archív VO – rok 2018

ZsNH – Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Púchov (výzva, pdf, 693 kB), návrh zmluvy (pdf, 1,05 MB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Považská Bystrica (výzva, pdf, 695 kB), návrh zmluvy (pdf, 1,04 MB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Trenčín (výzva, pdf, 558 kB), návrh zmluvy (pdf, 1,04 MB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Ilava  (výzva, pdf, 684 kB), návrh zmluvy (pdf, 1,03 MB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Medzilaborce (výzva, pdf, 695 kB), návrh zmluvy (pdf, 1,01 MB)

Servis multifunkčných zariadení, kopírok a tlačiarní (výzva, pdf, 701 kB), návrh zmluvy, (pdf, 293 kB), prílohy – č. 1 (zoznam pracovísk, pdf, 105 kB), č. 2, (zoznam náhradných dielov, pdf, 210 kB), č. 3 (zoznam zariadení, pdf, 276 kB)

Audítorské služby pre overovanie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení úradu za rok 2018 a rok 2019 (výzva, pdf, 476 kB), návrh zmluvy (pdf, 534 kB)

Vykonávanie servisu a neplánovaných opráv vzduchotechnických a klimatizačných zariadení nachádzajúcich sa v objekte úradu – pobočka Košice a SLaPA Košice (výzva, pdf, 331 kB), návrh zmluvy (pdf, 245 kB), prílohy – č. 1 (pdf, 442 kB), č. 2 (pdf, 624 kB), č. 3  (pdf, 80 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Gelnica (výzva, pdf, 634 kB) návrh zmluvy (pdf, 919 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Levoča (výzva, pdf, 634 kB) návrh zmluvy (pdf, 905 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Piešťany (výzva, pdf, 632 kB) návrh zmluvy (pdf, 940kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Poprad (výzva, pdf, 633 kB) návrh zmluvy (pdf, 921 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Sobrance (výzva, pdf, 641 kB) návrh zmluvy (pdf, 948 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Stará Ľubovňa (výzva, pdf, 507 kB) návrh zmluvy (pdf, 925 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Stropkov (výzva, pdf, 507 kB) návrh zmluvy (pdf, 873 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Turčianske Teplice (výzva, pdf, 632 kB) návrh zmluvy (pdf, 940 kB)

Nákup mandátnych certifikátov s príslušenstvom (výzva, pdf, 453 kB)

Nadlimitná zákazka – Zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR

Súťažné podklady (pdf, 484 kB)
Zmluva (pdf, 190 kB)
Prílohy: Bratislavský samosprávny kraj (pdf, 367 kB), Trnavský samosprávny kraj (pdf, 368 kB), Trenčiansky samosprávny kraj (pdf, 367 kB), Nitriansky samosprávny kraj (367 kB), Žilinský samosprávny kraj (pdf, 367 kB), Banskobystrický samosprávny kraj (pdf, 367 kB), Košický samosprávny kraj (pdf, 367 kB), Prešovský samosprávny kraj (pdf, 368 kB)

Publikované: 13. novembra 2020
Naposledy upravené: 18. februára 2021