archív VO – roky 2011 – 2012

Služby finančného manažéra
Príloha

Kancelárske potreby – dodávka
Príloha

Preprava zosnulých – spádové územie Zlaté Moravce
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Telekomunikačné služby mobilného operátora pre úrad

Technické skúšky elektrických zariadení
Prílohy č. 1, č. 1a, č. 2, č. 3

Dodávka technických a medicinálnych  plynov
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3 

Rekondičné pobyty – prieskum trhu
Príloha

Rezacie kotúče a sáčky do oscilačnej pílky
Prílohy č. 1č. 2

Dodávka letných a zimných pneumatík pre vozidlá úradu
Prílohy č. 1,  č. 2 

Preprava mŕtvych na pitvu – spádové územie Nové Zámky a Šaľa
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Preprava mŕtvych na pitvu – spádové územie Senica
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Preprava mŕtvych na pitvu – spádové územie Senec
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Preprava mŕtvych na pitvu – spádové územie Zvolen
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Laboratórne stoličky
Prílohy č. 1, č. 2

Pitevné nástroje
Príloha

pH metre
Príloha

Imunohematologické testy
Prílohy č. 1, č. 2

Preprava zosnulých – spádové územie Nové Mesto n. Váhom
Prílohy

Dezinfekčné prostriedky pre SLaPA pracoviská úradu 

Servisné služby na motorové vozidlá – výzva na predkladanie ponúk
Príloha

Korigend výzvy na servisné služby na motorové vozidlá

Výber audítora na overovanie účtovnej závierky za rok 2011

Dodávka jednorázových ochranných pomôcok

Strážna služba budovy úradu v Košiciach

Tlačiarenské služby – výzva na predkladanie ponúk
Príloha

Vyšetrovacie rukavice pre SLaPA pracoviská úradu

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov úradu     

Osobný automobil VAN – výzva na predkladanie ponúk 

Výroba a dodávka pečiatok – prieskum trhu

Preprava zosnulých z miesta úmrtia na pitvu na území SR

Preprava zosnulých v spádovom území Zvolen
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3 

Tlačiarenské služby
Príloha

Pozáručný servis pre tlačiarne, kopírky a multifunkčné zariadenia značky HP, CANON

Preprava zosnulých v spádovom území Senica
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Preprava zosnulých na pitvu v okresoch Nové Zámky a Šaľa
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Tvorba a tlač propagačných materiálov pre vzdelávanie DRG – výzva
Prílohy č. 1, č. 2

Preprava zosnulých – spádová oblasť Senec – výzva
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Zabezpečenie troch konferencií k DRG – výzva na predkladanie ponúk
Príloha

Archívne skrine pre SLaPA pracoviská úradu

Demineralizačný prístroj
Príloha

Publikované: 13. novembra 2020
Naposledy upravené: 31. decembra 2020