Pečiatky – odcudzenie, strata, zneužitie

Nahlásené zneužitie pečiatky a podozrenie zo zneužitia pečiatky:

Vaša ambulancia, s. r. o., Prieložtek 1, 036 01 Martin, kód poskytovateľa: P23161020201, MUDr. Martina Sýkorová, všeobecný lekár, kód lekára: A31570020.
Podozrenie nahlásené 30.08.2022.

MUDr. Júlia Šajbidorová, s. r. o., V. Spanyola 43, 012 07 Žilina, kód poskytovateľa: N54555008201, MUDr. Júlia Šajbidorová, všeobecný lekár pre deti a dorast, kód lekára: A57515008, poradové číslo: 1.  Podozrenie nahlásené dňa 02.02.2022.

Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Šrobárova 1, kód poskytovateľa: P83216004102, MUDr. Kristína Vajdová, Kód lekára: A56420801.
K zisteniu straty/odcudzenia došlo dňa 19.09.2022. 

FNsP J.A. Reimana, Hollého 14, Prešov, kód poskytovateľa: N33067025101, MUDr. Stanislav Sivák, anesteziológia a intenzívna medicína, kód lekára: A90218025, poradové číslo: 1.
K strate došlo dňa 19.09.2022.

NsP Spišská Nová Ves, a. s., ul. Jánskeho 1, kód poskytovateľa: P36605025101, MUDr. Vasyl Gasynets, anesteziológ a intenzivista, kód lekára: A20177025.
K strate došlo v bližšie neurčený deň začiatkom septembra.

Pracovná zdravotná služba, BOZPO, s. r. o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, opr. č.:OPPL-6109/2007-Oj., MUDr. Dana Vavricová, lekár v odbore služby zdravia pri práci.
K strate pečiatky došlo v neurčený deň koncom mesiaca august 2022.

Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava, kód poskytovateľa: P38561019205, MUDr. Ivan Dekánek, kód lekára: A02752019.
K strate pečiatky prišlo v bližšie neurčený deň začiatkom mesiaca august. Strata pečiatky nahlásená dňa 17.8.2022.

VÚSCH, a. s., Ondavská č. 8, Košice, kód poskytovateľa: P89851025101, MUDr. Dušan Rybár, PhD., anesteziológ intenzivista, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, kód lekára: A48117025, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo v dňoch od 15. – 17.08.2022.

FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov, kód poskytovateľa: N33067009102, MUDr. Rastislav Čop, gynekológia a pôrodníctvo, kód lekára: A86729009, poradové číslo: 1. 
Strata pečiatky nahlásená k 13.07.2022.

Nemocnica AGEL Levice, s. r. o., kód poskytovateľa: P01675025101, MUDr. Hana Kádeková, kód lekára: A57299025, poradové číslo: 1.
Strata pečiatky zistená dňa 11.07.2022.

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, MUDr. Mária Farkašovská, lekár, kód lekára: A82064088, poradové číslo: 1.
Strata pečiatky bola oznámená 08.07.2022.

Nemocnica AGEL Krompachy, s. r. o., Banícka štvrť 1, Krompachy, kód poskytovateľa: P22041025101, MUDr. Anna Mariančíková, anesteziológ, kód lekára: A93939025, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo dňa 17.06.2022.

Univerzitná namocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, MUDr. Anna Tokarčíková, internista, kód lekára: A27080001, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo v presne nezistenom čase, strata bola nahlásená dňa 30.06.2022.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017013801, MUDr. Tomáš Ristvej, úrazový chirurg, Klinika úrazovej chirurgie, kód lekára: A92862013, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo v presne nezistenom čase, strata bola nahlásená dňa 14.06.2022.

Oravská poliklinika, ul. ČK 62/30, 029 01 Námestovo, Oravská Lesná, kód poskytovateľa: N26721008202, MUDr. Vladimír Doktorov, pediater, kód lekára: A64194008.
Strata pečiatky bola nahlásená dňa 08.06.2022.

Nemocnica Malacky, Nemocničná, a. s., Duklianskych hrdinov 34, Malacky, kód poskytovateľa: P29189023501, MUDr. Miroslav Kucharič, rádiológ, kód lekára: A10346023.
Strata pečiatky nahlásená dňa 2.6.2022.

Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, kód poskytovateľa: P43979010101, MUDr. Andrej Vrzgula, PhD., prednosta Chirurgickej kliniky, kód lekára: A26112010.
K strate pečiatky došlo dňa 26.04.2022, nahlásená bola dňa 24.05.2022.

Despazarsa, s. r. o., kód poskytovateľa: P87239144201, Michaela Rybanská, psychológ, kód lekára: I30867829.
K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 16.05.2022.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017014401, prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., MPH, otorinolaringológ, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, kód lekára: A57853014, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo v presne nezistenom čase, strata bola nahlásená dňa 29.04.2022.

NsP Prievidza, so sídlom v Bojniciach, kód poskytovateľa: P51373046201, MUDr. Dušana Dubovská, algeziológ, A75379046, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo v priebehu mesiaca november 2016, úradu bola strata oznámená dňa 11.04.2022. 

NsP Trebišov, a. s., kód poskytovateľa: P81577005801, MUDr. Viliam Čičvák, primár psychiatrického oddelenia, kód lekára: A00133005, poradové číslo: 1. 
K strate pečiatky došlo dňa 14.02.2022.

DFNsP BB, Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica, kód poskytovateľa: kód poskytovateľa: N49813107101, MUDr. Marián Blaha, sekundárny lekár, A13081801, poradové číslo: 1.
Strata pečiatky bola úradu nahlásená 28.03.2022.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, kód poskytovateľa: N42231005101, MUDr. Danica Luková, psychiater, kód lekára: A46059005, poradové číslo: 1. 
K strate pečiatky došlo v priebehu februára 2022.

Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca, kód poskytovateľa: P43979011101, MUDr. Roland Polomský, sekundárny lekár, Klinika muskuloskeletárnej a športovej medicíny, kód lekára: A26871801.
K strate pečiatky došlo dňa 07.02.2022.

Ortotické centrum, s. r. o., Stará cesta 715/3, Šamorín, kód poskytovateľa: P58614013201, MUDr. Vladimír Vozár, traumatológ, A64938013.
Ortotické centrum, s. r. o., Tehelná 26, Bratislava, kód poskytovateľa: P58614013201, MUDr. Vladimír Vozár, traumatológ, A64938013.
K strate pečiatok došlo dňa 22.02.2022. 

ÚVN SNP Ružomberok-FN, gen. Miloša Vesela, Ružomberok, kód poskytovateľa: P91151068101, MUDr. Tomáš Oravec, cievny chirurg, kód lekára: A58487068, poradové číslo: 2. 
Strata pečiatky oznámená 04.02.2022.

VÚSCH, a. s., Ondavská č. 8, Košice, kód poskytovateľa: P89851068101, MUDr. Jakub Mihaľov, lekár, Klinika cievnej chirurgie, kód lekára: A66514801, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo v dňoch 15. až 17.01.2022. 

VÚSCH, a. s., Ondavská č. 8, Košice, kód poskytovateľa: P89851056201, MUDr. Zuzana Tormová, angiológ, Klinika angiológie, kód lekára: A99006988, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo dňa 13.01.2022.  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017010801, MUDr. Zoltán Lischko, chirurg, II. chirurgická klinika, kód lekára: A98151010.
K strate pečiatky došlo v presne nezistenom čase, úradu bola strata oznámená dňa 18.01.2022.  

DFNsP BB, Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica, kód poskytovateľa: N49813007101, MUDr. Zuzana Trenčanová, pediater, kód lekára: A41734007, poradové číslo: 1.
Strata pečiatky oznámená dňa 17.01.2022.

Archív

rok 2021 (pdf, 383 kB)
rok 2020 (pdf, 218 kB)
rok 2019 (pdf, 441 kB)
rok 2018 (pdf, 380 kB)
rok 2017 (pdf, 223 kB)
rok 2016 (pdf, 213 kB)
rok 2015 (pdf, 398 kB)
rok 2014 (pdf, 137 kB)
rok 2013 (pdf, 134 kB)
rok 2012 (pdf, 218 kB)
 
 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 4. októbra 2022