Úrad

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

Oznamy úradu – AKTUALITY

Regulácia zisku ZP je riešením na zabezpečenie stability a predvídateľnosti trhu

27. septembra 2021 16:02

ÚDZS ukončil proces MPK, ako aj rozporové konania k zákonu o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého súčasťou je aj systémové nastavenie regulácie ziskov zdravotných poisťovní Na základe odborných diskusií a transparentného benchmarku bol pôvodný návrh primeranej ziskovosti zdravotných poisťovní upravený na 10 % z kapitálu spoločnosti Návrh má zabezpečiť bezproblémové fungovanie zdravotných poisťovní pri […]

Zmena zdravotnej poisťovne

16. septembra 2021 8:10

V súčasnom období vrcholí boj zdravotných poisťovní o nových klientov/poistencov. Posledný termín na podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022 je 30. september 2021. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v tejto súvislosti a na základe poznatkov z riešenia podnetov na zmenu zdravotnej poisťovne v predchádzajúcom období apeluje na poistencov, aby pristupovali k zmene zdravotnej […]

Vestník

10. septembra 2021 13:29

Úrad vydal Vestník č. 11 (pdf, 5 MB), obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac júl 2021, metodické usmernenie č. 12/9/2014 – Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni a metodické usmernenie č. 1/2021 – Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009.

Metodické usmernenie

2. septembra 2021 9:32

Úrad vydal novelu č. 9 metodického usmernenia č. 12/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného a o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni. Spolu s prílohami ho nájdete v časti dokumenty – metodické usmernenia.

Metodické usmernenie

26. augusta 2021 9:53

Úrad vydal metodické usmernenie č. 1/2021 k refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009. Spolu s prílohami ho nájdete v časti dokumenty – metodické usmernenia.

Vestník

19. augusta 2021 15:07

Úrad vydal Vestník č. 10 (pdf, 5 MB), obsahuje Správu o stave vykonávania VZP za rok 2020.

Vestník

10. augusta 2021 12:11

Úrad vydal Vestník č. 9 (pdf, 1,32 MB), obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac jún 2021 a novelu č. 5 metodického usmernenia k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela.

Tlačová správa – Regulácia zisku zdravotných poisťovní

3. augusta 2021 11:37

Zástupcovia koalície sa zhodli na tom, že regulácia zisku zdravotných poisťovní je potrebná. Legislatívny návrh vychádza zo súčasnej maximálnej hranice prevádzkových nákladov (4,9 %) a stanovuje, že na zdravotnú starostlivosť by sa z vybraného verejného zdravotného poistenia malo v závislosti od počtu poistencov vrátiť 95 až 97 %, je však možné ho krátiť o primeraný zisk. Hranice rozpätia […]

Tlačová správa – Informácia o rokovaní pracovnej skupiny pre reguláciu zisku zdravotných poisťovní

27. júla 2021 12:46

Pracovná skupina v zložení: minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (v zastúpení štátnej tajomníčky Jany Ježíkovej), členovia výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková, Zuzana Šebová, Marek Krajči a Tomáš Lehotský, za Ministerstvo financií SR Marcel Klimek (štátny tajomník) a Andrea Holíková, za ÚDZS Renáta Bláhová, Peter Pavlovič a zástupcovia právneho odboru, sa na svojom prvom stretnutí dňa 26. 7. 2021 […]

Tlačová správa

19. júla 2021 11:43

Stanovisko k medializovanému prípadu úmrtia pacientky spájajúceho s očkovaním proti ochoreniu CoViD-19

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 29. januára 2021