Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2021

Podľa § 6 ods.1 písm. o) zákona č. 581/2004 Z. z. vedie zdravotná poisťovňa zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Spôsob vedenia a nahlasovanie spresňuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 412/2009 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 396/2013 Z. z., ktorá je účinná od 01.12.2013 a metodické usmernenie úradu č. 1/2013.

Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon v roku 2021
Skupina12345
ZP
Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky
Choroby obehovej sústavyChoroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôckyOstatnéSpolu
Január
2429665610656
253355270103059
2722077099
Február
2427685680663
253394299803395
27220780100
Marec
2427665950688
253397324003640
27220810103
Apríl
2423706040697
253380296703350
27220840106
Máj
2427756570759
250372302603398
27229870118
Jún
2444757200839
250367320403571
27228880118
Júl
2459807640903
251368342703796
272681020136
August
2471838040958
252393357203967
272781010136
Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon v roku 2021

Zdroj údajov: ÚDZS/OIS

Vysvetlivky: ZP – Zdravotná poisťovňa (24 – Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.; 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; 27 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.)


Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku

2020 (pdf, 441 kB)
2019 (pdf, 332 kB)  2018 (pdf, 234 kB)  2017 (pdf, 234 kB)
2016 (pdf, 246 kB)  2015 (pdf, 246 kB)  2014 (pdf, 232 kB)


Súpis vybraných chorôb platný od 01.12.2013 podľa vyhlášky MZ SR č. 412 z roku 2009(pdf, 199 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2021