Prístup k zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ

Ponúkame základné informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v krajinách Európy. Hoci v rámci EÚ dochádza k previazanosti systémov zdravotnej starostlivosti, každá krajina má svoje špecifiká pri jej poskytovaní. Pravidlá v jednotlivých krajinách:

Belgicko (pdf, 253 kB) Írsko (pdf, 124 kB) Poľsko (pdf, 127 kB)
Bulharsko (pdf, 136 kB) Island (pdf, 137 kB) Portugalsko (pdf, 132 kB)
Cyprus (pdf, 48 kB) Lichtenštajnsko (pdf, 227 kB) Rakúsko (pdf, 243 kB)
Česká republika (pdf, 226 kB) Litva (pdf, 128 kB) Rumunsko (pdf, 242 kB)
Dánsko (pdf, 245 kB) Lotyšsko (pdf, 152 kB) Slovinsko (pdf, 228 kB)
Estónsko (pdf, 133 kB) Luxembursko (pdf, 230 kB) Španielsko (pdf, 233 kB)
Fínsko (pdf, 323 kB) Maďarsko (pdf, 226 kB) Švajčiarsko (pdf, 231 kB)
Francúzsko (pdf, 255 kB) Malta (pdf, 232 kB) Švédsko (pdf, 93 kB)
Grécko (pdf, 252 kB) Nemecko (pdf, 274 kB) Taliansko (pdf, 126 kB)
Holandsko (pdf, 232 kB) Nórsko (pdf, 153 kB) Veľká Británia (pdf, 249 kB)
Chorvátsko (pdf, 228 kB)    

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 24. februára 2021