archív VO - rok 2017

ZsNH - Výzvy na predloženie cenovej ponuky:

Optimalizácia IS ÚDZS (návrh zmluvy)

Zabezpečenie strážnej služby (návrh zmluvy)