Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2022

Podľa § 6 ods.1 písm. o) zákona č. 581/2004 Z. z. vedie zdravotná poisťovňa zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Spôsob vedenia a nahlasovanie spresňuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 412/2009 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 396/2013 Z. z., ktorá je účinná od 01.12.2013 a metodické usmernenie úradu č. 1/2013.

Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon v roku 2022
JanuárChoroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôckyChoroby obehovej sústavyChoroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôckyOstatnéSpolu
2431728470950
254436405504495
272201100132
Február
2435788460959
250429410904538
27101180119
Marec
2440718810992
250421419104612
27001210121
Apríl
24387490801020
250412431004722
27101260127
Máj
24437396601082
250366425204618
27101270128
Jún
24567398701116
250365447704842
27101300131
Júl
247174101301158
253371462004994
27101310132
Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon v roku 2022

Zdroj údajov: ÚDZS/OIS

Vysvetlivky: ZP – Zdravotná poisťovňa (24 – Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.; 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; 27 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.)


Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku

2021 (pdf, 464 kB)  2020 (pdf, 441 kB)
2019 (pdf, 332 kB)  2018 (pdf, 234 kB)  2017 (pdf, 234 kB)
2016 (pdf, 246 kB)  2015 (pdf, 246 kB)  2014 (pdf, 232 kB)


Súpis vybraných chorôb platný od 01.12.2013 podľa vyhlášky MZ SR č. 412 z roku 2009(pdf, 199 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 6. septembra 2022