Kontakty - ústredie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

tel.: +421-2-208 56 111
fax: +421-2-208 56 501


predseda úradu
MUDr. Tomáš Haško, MPH

sekretariát
tel.: +421-2-208 56 102, 104
fax: +421-2-208 56 500
e-mail: predseda@udzs-sk.sk
e-mail: sekretariat_PU@udzs-sk.sk

zástupca predsedu úradu
Ing. Ján Kohútik

tel.: +421-2-208 56 110
e-mail: zpu@udzs-sk.sk

kancelária predsedu úradu
Mgr. Romana Keráková

riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 103
e-mail: kpu@udzs-sk.sk

hovorkyňa
Mgr. Radoslava Muchová

tel.: +421-2-208 56 105
e-mail: hovorca@udzs-sk.sk


Sekcia dohľadu nad zdravotným poistením
Ing. Viera Hrabovská, MBA 

riaditeľka
tel: +421-2-208 56 201
e-mail: sdzp@udzs-sk.sk

Odbor dohľadu nad zdravotnými poisťovňami
JUDr. Mária Pavličková 

riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 218
e-mail: sdzp-odzp@udzs-sk.sk

Odbor pohľadávok a pokút
JUDr. Marek Hroššo

riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 232
e-mail: sdzp-opap@udzs-sk.sk

Odbor medzinárodných vzťahov a zúčtovania
JUDr. Mária Tuchscherová

poverená riadením
tel.: +421-2-208 56 242
e-mail: sdzp-omvz@udzs-sk.sk


Sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
MUDr. Zita Kubová, MPH 
riaditeľka
tel. - sekretariát: +421-2-208 56 301 
e-mail: sdzs@udzs-sk.sk

Odbor dohľadu nad poskytovaním a nákupom zdravotnej starostlivosti
MUDr. Rudolf Takács, PhD.

poverený riadením
tel.: +421-2-208 56 310
e-mail: rudolf.takacs@udzs-sk.sk


Sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie
MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH

riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 802
e-mail: sslapa@udzs-sk.sk


Sekcia - Centrum pre klasifikačný systém
Ing. Dušan Zaťko

poverený riadením
tel.: +421-2-208 56 609
e-mail: scks@udzs-sk.sk

Odbor vývoja DRG-systému  
tel.: +421-2-208 56 609

Odbor správy údajov a e-DRG portálu
tel.: +421-2-208 56 609


Sekcia ekonomiky
Mgr. Jana Masárová
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 701
e-mail: 
SE@udzs-sk.sk

Odbor rozpočtu a financovania
Ing. Lucia Surová

riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 773
e-mail: 
ORF@udzs-sk.sk

Odbor správy majetku a služieb
Mgr. Marta Vlčková

riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 774
e-mail: 
OSMS@udzs-sk.sk


Odbor informačných systémov
Ing. Igor Sibert
riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 208
e-mail: oisudzs@udzs-sk.sk

Oddelenie centrálnej evidencie
Mgr. Katarína Janíčková

vedúca oddelenia
tel.: +421-2-208 56 243
e-mail: katarina.janickova@udzs-sk.sk

Oddelenie analýz
tel.: +421-2-208 56 223


Oddelenie informatiky
tel.: +421-2-208 56 249


Právny odbor
Mgr. Martina Migašová

riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 145
e-mail: po@udzs-sk.sk

Odbor vnútornej kontroly
Ing. Viliam Pitron

riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 130
e-mail: ovk@udzs-sk.sk

Odbor ľudských zdrojov
Ing. Petra Štrbíková

riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 120
e-mail: olz@udzs-sk.sk