Ústredie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

V prípade kontaktu nahraďte (zavináč) správnym symbolom @.

email: udzs.podatelna(zavináč)udzs-sk.sk
tel.: +421-2-208 56 111
fax: +421-2-208 56 501


predsedníčka úradu
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

sekretariát
tel.: +421-2-208 56 102, 106
e-mail: predseda(zavináč)udzs-sk.sk
e-mail: sekretariat_PU(zavináč)udzs-sk.sk

zástupca predsedníčky úradu
tel.: +421-2-208 56 110
e-mail: zpu(zavináč)udzs-sk.sk

kancelária predsedníčky úradu
Ing. Natália Baldovská
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 102
e-mail: kpu(zavináč)udzs-sk.sk

oddelenie komunikácie – hovorkyňa
Mgr. Monika Hudecová
tel.: +421-2-208 56 148
e-mail: hovorca(zavináč)udzs-sk.sk


Sekcia dohľadu nad zdravotným poistením
PhDr. Lucia Bánovská
poverená riadením
tel: +421-2-208 56 201
e-mail: sdzp(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor dohľadu nad zdravotnými poisťovňami
e-mail: sdzp-odzp(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor pohľadávok a pokút
e-mail: sdzp-opap(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor medzinárodných vzťahov a zúčtovania
e-mail: sdzp-omvz(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti
e-mail: odnzs(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor analýz zdravotného poistenia a dostupnosti zdravotnej starostlivosti
e-mail: oazpdzs(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor riadenia projektov
e-mail: orp(zavináč)udzs-sk.sk


Sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
JUDr. Marika Barabas Pavlíková
riaditeľka
tel. – sekretariát: +421-2-208 56 301
e-mail: sdzs(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
e-mail: sdzs(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor metodiky
e-mail: om(zavináč)udzs-sk.sk


Sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie
MUDr. Richard Hokša
riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 801
e-mail: sslapa(zavináč)udzs-sk.sk


Sekcia ekonomiky
Ing. Juraj Žigo, MBA, FCCA
riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 701
e-mail: SE(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor rozpočtu a financovania
e-mail: ORF(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor správy majetku a služieb
e-mail: OSMS(zavináč)udzs-sk.sk


Odbor informačných systémov
e-mail: oisudzs(zavináč)udzs-sk.sk

Oddelenie centrálnej evidencie
e-mail: oce(zavináč)udzs-sk.sk

Oddelenie analýz
e-mail: oa(zavináč)udzs-sk.sk

Oddelenie informatiky
e-mail: informatika(zavináč)udzs-sk.sk


Právny odbor
e-mail: po(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor vnútornej kontroly a kvality
e-mail: ovk(zavináč)udzs-sk.sk

Odbor ľudských zdrojov
e-mail: olz(zavináč)udzs-sk.sk

Oddelenie verejného obstarávania
e-mail: VO(zavináč)udzs-sk.sk

Oddelenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti
e-mail: mkb(zavináč)udzs-sk.sk

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 14. marca 2023