ZsNH – Výzvy na predloženie cenovej ponuky

rok 2020

Externé riadenie projektu „manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ“
cenová ponuka, vyhlásenie, vyhlásenie, harmonogram

Externé riadenie projektu „ePrehliadky ÚDZS“
cenová ponuka, vyhlásenie, vyhlásenie ku konfliktu záujmov, harmonogram

Obstaranie poradcu na implementáciu opatrení kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
návrh na plnenie kritériívyhlásenie uchádzača o ochrane osobných údajovopis predmetu obstarávanianávrh zmluvyčestné vyhláseniečestné vyhlásenie o subdodávateľoch 

Dodávka kancelárskych potrieb, papiera a tlačív
opis kancelárskych potrieb, zoznam pracovísk úradu, čestné vyhlásenie, návrh rámcovej zmluvy

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Trnava
návrh zmluvyčestné vyhlásenie

Audítorské služby pre overovanie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení úradu za rok 2020 a rok 2021
návrh zmluvyčestné vyhlásenie 

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Lučenec
návrh zmluvyčestné vyhlásenie

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Prievidza
návrh zmluvyčestné vyhlásenie

Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne pre SL pracovisko Bratislava a PA pracoviská Bratislava
návrh rámcovej dohody na poskytovanie služiebčestné vyhlásenie

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Topolčany
návrh zmluvyčestné vyhlásenie

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Topolčany
návrh zmluvyčestné vyhlásenie

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Trenčín
návrh zmluvyčestné vyhlásenie

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 14. decembra 2020