Zmluvy úradu – rok 2011

 

Ústredie/SLaPA
Odborné konzultácie/poradenstvo
18.01., 21.01., 28.01., 08.02., 09.02., 07.03., 23.03., 30.03., 10.02., 05.04., 05.04.(2), 05.04.(3), 11.04., 02.05., 02.05.(2), 26.05., 01.06.01.06.(2), 02.06., 20.07., 25.07., 01.08., 01.08.(2), 23.08., 24.08., 07.09., 21.09., 03.10., 04.10., 11.10., 12.10., 17.10., 17.10.(2), 17.10.(3), 18.10., 20.10., 27.10., 04.11., 07.11., 01.12., 16.12., 21.12., 30.12.
Odpustenie dlhu
18.01., 28.01., 28.01.(2), 28.01.(3), 10.02., 10.02.(2), 21.02., 08.03., 08.03.(2), 08.03.(3), 08.03.(4), 08.03.(5), 23.03., 23.03.(2), 23.03.(3), 23.03.(4), 23.03.(5), 23.03.(6), 23.03.(7), 23.03.(8), 23.03.(9), 23.03.(10), 23.03.(11), 23.03.(12), 23.03.(13), 23.03.(14), 23.03.(15), 23.03.(16), 23.03.(17), 01.04., 01.04.(2), 01.04.(3), 14.04., 14.04.(2), 14.04.(3), 14.04.(4), 14.04.(5), 03.05., 03.05.(2), 06.07., 07.07., 07.07.(2), 07.07.(3), 07.07.(4), 07.07.(5), 07.07.(6), 10.07., 05.08., 08.09., 04.10., 10.10.(3x), 11.10., 16.11.(2x)
Dohoda o splátkach 13.09., 16.09., 25.10., 06.12.
Poskytovanie služieb 04.05., 02.06.
Preprava mŕtvych – dodatok 10.03., 14.03., 14.04., 28.04., 02.06., 14.07., 22.07., 25.07., 29.07.
Odklad platenia 10.02.
Ukončenie zmluvy 03.02.10.06., 19.07.
Dodatok k zmluve – prenájom 04.02.
Mandátna zmluva (verejné obstarávanie) 10.02.
Zmluva o dielo-dodatok 10.02., 10.02.(2)
Exekúcia-dodatok 15.02.
Nájom hnuteľných vecí 21.02., 18.04., 18.04.(2), 21.07., 05.09.
Dodávka diagnostík 28.02.
Výučbové základne 04.03.
Dodávka zmrazovacích mikrotómov 04.03.
Poistná zmluva 09.03.
Dohoda o udelení licencie 21.03.
Zriadenie výučbových základní-dodatok 25.03., 25.10., 21.11.
Dodávka rukavíc pre SLaPA 29.03., 20.10.
Dodatok k zmluve- nájom Žellova 30.03.
Odber tepla 30.03.
Dodávka vody 30.03.
Tlačiarenské služby 06.04.
Odber rohoviek-spolupráca 07.04.
Prekladateľstvo a tlmočenie 07.04.
Výroba pečiatok 07.04.
Spolupráca – kordinácia systémov so SP 11.04.
Užívanie hnuteľného majetku 15.04.
Meranie formaldehydu – SL_NR 28.04.
Nájom nebytových priestorov 29.04., 12.05., 30.05., 14.07., 30.08., 31.08.
Príkazná zmluva-skončenie 29.04.
Dodávka el. energie 02.05.
Technická ochrana objektov – dodatok 02.05.
Zmluva o úprave vecí 03.05.
Služby v nebytových priestoroch 04.05.
Poskytovanie údajov z info. systému 02.05. + dodatok z 15.11., 06.05., 31.05. + dodatok z 22.09., 31.05., 28.06., 08.07., 08.07.
Doprava prehliadajúcich lekárov 11.05.
Dodávka kancelárskych potrieb 13.05.
Projekt prestavby SLaPA 27.05.
Projekt, dodávka, montáž EZS 30.05.
Funkčné skúšky a servis EZS 30.05.
Inštalácia serverov a príslušenstva 07.06.
Prenájom recyklačných nádob 07.06.
Kúpa jednorazových ochranných pomôcok 10.06.
Upratovacie služby 21.06.
Dodatok k zmluve o nájme 28.06.
Servis plynových chromatografov 30.06.
Dodávka laboratórnych stoličiek 30.06.
Dodávka pitevných nástrojov 07.07.
Imunohematologické skríningové testy – dodávka 10.07.
Riadenie projektu EESSI 12.07.
Dodávka pH metrov a štandardných sond 22.07.
Audit na overenie hospodárenia úradu 16.08.
Dezinfekčné prípravky – dodávka 30.08.
Rekonštrukcia pitevne – spolupráca 19.08.
Ochrana serverov 06.09.
Pneumatiky – dodávka 13.09.
Rezacie lišty a sáčky do osc. píliek – kúpa 20.09.
Stravné lístky – zabezpečenie stravovania 26.09.
Silicagel – dodávka 28.09.
Rekondičné pobyty 28.09.
Havarijné poistenie vozidiel 30.09.
Prieskum chorobopisov DFNsP BA – 07.10., NUSCCH BA – 07.10., UN MT – 07.10., UN BA – 10.10., UNLP KE – 24.10.
Kúpa nábytku 13.10.
Požiarna ochrana 13.10.
Započítanie vzájomných pohľadávok 13.10., 09.11.
Úprava prevádzkových nákladov na 2011 13.10.
Nájom nebytových priestorov 14.10.
Zabezpečenie analýzy a metodiky systému PCG 21.10. + dodatok č. 1 z 28.10.
Hodnotenie kvality SLaPA pracovísk 04.11.
Servis motorových vozidiel 14.11.– BA, 14.11.– NR, 24.11.– KE, 24.11.– TN, 24.11.– TT, 12.12.– PO, 12.12.– MT, 12.12.– BB
Centrálne verejné obstarávanie služieb 21.11.
Technické a medicinálne plyny-dodávka 25.11.
Predaj motorového vozidla 01.12.
Info-tabuľa, skončenie nájmu 02.12.
Elektronický monitoring informácií 06.12.
Havarijné poistenie motorových vozidiel 07.12.
PZP motorových vozidiel 07.12.
Spolupráca pri zavádzaní systému DRG v SR 19.12.
Kúpa spektrofotometrov 28.12.
Zabezpečenie leteniek 30.12.
Registrácia domény 30.12.
Spolupráca pri zavádzaní systému DRG v SR 07.01.2012 + dodatok z 07.01.2012

 

Pobočka Banská Bystrica
Odborné služby 10.01., 13.01., 27.01., 27.01.(2), 27.01.(3), 10.02., 15.02., 22.02., 02.03., 02.03.(2), 26.04., 26.04.(2), 26.04.(3), 26.04.(4), 18.05., 15.06., 20.06., 24.10., 27.10., 08.11., 08.12.
Dohoda o splátkach 27.01., 22.03.

 

Pobočka Bratislava
Odborné služby 03.05., 03.05.(2), 03.05.(3)
Dohoda o splátkach 18.02., 18.02.(2), 03.03., 03.03.(2), 28.06., 01.12.
Odborné služby – ukončenie 17.03.
Prehliadka mŕtvych 29.03., 08.06.

 

Pobočka Košice
Odborné služby 17.01., 19.01., 25.01., 25.01.(2), 27.01., 23.03., 28.04., 30.08., 03.10., 17.10., 21.10., 26.10., 26.10.(2), 26.10.(3), 14.11., 13.12., 16.12., 29.12., 29.12.(2), 29.12.(3)
Dohoda o splátkach 31.03.
Prehliadka mŕtvych 15.04.

 

Pobočka Martin
Dohoda o splátkach 13.01., 13.01.(2), 24.02., 17.10., 02.12.
Odborné služby 28.01., 31.01.

 

Pobočka Nitra
Dohoda o splátkach 21.01., 27.04., 13.07., 28.07., 20.09., 13.10., 18.10., 24.10., 15.11., 21.11., 28.11., 06.12., 06.12.(2), 21.12.
Odborné služby 22.02., 14.04., 18.04., 27.05., 30.08., 05.09., 20.09., 14.12.

 

Pobočka Prešov
Dohoda o splátkach 07.01., 31.03.
Odborné služby 15.07., 15.07.(2), 27.07., 19.09., 16.12.

 

Pobočka Trenčín
Dohoda o splátkach 21.1., 21.1.(2), 24.01., 27.01., 04.02., 21.02., 14.03., 13.06., 26.07., 04.10., 05.10., 26.10., 27.10., 02.11., 03.11., 04.11., 07.11., 21.11., 22.11.
Odborné služby 03.02., 14.03., 11.04., 03.05., 03.05.(2), 09.05., 18.07., 28.09., 03.10., 05.12.

 

Pobočka Trnava
Prehliadky mŕtvych 13.01., 03.06.
Dohoda o splátkach 12.01., 16.03., 11.04., 26.05., 25.08., 05.12., 16.12.
Odborné služby 22.02., 28.02., 28.02.(2), 10.03., 23.03., 11.05., 24.11.

 

 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020