Predstavitelia úradu Predstavitelia úradu


 Predchádzajúci predsedovia úradu:

 
MUDr. Tomáš Haško, MPH 01.05.2016 - 22.10.2019
MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 01.08.2012 - 30.04.2016
MUDr. Ján Gajdoš 28.08.2010 - 31.07.2012
MUDr. Richard Demovič, PhD. 25.01.2007 - 27.08.2010
MUDr. Ján Gajdoš 01.04.2005 - 24.01.2007
MUDr. Alexandra Novotná, PhD. 01.11.2004 - 31.03.2005