Preddavky na ZZS

Výška podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov a odporúčaná výška preddavku na záchrannú zdravotnú službu

Úrad v súlade s § 8 ods. 12 a § 18 ods. 1 písm. m) zákona č. 581/2004 Z. z. určuje jednotlivým zdravotným poisťovniam výšku podielu ich poistencov na celkovom počte poistencov pre príslušný kalendárny rok a prepočet preddavkov na záchrannú zdravotnú službu /ZZS/. Spôsob určenia výšky preddavku pre poskytovateľa ZZS ustanovuje výnos Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 11760/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR č. 22160/2005-SL.

pre rok 2023:
OZNÁMENIE informatívnej výšky úhrad pre ZZS v zmysle opatrenia MZSR č. 16830-2023-OL, ktoré nadobudlo účinnosť 01.06.2023 (pdf, 554 kB)

OZNÁMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe definitívnych počtov poistencov k 01.01.2023 (pdf, 465 kB)

OZNÁMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe odhadovaných počtov poistencov k 01.01.2023 (pdf, 467 kB)

OZNÁMENIE informatívnej výšky úhrad pre záchrannú zdravotnú službu k 01.02.2023 (pdf, 420 kB)

pre rok 2022:
OZNÁMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe definitívnych počtov poistencov k 01.01.2022 (pdf, 687 kB)

OZNÁMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe odhadovaných počtov poistencov k 01.01.2022 (pdf, 822 kB)

OZNÁMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe odhadovaných počtov poistencov k 01.01.2022 (pdf, 829 kB)

pre rok 2021:
OZNÁMENIE výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe počtov poistencov k 1.1.2021 a informatívnej výšky úhrad od 1. apríla 2021 (pdf, 828 kB)

Oznámenie výšky podielu zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov podľa počtu poistencov v centrálnom registri poistencov k 1. 1. 2021 (pdf, 623 kB)

Oznámenie výšky podielu zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov pre rok 2021_podiel počtu poistencov_oprava_web (odhadovaný prepočet) (pdf, 620 kB)

pre rok 2020:
Oznámenie výšky podielu zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov podľa počtu poistencov evidovaných v centrálnom registri poistencov k 1. 1. 2020 (pdf, 585 kB)

Oznámenie výšky podielu zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre rok 2020 (odhadovaný prepočet) (pdf, 584 kB)

pre rok 2019:
Oznámenie výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov na základe skutočných počtov pre rok 2019 
(oznámenie, pdf, 610 kB)

Oznámenie výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre rok 2019 – odhadovaný prepočet (oznámenie, pdf, 597 kB) 

pre rok 2018:
Oznámenie výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre rok 2018 (oznámenie, pdf, 362 kB)

Oznámenie výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe definitívnych počtov poistencov k 01.01.2018 s prepočtom odporúčanej výšky preddavkov na ZZS pre rok 2018 (oznámenie, pdf, 327 kB)

Oznámenie výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe počtov poistencov k 01.01.2018 – odhadovaný počet poistencov – s prepočtom výšky preddavkov na ZZS pre rok 2018 (oznámenie, pdf, 325 kB)

pre rok 2017:
Oznámenie výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe definitívnych počtov poistencov k 01.01.2017 s prepočtom výšky preddavkov na ZZS pre rok 2017 (oznámenie, pdf, 173 kB)

Oznámenie výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe odhadovaných počtov poistencov k 01.01.2017 s prepočtom výšky preddavkov na ZZS pre rok 2017 (oznámenie, pdf, 154 kB) 

pre rok 2016:
OPRAVA výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe definitívnych počtov poistencov k 01.01.2016 s prepočtom výšky preddavkov na ZZS pre rok 2016 (oprava oznámenia, pdf, 191 kB) 

Oznámenie výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe definitívnych počtov poistencov k 01.01.2016 s prepočtom výšky preddavkov na ZZS pre rok 2016 (oznámenie, pdf, 190 kB)

pre rok 2015:
Oznámenie č. 127078/2015 výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe počtov poistencov k 01.01.2015 s prepočtom výšky preddavkov na ZZS pre rok 2015 s účinnosťou od 01.11.2015 (oznámenie, pdf, 168 kB)  

Oznámenie č. 18642/2015 výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe skutočných počtov poistencov k 01.01.2015 s prepočtom výšky preddavkov na ZZS pre rok 2015 – platné na obdobie od 01.01.2015 do 31.10.2015 (oznámenie, pdf, 143 kB), príloha (príloha k oznámeniu, pdf, 253 kB) 

pre rok 2014:
Oznámenie výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe počtov k 01.01.2014 s návrhom na prepočet výšky preddavkov na ZZS pre rok 2014 (oznámenie, pdf, 159 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 10. januára 2024