Archív verejného obstarávania

Informácie o zákazkách

Vestníky verejného obstarávania
Vestník 203/2012 Dodávka chemikálií a chemických výrobkov pre SLaPA pracoviská úradu
Vestník 199/2012 Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku úradu
Vestník 101/2012 Dodávka Imunochromatografických platničkových skríningových testov
Vestník 65/2012 Nákup softvéru a licencií Microsoftu
Vestník 65/2012 Dodávka technologických zariadení pre serverovňu
Vestník 44/2012 Dodávka multifunkčných zariadení a tlačiarní
Vestník 41/2012 Kancelárske potreby, kancelársky papier, tlačivá
Vestník 222/2011 Zabezpečenie leteniek pre zamestnancov úradu
Vestník 217/2011 Dodávka liehu pre SLaPA pracoviská úradu
Vestník 209/2011 Stavebné úpravy SL pracoviska – Antolská, Bratislava
Vestník 206/2011 Dodávka ochranných pomôcok a pracovnej obuvi pre SLaPA 
Vestník 196/2011 Dodávka spektrofotometrov pre toxikologické laboratória
Vestník 192/2011 Poistenie vozidiel – zákonné a havarijné
Vestník 175/2011 Analýza a metodika modelu (systému) PCG 
Vestník 165/2011 Dodávka PC, príslušenstva, a zobrazovacej techniky
Vestník 161/2011 Chirurgické rukavice pre SLaPA pracoviská úradu
Vestník 129/2011 Dodávka antivírusovej ochrany
Vestník 128/2011 SILICAGEL pre SLaPA pracoviská úradu
Vestník 121/2011 Zabezpečenie stravovacích služieb
Vestník 32/2011 Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb
Vestník 26/2011 Kancelárske potreby, kancelársky papier, tlačivá
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 14. decembra 2020