ekonomika úradu – archív

2015Rozpočet (pdf, 312 kB)
Výročná správa o hospodárení(pdf, 10,9 MB)
Správa audítora (pdf, 15,7 MB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení 
(pdf, 504 kB)
2014Rozpočet (pdf, 316 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 391 kB)
Správa audítora (pdf, 730 kB)
Dodatok k správe audítora (pdf, 52 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 500 kB)
2013Rozpočet (pdf, 183 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 556 kB)
Správa audítora (pdf, 86 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 515 kB)
2012Rozpočet (pdf, 131 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 315 kB)
Správa audítora (pdf, 439 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení(pdf, 840 kB)
Správa audítora (pdf, 71 kB)
2011Rozpočet (pdf, 138 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 558 kB)
Správa audítora (pdf, 170 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení(pdf, 166 kB)
Správa audítora(pdf, 15 kB)
2010Rozpočet(pdf, 358 kB)
Výročná správa o hospodárení
(pdf, 291 kB)
Účtovné výkazy (plnenie rozpočtu)
Súvaha (pdf, 213 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 165 kB)
Poznámky (pdf, 558 kB)
Výročná správa audítora
(pdf, 92,3 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 159 kB)
Správa audítora(pdf, 158 kB)
2009Rozpočet(pdf, 407 kB)
Výročná správa o hospodárení
(pdf, 549 kB)
Súvaha (mdi, 4,93 kB)
Výročná správa audítora 
(pdf, 36 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 155 kB)
Správa audítora (pdf, 21,5 kB)
2008Rozpočet (pdf, 95,3 kB)
Výročná správa o hospodárení 
(pdf, 495 kB)
Súvaha (pdf, 122 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 83,3 kB)
Výročná správa audítora 
(pdf, 79,5 kB)
Poznámky (pdf, 317 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 151 kB)
Správa audítora (pdf, 158 kB)
2007Rozpočet (pdf, 80,6 kB)
Výročná správa o hospodárení 
(pdf, 363 kB)
Plnenie rozpočtu (pdf, 335 kB)
Súvaha (pdf, 196 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 213 kB)
Výročná správa audítora 
(pdf, 367 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 225 kB)
Plnenie rozpočtu (pdf, 252 kB)
Súvaha (pdf, 195 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 214 kB)
Správa audítora (pdf, 43,3 kB)
2006Rozpočet (pdf, 310 kB)
Výročná správa o hospodárení 
(pdf, 504 kB)
Plnenie rozpočtu (pdf, 620 kB)
Súvaha (pdf, 395 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 180 kB)
Poznámky k závierke (pdf, 147 kB)
Výročná správa audítora 
(pdf, 626 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 179 kB)
Plnenie rozpočtu (pdf, 236 kB)
Súvaha (pdf, 172 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 180 kB)
Správa audítora (pdf, 271 kB)
2005Rozpočet (pdf, 618 kB)
Výročná správa o hospodárení 
(pdf, 213 kB)
Plnenie rozpočtu (pdf, 510 kB)
Súvaha (pdf, 994 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 928 kB)
archív ekonomika – dokumenty roky 2005-2015
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 14. mája 2021