archív VO – rok 2015

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) – Rekonštrukcia budovy úradu, Ipeľská ul., Košice – stavebné práce
Súťažné podklady, výkazy, výmer

Nadlimitná zákazka „Laboratórne vybavenie“ – vyhlásená verejným obstarávateľom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 126/2015 pod zn. 13280 – MST zo dňa 29.06.2015 (Vestník EÚ č. 2015/S 122-222496 zo dňa 27.06.2015).
Prílohy súťažných podkladov:
Oznámenie o vyhlásení VO na nadlimitnú zákazku – Laboratórne vybavenie (pdf, 69 kB)
Prístrojové vybavenie pre SLaPA pracoviská (pdf, 298 kB)
Laboratórny nábytok a vybavenie (pdf, 698 kB)
Zdravotnícka technológia – ÚDZS – pracovisko SLaPA, ul. Ipeľská, Košice (pdf, 1,40 MB)

Oznámenie o vyhlásení VO na nadlimitnú zákazku – Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok (pdf, 62 kB)

Oznámenie o vyhlásení VO – Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Žilinský kraj (pdf, 68 kB)

Oznámenie o vyhlásení VO – Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Banskobystricky kraj (pdf, 69 kB)

Oznámenie o vyhlásení VO – Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu– Košický kraj (pdf, 65 kB)

Výzva na predkladanie ponúk – Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Prešovský kraj (pdf, 65 kB)

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) – Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (pdf, 59 kB)

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) – Výpočtová technika a multifunkčné zariadenia (pdf, 58 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 17. februára 2021