Pečiatky – odcudzenie, strata, zneužitie

Nahlásené podozrenie zo zneužitia pečiatky:

Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:

NsP Trebišov, a. s., kód poskytovateľa: P81577031501, MUDr. Marta Kvočáková, primár HTO, kód lekára: A73668031, poradové číslo: 2.
Strata nahlásená dňa 14.01.2021.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, MUDr. Matej Šajty, PhD., MPH, MBA, telovýchovný lekár, kód lekára: A55327026, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo dňa 31.12.2020, úradu nahlásená 13.01.2021.

VÚSCH, a. s., Ondavská č. 8, Košice, kód poskytovateľa: P89851068201, MUDr. Vladimír Sihotský, PhD., primár, Klinika cievnej chirurgie, kód lekára: A96753068, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo dňa 15.12.2020, úradu nahlásená 08.01.2021.

VAŠE ZUBNÉ CENTRUM, s. r. o., Lozorno, Krátka 654/1, kód poskytovateľa: P18860802201, MDDr. Monika Gáberová, zubný lekár, kód lekára: B86999802.
MDDr. Monika Gáberová, lekár alebo zubný lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke, kód lekára: B86999802.
Strata pečiatok nahlásená dňa 07.01.2021.

Archív

rok 2020 (pdf, 218 kB)
rok 2019 (pdf, 441 kB)
rok 2018 (pdf, 380 kB)
rok 2017 (pdf, 223 kB)
rok 2016 (pdf, 213 kB)
rok 2015 (pdf, 398 kB)
rok 2014 (pdf, 137 kB)
rok 2013 (pdf, 134 kB)
rok 2012 (pdf, 218 kB)
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 15. januára 2021