Súdne lekárstvo a patologická anatómia

V prípade kontaktu nahraďte (zavináč) správnym symbolom @.

Pracovisko Adresa Vedúci lekár
SL Bratislava Antolská 11
851 07 Bratislava
tel: +421-2-20856 653
fax: +421-2-20856 556
e-mail: slba(zavináč)udzs-sk.sk
MUDr. Roman Kuruc, PhD.
PA Bratislava Antolská 11
851 07 Bratislava
tel: +421-2-20856 682
fax: +421-2-20856 655
e-mail: pabaantolska(zavináč)udzs-sk.sk
MUDr. Peter Martanovič
PA Bratislava Sasinkova 4
811 02 Bratislava
tel: +421-2-59357 304,
+421-2-59357 247,
+421-2-59357 249
e-mail: pabasasinkova(zavináč)udzs-sk.sk
MUDr. Peter Martanovič
Nitra Špitálska 6
949 01 Nitra
tel: +421-37-28526 63,
+421-37-28526 64
fax: +421-37-28526 56
e-mail: slapanr(zavináč)udzs-sk.sk
MUDr. Eva Nevická, PhD.
Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica 1
tel: +421-48-28526 45
fax: +421-48-28526 55
e-mail: slapabb(zavináč)udzs-sk.sk
MUDr. Mgr. Boris Ťažký, PhD., MPH
Žilina V. Spanyola 43
012 07 Žilina
tel: +421-41-28526 52
e-mail: slapaza(zavináč)udzs-sk.sk
MUDr. Jaroslav Ivan
Martin Kuzmányho 27/B
036 01 Martin
tel: +421-43-28526 47
fax: +421-43-28526 55
e-mail: slapamt(zavináč)udzs-sk.sk
MUDr. Ján Bajaj
Košice

Ipeľská 1
043 74 Košice
tel: +421-55-28526 46,
+421-55-28526 47,
+421-55-28526 48
fax: +421-55-28526 55
e-mail: slapake(zavináč)udzs-sk.sk

MUDr. Peter Popaďák, PhD.
Prešov Hollého 14
080 01 Prešov
tel: +421-51-28526 48
fax: +421-51-28526 55
e-mail: slapapo(zavináč)udzs-sk.sk
MUDr. Martin Kováč
Poprad V zmysle nového Organizačného poriadku úradu platného od 01.09.2022 ukončilo SLaPA pracovisko Poprad týmto dňom svoju činnosť. Výkon pitvy sa presunul pod SLaPA pracovisko v Martine.

Úradná tabuľa

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. februára 2024