Pečiatky – odcudzenie, strata, zneužitie

Nahlásené zneužitie pečiatky a podozrenie zo zneužitia pečiatky:

GP DOCTOR s. r. o., ambulancia všeobecného lekárstva, Moyzesova 32, Košice, kód poskytovateľa: P15616020201, MUDr. Eva Spurná, kód lekára: A40913020, poradové číslo: 1.
Nahlásené dňa 08.06.2021.

Medikocentrum, s. r. o. Prešov, ambulancia, Justičná 15, Prešov, kód poskytovateľa: N52594020202, MUDr. Katarína Kriš Malinovská, všeobecný lekár, A12643020, poradové číslo: 2.
Nahlásené dňa 20.01.2021.

Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:

FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov, kód poskytovateľa: N33067005101, MUDr. Miroslava Palušná, psychiatria, kód lekára: A81686005, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo dňa 9.9.2021.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD., urológ, kód lekára: A64506812, poradové číslo: 1.
Strata pečiatky nahlásená 22.9.2021.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o., Záhradnícka 42, 821 08  Bratislava, kód poskytovateľa: P93329039101, MUDr. Andrea Šajbidor, sekundárny lekár, v príprave lekár ortopéd, kód lekára: A78385801, poradové číslo: 154.
Strata pečiatky nahlásená 23.8.2021.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, kód poskytovateľa: N42231010204, MUDr. Igor Slobodník, chirurg, kód lekára: A43538222, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo dňa 30.06.2021.

Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava, kód poskytovateľa: P36845014101, MUDr. Lucia Langová, otorinolaryngológ, kód lekára: A75670014, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo dňa 29.07.2021.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017009801, MUDr. Ladislav Rosocha, MPH, MBA, PhD., gynekológ a pôrodník, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, kód lekára: A62682009, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo od presne nezisteného času do 06.08.2021.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, MUDr. Johana Tišková, gastroenterológ, kód lekára: A03920048, poradové číslo: 1.
Strata pečiatky nahlásená 11.08.2021.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca, kód poskytovateľa: N21149334101, Yaroslav Flyak, lekár, paliatívna medicína, kód lekára: A30900801, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo dňa 29.06.2021.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017012401, MUDr. Miroslav Iláš, urológ, Urologická klinika, kód lekára: A78990012, poradové číslo: 1.
Strata pečiatky nahlásená 09.07.2021.

KOFIRE, s. r. o., Nová Bystrica 655, 023 05, kód poskytovateľa: P46892020201, MUDr. Vladimír Korček, kód lekára: A96733020, poradové číslo: 2.
Strata pečiatky nahlásená 17.06.2021.

Nemocnica Snina, s. r. o., kód poskytovateľa: N80847009101, MUDr. Július Horňák, sekundárny lekár, kód lekára: A59528801, poradové číslo: 1.
Nemocnica Snina, s. r. o., kód poskytovateľa: N80847009201, MUDr. Július Horňák, sekundárny lekár, kód lekára: A59528801.
Strata pečiatok nahlásená dňa 27.05.2021.

Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín, kód poskytovateľa: P42383001101, MUDr. Katarína Vasková, sekundárny lekár, kód lekára: A43768801.
K odcudzeniu/strate pečiatky došlo dňa 02.04.2021.

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, kód poskytovateľa: P66051025101, MUDr. Tomáš Tkačivský, anesteziológia a intenzívna medicína medicína, kód lekára: A56081025, poradové číslo: 3.
Strata pečiatky nahlásená 30.03.2021.

VÚSCH, a. s., Ondavská č. 8, Košice, kód poskytovateľa: P89851069101, MUDr. Martin Ledecký, kardiochirurg, Klinika srdcovej chirurgie, A45613069, poradové číslo: 1.
Strata nahlásená dňa 22.03.2021.

FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, kód poskytovateľa: P42383011101, MUDr. Jerguš Ďuríček, sekundárny lekár, kód lekára: A14532801.
Strata nahlásená dňa 18.03.2021.

NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s., kód poskytovateľa: P66599002201, MUDr. Štefan Zamba, infektológ, kód lekára: A91355002, poradové číslo 1.
Strata nahlásená dňa 04.02.2021.

NsP Trebišov, a. s., kód poskytovateľa: P81577031501, MUDr. Marta Kvočáková, primár HTO, kód lekára: A73668031, poradové číslo: 2.
Strata nahlásená dňa 14.01.2021.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, MUDr. Matej Šajty, PhD., MPH, MBA, telovýchovný lekár, kód lekára: A55327026, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo dňa 31.12.2020, úradu nahlásená 13.01.2021.

VÚSCH, a. s., Ondavská č. 8, Košice, kód poskytovateľa: P89851068201, MUDr. Vladimír Sihotský, PhD., primár, Klinika cievnej chirurgie, kód lekára: A96753068, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo dňa 15.12.2020, úradu nahlásená 08.01.2021.

VAŠE ZUBNÉ CENTRUM, s. r. o., Lozorno, Krátka 654/1, kód poskytovateľa: P18860802201, MDDr. Monika Gáberová, zubný lekár, kód lekára: B86999802.
MDDr. Monika Gáberová, lekár alebo zubný lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke, kód lekára: B86999802.
Strata pečiatok nahlásená dňa 07.01.2021.

Archív

rok 2020 (pdf, 218 kB)
rok 2019 (pdf, 441 kB)
rok 2018 (pdf, 380 kB)
rok 2017 (pdf, 223 kB)
rok 2016 (pdf, 213 kB)
rok 2015 (pdf, 398 kB)
rok 2014 (pdf, 137 kB)
rok 2013 (pdf, 134 kB)
rok 2012 (pdf, 218 kB)
 
 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 8. októbra 2021