archív VO – rok 2015

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) – Rekonštrukcia budovy úradu, Ipeľská ul., Košice – stavebné práce
Súťažné podklady, výkazy, výmer

Nadlimitná zákazka „Laboratórne vybavenie“ – vyhlásená verejným obstarávateľom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 126/2015 pod zn. 13280 – MST zo dňa 29.06.2015 (Vestník EÚ č. 2015/S 122-222496 zo dňa 27.06.2015).
Prílohy súťažných podkladov:
Oznámenie o vyhlásení VO na nadlimitnú zákazku – Laboratórne vybavenie
Prístrojové vybavenie pre SLaPA pracoviská
Laboratórny nábytok a vybavenie
Zdravotnícka technológia – ÚDZS – pracovisko SLaPA, ul. Ipeľská, Košice

Oznámenie o vyhlásení VO na nadlimitnú zákazku – Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok

Oznámenie o vyhlásení VO – Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu  – Žilinský kraj

Oznámenie o vyhlásení VO – Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Banskobystrický kraj

Oznámenie o vyhlásení VO – Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Košický kraj

Výzva na predkladanie ponúk – Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Prešovský kraj

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) – Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) – Výpočtová technika a multifunkčné zariadenia

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 31. decembra 2020