Úrad

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Vestník

10. januára 2022 11:56

Úrad vydal Vestník č. 1, obsahuje platobnú schopnosť ZP za november 2021 a MU č. 1/1/2021 k refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č.987/2009.

Metodické usmernenie

29. decembra 2021 8:59

Úrad vydal novelu č. 1 metodického usmernenia č. 1/2021 Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009, ktoré nadobudne účinnosť 3.1.2022. Spolu s prílohami je zverejnené v časti Dokumenty – Metodické usmernenia  

Vestník

22. decembra 2021 10:15

Úrad vydal Vestník č. 15.

Oznam

22. decembra 2021 9:08

Dňa 23.12.2021 a 31.12.2021 budú stránkové hodiny úradu a podateľne od 9,00 do 11,00 hod.

Tlačová správa – Úrad začal preverovať lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 alebo očkovaní proti nemu šíria dezinformácie a ohrozujú tak zdravie pacientov

20. decembra 2021 12:17

Úrad analyzuje podnety na piatich lekárov, zriadil aj etickú komisiu Úrad inicioval spoluprácu s novým vedením Slovenskej lekárskej komory, v rámci ktorej obnoví edukačné projekty, dôraz bude klásť aj na dohľady Hnacím motorom dodržiavania etického kódexu zdravotníckeho pracovníka má byť konzekventnejšie uplatnenie kompetencií stavovských organizácií, akademickej obce ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Lekár, ktorý predstavuje v očiach verejnosti […]

November 2021: 1 443 úmrtí na COVID-19, z toho 83 % nezaočkovaných

16. decembra 2021 15:23

Informácia o priebežnom počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 za november 2021. Na Slovensku evidujeme ďalších 1 443 úmrtí na COVID-19. Išlo o 647 žien, z nich najmladšia mala 4 roky a najstaršia 102 rokov, a 796 mužov, z nich najmladší mal 21 rokov a najstarší 98 rokov. Prvú dávku vakcíny malo 25 osôb. Pri obetiach zaočkovaných prvou dávkou vakcíny bol priemerný čas od očkovania […]

Vestník

9. decembra 2021 11:30

Úrad vydal Vestník č. 14, obsahuje platobnú schopnosť ZP za október 2021, MU č. 5/7/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou a MU č. 10/2/2015 o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov vrátane očnej optiky elektronickou formou.

Október 2021: 429 úmrtí na COVID-19, z toho 86 % nezaočkovaných

25. novembra 2021 12:15

Informácia o počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 za október 2021 Za október evidujeme na Slovensku 429 úmrtí na COVID-19. Išlo o 218 žien, z nich najmladšia bola vo veku 29 rokov a najstaršia mala 102 rokov, a 211 mužov, z nich najmladší mal 32 rokov a najstarší 96 rokov. Zaočkovaných oboma dávkami bolo 54 ľudí. Priemerný čas od očkovania v […]

Tlačová správa – ZP zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

22. novembra 2021 11:55

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí, výsledky prepoistenia indikujú vyostrenie konkurenčného boja Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v tomto roku eviduje 189 014 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Akceptovaných bolo predbežne 151 879 prihlášok, neakceptovaných bolo 37 135. V porovnaní s minulým rokom ide o viac než 500 %-ný nárast neakceptovaných prihlášok, ktoré zahŕňajú duplicitné […]

Vestník

9. novembra 2021 15:22

Úrad vydal Vestník 13. Obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac september 2021 a metodické usmernenie č. 1/7/2018 k prehliadkam mŕtveho tela.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 29. januára 2021