Kategórie
Aktuality

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 1. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za november 2023, metodické usmernenie č. 5/9/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov a lekárenských poukazov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, metodické usmernenie č. 4/2/2016  k elektronickým chybovým protokolom zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a metodické usmernenie 1/2/2013 k dátovým rozhraniam vybraných oznamovacích povinností zdravotných poisťovní voči úradu.

Publikované: 10. januára 2024
Naposledy upravené: 19. januára 2024