Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Mapa stránok  English version  
 
 
  Odporučiť stránku  
     
 
 
Úvodná stránka Občania - informácie Odmietnutie pitvy - formulár
 

Odmietnutie pitvy - formulár

PRÁVO NA ODMIETNUTIE PITVY si môže občan (alebo jeho zákonný zástupca) uplatniť na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") - na príslušnom formulári:   

Oznámenie o odmietnutí pitvy

Oznámenie o odmietnutí pitvy - formulár pre zákonného zástupcu 

Oznámenie o odmietnutí  pitvy sa doručuje úradu v písomnej forme.

Pitvu nemožno vykonať, ak osoba alebo jej  zákonný zástupca pitvu počas života osoby odmietli (§ 48 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Odmietnutie pitvy musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu. Formulár (podpis) nie je potrebné notársky overiť. Úrad po doručení formuláru "Oznámenie o odmietnutí pitvy" zasiela potvrdenie o jeho zaevidovaní.

 

Ak bola pitva odmietnutá, možno ju napriek tomu vykonať:

  • pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,
  • pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
  • pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,
  • pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,
  • po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu,
  • v prípadoch násilnej smrti,
  • z dôvodov ustanovených Trestným poriadkom.
 

Kontakt:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou                
               Žellova 2
              
               829 24 Bratislava 25

 
 
 
Správca obsahu (ÚDZS) | Technický prevádzkovateľ | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2015 ÚDZS web@udzs-sk.sk