Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti

Podľa § 6 ods.1 písm. o) zákona č. 581/2004 Z. z. vedie zdravotná poisťovňa zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Spôsob vedenia a nahlasovanie spresňuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 412/2009 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 396/2013 Z. z., ktorá je účinná od 01.12.2013 a metodické usmernenie úradu č. 1/2013.

Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon

Zdroj údajov: ÚDZS/OIS

Vysvetlivky: ZP – Zdravotná poisťovňa (24 – Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.; 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; 27 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.)


Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku

2021 (pdf, 464 kB)  2020 (pdf, 441 kB)
2019 (pdf, 332 kB)  2018 (pdf, 234 kB)  2017 (pdf, 234 kB)
2016 (pdf, 246 kB)  2015 (pdf, 246 kB)  2014 (pdf, 232 kB)


Súpis vybraných chorôb platný od 01.12.2013 podľa vyhlášky MZ SR č. 412 z roku 2009(pdf, 199 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 20. mája 2024