Predstavitelia úradu


MUDr. Tomáš Haško, MPH, predseda úradu

Vymenovaný vládou SR 29. apríla 2016 s účinnosťou od mája 2016. 

Narodil sa 9. mája 1953 v Lučenci.

Vzdelanie

 • 1977 - ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie dosiahnuté vzdelanie

 • 2002 - získal titul MPH v oblasti riadenia verejného zdravotníctva
 • 1999 - dosiahol špecializáciu v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
 • 1986 - dosiahol špecializáciu II. stupňa v odbore ortopédia
 • 1982 - dosiahol špecializáciu I. stupňa v odbore ortopédia

Pracovné skúsenosti

 • júl 2008 - apríl 2016   zástupca riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava (FNsP), poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia
 • január 2007 - júl 2008   poradca riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava 
 • apríl 2004 - január 2007   riaditeľ Národného onkologického ústavu Bratislava
 • február 2003 - apríl 2004   námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť vo Fakultnej nemocnici Bratislava 
 • júl 1997 - február 2003  riaditeľ Polikliniky Ružinov Bratislava
 • 1993 - júl 1997  odborný asistent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave            
 • apríl - november 1996   primár ortopedického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou Piešťany
 • 1984 - 1992   ortopéd v Železničnej nemocnici s poliklinikou Bratislava
 • 1979 - 1984   sekundárny lekár – ortopéd na Ortopedickej klinike Fakultnej nemocnice Bratislava
 • 1977 - 1979   sekundárny lekár – chirurg vo Vojenskej nemocnici Bratislava

V rokoch 1997 až 2003 pracoval ako viceprezident Asociácie samostatných polikliník Slovenska a generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Predchádzajúci predsedovia úradu:

 
MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 01.08.2012 - 30.04.2016
MUDr. Ján Gajdoš 28.08.2010 - 31.07.2012
MUDr. Richard Demovič, PhD. 25.01.2007 - 27.08.2010
MUDr. Ján Gajdoš 01.04.2005 - 24.01.2007
MUDr. Alexandra Novotná, PhD. 01.11.2004 - 31.03.2005