Rozsudky Európskeho súdneho dvora

Dôležitý prameň európskeho práva tvoria pre občana EÚ aj rozsudky Európskeho súdneho dvora (ďalej len „ESD“). Rozsudky ESD zabezpečujú jednotný výklad práva EÚ a jeho rovnaké uplatňovanie v členských štátoch EÚ.

K najvýznamnejším rozsudkom zabezpečujúcim nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej v zahraničí patria:

Prípad Decker (C–120/95)

Prípad Kohll (C–158/96)

Prípad Vanbraekel (C–368/98)

Prípad Geraerts-Smits (C–157/99)

Prípad Peerbooms (C–157/99)

Prípad Müller – Fauré (C–385/99)

Prípad Inizan (C-56/01)

Prípad Watts (C-372/04)

Prípad Keller (C-145/03)

Prípad Elchinov (C-173/09)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020