Pobočka Banská Bystrica

 

MUDr. Andrea Žáková, MPH
riaditeľka

Wolkerova 34
974 04 Banská Bystrica

telefón: +421 48 2852 611
fax: +421 48 2852 600
e-mail: bb-udzs@udzs-sk.sk
   
Dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou: +421 48 2852 628
Kódy zdravotníckych pracovníkov a 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: +421 48 2852 615
Ekonomika, správa majetku, služby: +421 48 2852 613
Právne služby: +421 48 2852 612

Informácie pobočky:

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020