Kategórie
Aktuality

Ukončenie činnosti Centra pre klasifikačný systém DRG

V zmysle zákona č. 392/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prechádzajú s účinnosťou od 01.01.2021 kompetencie Centra pre klasifikačný systém úradu na Ministerstvo zdravotníctva SR.

V tejto súvislosti žiadame užívateľov klasifikačného systému DRG, aby vyššie uvedenú skutočnosť vzali na vedomie a v ďalšej činnosti sa riadili pokynmi, ktoré budú v oblasti zabezpečenia systému DRG zverejnené na webovom sídle MZ SR: https://www.health.gov.sk/?DRG-zakladne-informacie. Informovať sa môžete aj na emailovej adrese: cksdrg@health.gov.sk.

Publikované: 29. decembra 2020
Naposledy upravené: 5. januára 2021
Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal novelu č. 8 metodického usmernenia č. 12/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej  poisťovni. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia

Publikované: 22. decembra 2020
Naposledy upravené: 30. decembra 2020
Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenia

Úrad vydal novelu č. 5 metodického usmernenia 5/2013 k refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 a novelu č. 2 metodického usmernenia 2/2019 k zúčtovaniu hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa DRG. Spolu s prílohami ich nájdete v časti Dokumenty-metodické usmernenia.

Publikované: 25. novembra 2020
Naposledy upravené: 2. decembra 2020