Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Mapa stránok  English version  
 
 
  Odporučiť stránku  
     
 
 
Úvodná stránka Zdravotné poistenie Overenie poistného vzťahu v Centrálnom registri poistencov
 

Overenie poistného vzťahu v Centrálnom registri poistencov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou /úrad/ umožňuje prístupom na portál zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poistencom overenie príslušnosti občana k zdravotnej poisťovni podľa Centrálneho registra poistencov /CRP/. Overením poistného vzťahu sa predíde zneužívaniu preukazov poistenca. 

Portál slúži na overenie aktuálneho poistného vzťahu zadaním rodného čísla. Zdravotnícki pracovníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú možnosť registrácie pre využitie rozšírených možností vyhľadávania poistných vzťahov - vyhľadávanie v histórii poistných vzťahov a dávkové overenie poistných vzťahov. Viac v Metodickom usmernení č. 4/2007 k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu ÚDZS.

https://portal.udzs-sk.sk

Písomné otázky je potrebné zasielať na adresu:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

Úrad príslušnosť občana k zdravotnej poisťovni potvrdzuje aj telefonicky na čísle 02/208 56 208 alebo elektronickou poštou na adrese crp@udzs-sk.sk. Úrad v tejto súvislosti upozorňuje, že údaje v CRP sa aktualizujú na základe dát zo zdravotných poisťovní raz mesačne a v špecifických prípadoch nemusia byť úplne aktuálne. Preto úrad odporúča poskytovateľom zdravotnej starostlivosti skontrolovať okrem preukazu zdravotného poistenia aj doklad totožnosti osoby, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť.

 
 
 
Správca obsahu (ÚDZS) | Technický prevádzkovateľ | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2014 ÚDZS web@udzs-sk.sk