Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ NFP311070Z744

Projekt Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ 

Prílohy k špecifikácii (zip, 18,1 MB, prílohy k číselníkom, CRP, RPZS, RÚ, RZP – pdf)

Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (pdf, 380 kB)
Zmluva o spracovaní osobných údajov (pdf, 670 kB)

Žiadosť o NFP (pdf, 976 kB)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311070Z744:  crz.gov.sk/zmluva/5109994

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií (pdf, 471 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 195 kB), č. 2 (pdf, 427 kB), č. 3 (pdf, 2,98 MB) č. 4 (pdf, 1,39 MB)
č. 5 – harmonogram (pdf, 243 kB), opis jednotlivých modulov – CRP (zip, 7,69 MB), RZP (zip, 2,3 MB), RPZS (zip, 3,68 MB), (zip, 947 kB)

Opis predmetu zákazky

Publikované: 23. decembra 2020
Naposledy upravené: 31. marca 2022