Ústredie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

email: udzs.podatelna@udzs-sk.sk
tel.: +421-2-208 56 111
fax: +421-2-208 56 501


predsedníčka úradu
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

sekretariát
tel.: +421-2-208 56 102, 106
fax: +421-2-208 56 500
e-mail: predseda@udzs-sk.sk
e-mail: sekretariat_PU@udzs-sk.sk

zástupca predsedníčky úradu
MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH
tel.: +421-2-208 56 110
e-mail: zpu@udzs-sk.sk

kancelária predsedníčky úradu
Ing. Natália Baldovská
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 102
e-mail: kpu@udzs-sk.sk

oddelenie komunikácie – hovorkyňa
Mgr. Monika Hudecová
tel.: +421-2-208 56 148
e-mail: hovorca@udzs-sk.sk


Sekcia dohľadu nad zdravotným poistením
Mgr. Peter Pavlovič
riaditeľ
tel: +421-2-208 56 201
e-mail: sdzp@udzs-sk.sk

Odbor dohľadu nad zdravotnými poisťovňami
JUDr. Mária Pavličková
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 218
e-mail: sdzp-odzp@udzs-sk.sk

Odbor pohľadávok a pokút
JUDr. Marek Hroššo
riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 232
e-mail: sdzp-opap@udzs-sk.sk

Odbor medzinárodných vzťahov a zúčtovania
Ing. Karin Hámorová, MBA
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 226
e-mail: sdzp-omvz@udzs-sk.sk

Odbor dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti
tel.: +421-32-208 52 620
e-mail: Jana.Navratilova@udzs-sk.sk

Odbor analýz zdravotného poistenia a riadenia projektov
PhDr. Lucia Bánovská
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 229
e-mail: OAZPaRP@udzs-sk.sk


Sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
JUDr. Marika Barabas Pavlíková
poverená riadením
tel. – sekretariát: +421-2-208 56 301
e-mail: sdzs@udzs-sk.sk

Odbor dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
tel.: +421-2-208 56 301
e-mail: sdzs@udzs-sk.sk

Odbor analýz zdravotnej starostlivosti
tel.: +421-2-208 56 301
e-mail: oazs@udzs-sk.sk


Sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie
MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH
poverený riadením
tel.: +421-2-208 56 802
e-mail: sslapa@udzs-sk.sk


Sekcia ekonomiky
Mgr. Peter Pavlovič
poverený riadením
tel.: +421-2-208 56 701
e-mail: SE@udzs-sk.sk

Odbor rozpočtu a financovania
Ing. Lucia Surová
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 773
e-mail: ORF@udzs-sk.sk

Odbor správy majetku a služieb
Mgr. Marta Vlčková
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 774
e-mail: OSMS@udzs-sk.sk


Odbor informačných systémov
Ing. Gabriel Sepeši
riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 772
e-mail: oisudzs@udzs-sk.sk

Oddelenie centrálnej evidencie
Mgr. Katarína Janíčková
vedúca oddelenia
tel.: +421-2-208 56 243
e-mail: oce@udzs-sk.sk

Oddelenie analýz
Ing. Ľubomír Badura
vedúci oddelenia
tel.: +421-48-28 52 636
e-mail: oa@udzs-sk.sk

Oddelenie informatiky
Radko Mazúch
poverený vedením
tel.: +421-2-208 56 719
e-mail: informatika@udzs-sk.sk


Právny odbor
JUDr. Lucia Pastiriková
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 145
e-mail: po@udzs-sk.sk

Odbor vnútornej kontroly a kvality
Ing. Jana Kriaková, MPH
poverená riadením
tel.: +421-2-208 56 116
e-mail: ovk@udzs-sk.sk

Odbor ľudských zdrojov
Ing. Alena Virsik
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 120
e-mail: olz@udzs-sk.sk

Oddelenie verejného obstarávania
Mgr. Lenka Elízová
vedúca oddelenia
tel.: +421-2-208 56 143
e-mail: VO@udzs-sk.sk

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti 
Miroslav Pikus, MBA
email: mkb@udzs-sk.sk

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 17. januára 2022