Nárokové doklady

Pri čerpaní vecných dávok podľa koordinačných nariadení používajú poistenci tieto nárokové doklady:
 

Názov prenosného dokumentu

Označenie

E-formulár

V SR vydáva alebo registruje

Registrácia na poskytnutie vecných dávok

S1 (pdf)

E106, E109, E120, E121

zdravotná poisťovňa

Nárok na plánovanú liečbu

S2 (pdf)

E112

zdravotná poisťovňa

Lekárske ošetrenie pre bývalých cezhraničných pracovníkov v štáte bývalého výkonu práce

S3 (pdf)

zdravotná poisťovňa

Nárok na poskytnutie vecných dávok z poistenia proti pracovným úrazom a chorobám z povolania

DA1 (pdf)

E123 (možnosť použitia aj na plánovanú liečbu v súvislosti s pracovným úrazom)

zdravotná poisťovňa

Európsky preukaz zdravotného poistenia

EPZP

 

zdravotná poisťovňa

Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa

A1 (pdf)

E101

Sociálna poisťovňa

 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020