
 • Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave – lekár vykonávajúci pitvy (2002 – 2004) 
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Ústav patologickej anatómie LF UK a UN v Bratislave – vysokoškolský učiteľ (od roku 1999 doteraz)

Publikačná činnosť

 • počet záznamov v EviPub: 202
 • vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1
 • publikované vedecké práce: 47
 • vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 15
 • príspevky na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách vrátane abstraktov: 115
 • postery zo zahraničných a domácich konferencií: 10

Predchádzajúci predsedovia úradu:

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.29.04.2021 – 06.02.2024
MUDr. Tomáš Haško, MPH01.05.2016 – 22.10.2019
MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA01.08.2012 – 30.04.2016
MUDr. Ján Gajdoš28.08.2010 – 31.07.2012
MUDr. Richard Demovič, PhD.25.01.2007 – 27.08.2010
MUDr. Ján Gajdoš01.04.2005 – 24.01.2007
MUDr. Alexandra Novotná, PhD.01.11.2004 – 31.03.2005
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 29. februára 2024