Pečiatky – odcudzenie, strata, zneužitie

Nahlásené zneužitie pečiatky a podozrenie zo zneužitia pečiatky:

rok 2024:

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r. o., Nám. SNP 10, Bratislava, kód poskytovateľa: P50769001101, Prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc., prednosta, II. Geriatrická klinika, kód lekára: A88704001, poradové číslo: 1.
K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 18.2.2024.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r. o., Nám. SNP 10, Bratislava, kód poskytovateľa: P50769010101, MUDr. Milan Oravský, III. Chirurgická klinika, Chirurgické oddelenie, kód lekára: A77598010, poradové číslo: 1.
K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 18.2.2024.

Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:

rok 2024:

24 dental zubná pohotovosť Bratislava, MDDr. Tomáš Rác, zubný lekár, kód lekára: B24135802.
K odcudzeniu pečiatky došlo približne k 24.12.2023, odcudzenie úradu nahlásené 13.2.2024.

FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov, MUDr. Ján Kľoc, PhD., prednosta, Klinika ortopédie, poradové číslo: 1.
K strate pečiatky došlo približne k 2.1.2024.

DFNsP BB, Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica, kód poskytovateľa: 49813323101, MUDr. Alžbeta Kuffová, sekundárny lekár, kód lekára: A34456801, poradové číslo: 1.
Strata pečiatky nahlásená dňa 11.1.2024.

25, MUDr. Viera Ondzíková, dermatovenerológ, kód lekára: A73715099. 
Strata pečiatky nahlásená dňa 4.1.2024.

 

Archív

rok 2023 (pdf, 215 kB)
rok 2022 (pdf, 220 kB) 
rok 2021 (pdf, 383 kB)
rok 2020 (pdf, 218 kB)
rok 2019 (pdf, 441 kB)
rok 2018 (pdf, 380 kB)
rok 2017 (pdf, 223 kB)
rok 2016 (pdf, 213 kB)
rok 2015 (pdf, 398 kB)
rok 2014 (pdf, 137 kB)
rok 2013 (pdf, 134 kB)
rok 2012 (pdf, 218 kB)
 
 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 23. februára 2024