Kategórie
Aktuality

Nový predseda úradu si stanovil tri hlavné priority

Nový predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH sa po vymenovaní vládou SR ujal svojej funkcie v stredu 7. februára 2024. Na úrade pôsobil od jeho vzniku v roku 2005, preto dobre pozná jeho úlohy, právomoci i vnútorné fungovanie.

Nový predseda zúročí nielen dlhoročnú odbornú prax v rezorte zdravotníctva, ale aj vo vedúcich pozíciách, ktoré zastával od roku 2012, vrátane funkcie ministra zdravotníctva. Michal Palkovič svoje menovanie na post predsedu úradu vníma ako odbornú nomináciu, čo potvrdila aj súčasná ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

„Budem naďalej pracovať odborne a zodpovedne, o čo som sa celý čas môjho bezmála 25-ročného pôsobenia v zdravotníctve usiloval. Som presvedčený, že úrad bude vo svojich činnostiach plynulo pokračovať a naďalej bude potvrdzovať svoju nezastupiteľnú úlohu v sektore zdravotníctva,“ povedal Michal Palkovič.

Prioritami bude výrazné posilnenie troch hlavných pilierov úradu:

  • Sekcie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
  • Sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie,
  • Sekcie dohľadu nad zdravotným poistením.

Úrad bude pokračovať v posilnení svojej pozície ako odbornej autority pri hodnotení poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom, v elektronizácii svojich činností a zabezpečení dostupnosti údajov pre spolupracujúce inštitúcie. Veľmi dôležitý bude aj materiálno-technický, odborný a personálny rozvoj pracovísk súdneho lekárstva a patologickej anatómie. S cieľom systematicky, transparentne a adresne vykonávať kontrolu nad hospodárnosťou, účelnosťou a efektivitou využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia bude úrad budovať moderné štruktúry dohľadu nad zdravotným poistením.

Publikované: 14. februára 2024
Naposledy upravené: 14. februára 2024