Pobočky

 

Pobočka Bratislava
Mgr. Martin Horňák
riaditeľ

Žellova 2
829 74 Bratislava

Kontakty pobočky

Pobočka Trnava
PhDr. Eva Somogyiová, MPH
riaditeľka

Trojičné námestie 10
917 01 Trnava

Kontakty pobočky

Pobočka Trenčín
JUDr. Zdenko Doktor
riaditeľ

Legionárska 17
911 01 Trenčín

Kontakty pobočky

Pobočka Nitra
JUDr. Ing. Zuzana Lukáčová 
riaditeľka

Coboriho 2
949 01 Nitra

Kontakty pobočky

Pobočka Banská Bystrica
MUDr. Andrea Žáková, MPH
riaditeľka

Wolkerova 34
974 04 Banská Bystrica

Kontakty pobočky

Pobočka Martin
MUDr. Mojmír Macek, PhD., MBA
riaditeľ

Kuzmányho 27/B
P.O.BOX 137
036 01 Martin

Kontakty pobočky

Pobočka Košice
JUDr. Anna Jurčišinová, PhD.
riaditeľka

Ipeľská 1
P.
O.BOX 014
043 74 Košice

Kontakty pobočky

Pobočka Prešov
MUDr. Jaroslav Daňo, PhD., MBA
riaditeľ

Kúpeľná 3
080 01 Prešov

Kontakty pobočky