archív VO – rok 2018

ZsNH – Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Púchov (návrh zmluvy)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Považská Bystrica (návrh zmluvy)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Trenčín (návrh zmluvy)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Ilava (návrh zmluvy)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Medzilaborce (návrh zmluvy)

Servis multifunkčných zariadení, kopírok a tlačiarní (návrh zmluvy, prílohy – č. 1, č. 2, č. 3)

Audítorské služby pre overovanie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení úradu za rok 2018 a rok 2019 (návrh zmluvy)

Vykonávanie servisu a neplánovaných opráv vzduchotechnických a klimatizačných zariadení nachádzajúcich sa v objekte úradu – pobočka Košice a SLaPA Košice – návrh zmluvy, prílohy – č. 1 (pdf, 442 kB), č. 2 (pdf, 624 kB), č. 3 (pdf, 80 kB) 

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Gelnica (návrh zmluvy)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Levoča (návrh zmluvy)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Piešťany (návrh zmluvy)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Poprad (návrh zmluvy)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Sobrance (návrh zmluvy)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Stará Ľubovňa (návrh zmluvy)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Stropkov (návrh zmluvy)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Turčianske Teplice (návrh zmluvy)

Nákup mandátnych certifikátov s príslušenstvom

Nadlimitná zákazka – Zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR

Súťažné podklady
Zmluva
Prílohy: Bratislavský samosprávny kraj (pdf, 367 kB), Trnavský samosprávny kraj (pdf, 368 kB), Trenčiansky samosprávny kraj (pdf, 367 kB), Nitriansky samosprávny kraj (367 kB), Žilinský samosprávny kraj (pdf, 367 kB), Banskobystrický samosprávny kraj (pdf, 367 kB), Košický samosprávny kraj (pdf, 367 kB), Prešovský samosprávny kraj (pdf, 368 kB)

Publikované: 13. novembra 2020
Naposledy upravené: 12. januára 2021