Úrad

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len “úrad”) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Úrad víta zmenu v prístupe k hospicom a apeluje na adekvátne financovanie týchto spoločensky dôležitých zariadení

17. apríla 2024 14:09

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe vykonaných kontrol vyzval koncom januára zdravotné poisťovne, aby prehodnotili finančné limity a rôzne obmedzenia, ktorými obchádzali zvýšené regulované ceny v hospicoch, mobilných hospicoch a domoch ošetrovateľskej starostlivosti, a tým sťažovali nevyliečiteľne chorým a umierajúcim prístup k tejto špecifickej zdravotnej starostlivosti. Úrad počas týchto dohľadov zistil, že v niektorých prípadoch boli […]

Zdravotné poisťovne vlani uhradili svojim poistencom benefity za viac ako 60 miliónov eur, výdavky na benefity každoročne stúpajú

15. apríla 2024 14:16

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe predložených údajov vyhodnotil výdavky na finančné benefity poistencov v roku 2023 vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Išlo najmä o rôzne finančné príspevky na zubné ošetrenia, lieky, očné vyšetrenia, očné zdravotnícke pomôcky, preventívne programy a očkovanie, pomôcky pre diabetikov, tehotné ženy, matky a deti. V roku 2023 uhradili zdravotné […]

Vestník

10. apríla 2024 10:32

Úrad vydal Vestník č. 7. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za február 2024, novelizované MU 5/10/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov a lekárenských poukazov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou a MU 4/3/2016 k elektronickým chybovým protokolom zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Oznam pre verejnosť

27. marca 2024 13:22

Vo štvrtok, dňa 28. 3. 2024, je nestránkový deň.

Takmer 19 % podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti bolo vlani opodstatnených

27. marca 2024 13:00

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v roku 2023 prijal 1 691 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z predchádzajúcich rokov bolo prenesených (nedoriešených) 442 podaní. K 31. 12. 2023 tak úrad riešil celkom 2 133 podaní. Vyriešených bolo 1 637 z nich, čo predstavuje takmer 77 %. Nie všetky doručené podania […]

Vestník

8. marca 2024 15:51

Úrad vydal Vestník č. 6. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za január 2024.

Vestník

15. februára 2024 11:00

Úrad vydal Vestník č. 5. Obsahuje Metodické usmernenie č. 1/4/2021 K refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 10. apríla 2024