archív VO – roky 2013 – 2014

Výzva na predkladanie ponúk – Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Nitriansky kraj

Oznámenie o vyhlásení VO na nadlimitnú zákazku – Upratovacie a čistiace služby

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) – Zabezpečenie hlasových služieb

Oznámenie o vyhlásení VO – Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy a prevoz mŕtvych do chladiacich zariadení – Bratislavský samosprávny kraj

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Nákup laboratórnych prístrojov

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Nákup vyšetrovacích rukavíc

Informácia podľa § 41 ods. ZoVO – otváranie ponúk – časť Ostatné – Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Oznámenie o zadávaní zákazky – Nábytok

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – Preprava obhliadajúcich lekárov na miesto výkonu obhliadky mŕtveho v Bratislavskom kraji

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – Nákup plynového chromatografu

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – otváranie ponúk – časť Ostatné – Nákup vyšetrovacích rukavíc

Výzva na predkladanie ponúk – Nákup spotrebného zdravotného materiálu

Vyzva na predkladanie ponúk – Povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a úrazové poistenie motorových vozidiel úradu

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – otváranie ponúk – časť Kritériá – Nákup lab. prístrojov

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – otváranie ponúk – časť Kritériá – Nákup vyšetrovacích rukavíc

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – otváranie ponúk – časť Kritériá – Preprava lekárov v Bratislavskom kraji

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – otváranie ponúk – časť Kritériá – Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Preprava lekárov v Bratislavskom kraji

Súťažné podklady – Preprava lekárov v Bratislavskom kraji

Súťažné podklady – Odpad – FINAL

Oznámenie o zadávaní zákazky – Spotrebný materiál pre chromatografiu

Oznámenie o zadávaní zákazky – Dodávka technických a medicinálnych plynov

Oznámenie o zadávaní zákazky – Sťahovanie digestora a ventilátora

Oznámenie o zadávaní zákazky – Nákup zimných pneumatík a diskov

Oznámenie o zadávaní zákazky – Zabezpečenie spravodajského servisu

Oznámenie o zadávaní zákazky – Nákup vodného kúpeľa

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – Zverejnenie oznámenia – Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia

Výzva na predkladanie ponúk – Správa serverovne

Výzva na predkladanie ponúk – Nákup náhradných dielov do PC/SVR

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – Virtualizácia HW

Výzva na predkladanie ponúk – Správa a servis portálu

Výzva na predkladanie ponúk – eISDN

Výzva na predkladanie ponúk – Revízie elektrospotrebičov

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – Nákup osobných automobilov

Výzva na predkladanie ponúk – Nákup regálov

Výzva na predkladanie ponúk – Nákup zimných a letných pneumatík

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – Nákup laboratórnych prístrojov 

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – otváranie ponúk – časť Kritériá – Nákup všeobecného spotrebného zdravotného materiálu

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – otváranie ponúk – časť Ostatné – Nákup všeobecného spotrebného zdravotného materiálu 

Výzva na predkladanie ponúk – IPS

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – Dodávka zariadenia výpočtovej techniky

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – otváranie ponúk – časť Kritériá – HW virtualizácia

Výzva na predkladanie ponúk – Webové rozhranie pre eDátový sklad – Úložisko

Informácia podľa § 41 ods. 1  ZoVO – Nákup plynového chromatografu a doplnenie GC zostavy do plynového chromatografu SHIMADZU GC 2014
Nákup kávovarov
Oznámenie o zadávaní zákazky: Migrácia a parametrizácia sieťových komponentov pre bezpečnosť údajov v IS ÚDZS
Oznámenie o zadávaní zákazky: Nákup technického prostriedku pre projekt DRG
Oznámenie o zadávaní zákazky: Dodanie – úprava interného webového rozhrania s prepojením na webové sídlo ÚDZS
Výzva na účasť v priamom rokovacom konaní AVP SOFTIP PROFIT
Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO – otváranie ponúk – časť Ostatné – Nákup MFZ
Oznámenie o zadávaní zákazky – Konsolidačný SW
Oznámenie o zadávaní zákazky – Prenosné lokálne zálohovanie dát – pracovísk ÚDZS
Oznámenie o zadávaní zákazky – WiFi sieť ÚDZS, I. základná časť
Prieskum trhu č. 10/2013 – Imunohistochemické sety pre PA pracovisko ÚDZS, BA – Sasinkova

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 25. februára 2021