Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2020

Podľa § 6 ods.1 písm. o) zákona č. 581/2004 Z. z. vedie zdravotná poisťovňa zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Spôsob vedenia a nahlasovanie spresňuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 412/2009 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 396/2013 Z. z., ktorá je účinná od 01.12.2013 a metodické usmernenie úradu č. 1/2013.

 
 
Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon v roku 2020
Skupina 1 2 3 4  5
ZP Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky Choroby obehovej sústavy Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky Ostatné Spolu
Január
24 9 39 461 0 509
25 0 392 2266 0 2658
27 0 0 56 0 56
Február
24 12 36 460 0 508
25 0 393 2153 0 2546
27 0 0 50 0 50
Marec
24 13 38 460 0 511
25 1 379 2534 0 2914
27 0 0 50 0 50
Apríl
24 13 43 476 0 532
25 1 395 2603 0 2999
27 0 0 49 0 49
Máj
24 14 47 482 0 543
25 1 410 2671 0 3082
27 19 0 49 0 68
Jún
24 39 95 968 0 1102
25 1 792 5549 0 6342
27 38 0 98 0 136
Júl
24 44 48 532 0 624
25 1 378 2696 0 3075
27 19 0 59 0 78
August
24 47 51 531 0 629
25 2 365 2765 0 3132
27 17 0 66 0 83

 

Zdroj údajov: ÚDZS/OIS

Vysvetlivky: ZP - Zdravotná poisťovňa (24 - Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.; 25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; 27 - Union zdravotná poisťovňa, a. s.)


Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku 
2019 (pdf, 332 kB)  2018 (pdf, 234 kB)  2017 (pdf, 234 kB)
2016 (pdf, 246 kB)  2015 (pdf, 246 kB)  2014 (pdf, 232 kB)


Súpis vybraných chorôb platný od 01.12.2013 podľa vyhlášky MZ SR č. 412 z roku 2009 (pdf, 199 kB)