archív VO – rok 2019

Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií (pdf, 437 kB)
prihláška (pdf, 620 kB), formulár (pdf, 622 kB)


Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Galanta (výzva, pdf, 594 kB)
návrh zmluvy (pdf, 877 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 489 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Levice (výzva, pdf, 600 kB)
návrh zmluvy (výzva, pdf, 910 kB)čestné vyhlásenie (pdf, 489 kB)

Brúsenie, oprava a povrchová úprava chirurgických nástrojov a inštrumentov pre potreby SLaPA pracovísk ÚDZS (výzva, pdf, 546 kB) 
návrh zmluvy (pdf, 575 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 497 kB)

Likvidácia odpadu z čističky odpadových vôd a odlučovača ropných látok v objekte Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Košiciach (výzva, pdf, 383 kB)
návrh zmluvy (pdf, 351 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 488 kB), cenník predmetu zákazky (pdf, 530 kB), katalóg odpadov (pdf, 113 kB) 

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Komárno (výzva, pdf, 444 kB)
návrh zmluvy (pdf, 847 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 489 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Nové Zámky  (výzva, pdf, 445 kB)
návrh zmluvy (pdf, 847 kB)čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Šaľa (výzva, pdf, 708 kB)
návrh zmluvy (pdf, 813 kB)čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Nové mesto nad Váhom (výzva, pdf, 420 kB)
návrh zmluvy (pdf, 847 kB)čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Stará Ľubovňa (výzva, pdf, 433 kB)
návrh zmluvy (pdf, 856 kB)čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Košice a Košice okolie (výzva, pdf, 804 kB)
návrh zmluvy (pdf, 954 kB),čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Snina (výzva, pdf, 559 kB)
návrh zmluvy (výzva, pdf, 843 kB)čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Námestovo (výzva, pdf, 693 kB)
návrh zmluvy (pdf, 854 kB)čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Tvrdošín (výzva, pdf, 685 kB)
návrh zmluvy (pdf, 852 kB)čestné vyhlásenie  (pdf, 467 kB)

Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk úradu (výzva, 675 kB)
návrh zmluvy (pdf, 446 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Púchov (výzva, pdf, 694 kB)
návrh zmluvy (pdf, 895 kB)čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Kežmarok (výzva, pdf, 715 kB)
návrh zmluvy (pdf, 847 kB)čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Spišská Nová Ves (výzva, pdf, 713 kB)
návrh zmluvy (pdf, 846 kB), čestné vyhlásenie  (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Žarnovica (výzva, pdf, 696 kB)
návrh zmluvy (pdf, 826 kB),čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Zvolen (výzva, pdf, 712 kB)
návrh zmluvy (pdf, 965 kB)čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Detva (výzva, pdf, 428 kB)
návrh zmluvy (pdf, 548 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Krupina (výzva, pdf, 436 kB)
návrh zmluvy (pdf, 533 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Zlaté Moravce (výzva, pdf, 712 kB) 
návrh zmluvy
(pdf, 554 kB), čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Medzilaborce (výzva, pdf, 574 kB)
návrh zmluvy
(pdf, 0,98 MB), čestné vyhlásenie (pdf, 467 kB)

Dodávka PHL – motorového benzínu a nafty pre vozidlá Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (výzva, pdf, 537 kB) 
čestné vyhlásenie (pdf, 489 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 2. februára 2021