Pečiatky – odcudzenie, strata, zneužitie

Nahlásené zneužitie pečiatky a podozrenie zo zneužitia pečiatky:

 

Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:

FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov, kód poskytovateľa: N33067576501, MUDr. Jana Kľocová, sekundárny lekár, kód lekára: A43474801.
K strate pečiatky prišlo okolo 15.12.2022. Strata pečiatky nahlásená dňa 23.1.2023.

Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava, kód poskytovateľa: P38561025201, Igor Klyetsov, kód lekára: A67318025.
K strate pečiatky prišlo v bližšie neurčený deň. Strata pečiatky nahlásená dňa 16.1.2023.

 

Archív

rok 2022 (pdf, 220 KB) 
rok 2021 (pdf, 383 kB)
rok 2020 (pdf, 218 kB)
rok 2019 (pdf, 441 kB)
rok 2018 (pdf, 380 kB)
rok 2017 (pdf, 223 kB)
rok 2016 (pdf, 213 kB)
rok 2015 (pdf, 398 kB)
rok 2014 (pdf, 137 kB)
rok 2013 (pdf, 134 kB)
rok 2012 (pdf, 218 kB)
 
 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 24. januára 2023